D1 Article in a trade journal
Veikö varas identiteetin?
List of Authors: Virtanen Seppo
Publisher: Julkaisijat: Patentti- ja rekisterihallitus, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietosuojalautakunta, Viestintävirasto. Kustantaja: Stellatum oy
Publication year: 2014
Volume number: 26
Issue number: 4


Last updated on 2019-20-07 at 09:44