B1 Journal article
Hyvinvointivaltion notkelmat – huono-osaisuutta kartoittamassa (Juho Saari: Huono-osaiset)
List of Authors: Ilmakunnas Ilari
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Place: Helsinki
Publication year: 2015
Journal: Yhteiskuntapolitiikka
Volume number: 80
Issue number: 5Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:41