B2 Book chapter
3.3.2 Tapaturmien ehkäisy
List of Authors: Ulla Korpilahti, Laura Kolehmainen, Jaana Markkula, Tarja Ojala, Brita Somerkoski
Place: Tampere
Publication year: 2015
Book title *: Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos: opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen.
Title of series: Ohjaus
Number in series: 7/2015
Number of pages: 4
ISBN: 978-952-302-504-2
eISBN: 978-952-302-505-9
ISSN: 2341-8095


Last updated on 2019-20-07 at 09:25