A2 Review article in a scientific journal
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-224/01, Gerhard Köbler vastaan Itävallan tasavalta: lisiä oppiin unionin jäsenvaltion vahingonkorvausvastuusta yhteisön oikeuden rikkomisesta?
List of Authors: Janne Salminen
Publisher: Suomalainen Lakimiesyhdistys
Publication year: 2004
Journal: Lakimies
Journal name in source: Lakimies
Journal acronym: LM
Volume number: 102
Issue number: 6Internal Authors/Editors


Research Areas


Last updated on 2019-29-01 at 12:49