Sari Ahlqvist-Björkroth
Psychologist, PhD

Asiantuntijuusalueet
Varhainen vanhempi-lapsi suhde ja sen arviointi; perinataali vaiheen depressio-oireet; vastasyntyneen sairaalahoidon vaikutus vanhemman ja vauvan väliseen läheisyyteen ja separaatioon; varhaiset vanhemmuutta tukevat interventiot; sairaalahoidon henkilökuntaan kohdistuvat koulutusinterventiot

Biografia

Olen psykoterapian erikoispsykologi (2011) ja psykologian tohtori (2017). Tällä hetkellä toimin 50% yliopisto-opettajan sijaisena psykologian ja logopedian laitoksella. Tämän lisäksi teen aktiivisesti tutkimusta kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja jonkin verran työnohjausta ja koulutusta yksityisenä ammatinharjoittajana.Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuvat psykososiaalisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen varhaisen vanhempi-lapsi- ja kiintymyssuhteen muodostumiseen raskausajalta varhaislapsuuteen. Erityisesti olen kiinnostunut kehityspsykologisiin teorioihin pohjautuvien interventioiden ja toimintatapojen kehittämisestä, implementoimisesta ja vaikuttavuuden tutkimisesta. Olen mm. yksi Vanhemmat Vahvasti Mukaan (Close Collaboration with Parents) intervention kehittäjistä.Opetus

Opetus yliopistolla keskittyy psykologia kliiniseen opetukseen. Opetusvastuulleni kuuluu esimerkiksi psykologian aineopintojen kurssi psyykkisistä häiriöistä ja syventävien opintojen kurssi varhaisista perhesuhteista. Toimin myös opettajana moniammatillisella opetusklinikalla. Lisäksi koulutan kansainvälisesti sekä kliinikoita että tutkijoita varhaisten suhteiden tutkimusmenetelmien käyttöön ja kehittämämme intervention implementaatioon liittyen.  Julkaisut

An educational intervention for NICU staff decreased maternal postpartum depression (2019)
Pediatric Research
Ahlqvist-Björkroth S., Axelin A., Korja R., Lehtonen L.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vanhempien osallistamisesta hyötyä vastasyntyneen sairaalahoitoon (2019)
Lääkärilehti
Lehtonen Liisa, Ahlqvist-Björkroth Sari, Axeli Anna
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Communication between healthcare professionals and parents is a key factor in involving parents in neonatal intensive care (2018)
Acta Paediatrica
Ahlqvist-Björkroth S
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Close Collaboration with ParentsTM Intervention to Improve Parents' Psychological Well-being and Child Development: Description of the Intervention and Study Protocol (2017)
Behavioural Brain Research
Sari Ahlqvist-Björkroth, , Zack Boukydis, Anna Margareta Axelin, Liisa Lehtonen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vanhempien osallistuminen keskosen hoitoon (2017) Keskosen hoito ja kehitys Sari Ahlqvist-Björkroth , Anna Axelin, Liisa Lehtonen
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Initiation and exclusivity of breastfeeding: association with mothers' and fathers' prenatal and postnatal depression and marital distress (2016)
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Ahlqvist-Bjorkroth S, Vaarno J, Junttila N, Pajulo M, Raiha H, Niinikoski H, Lagstrom H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Mothers' and fathers' prenatal representations in relation to marital distress and depressive symptoms (2016)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Bjorkroth S, Korja R, Junttila N, Savonlahti E, Pajulo M, Raiha H, Aromaa M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Mother's marital satisfaction associated with the quality of mother-father-child triadic interaction (2016)
Scandinavian Journal of Psychology
Korja R, Piha J, Otava R, Lavanchy-Scaiola C, Ahlqvist-Bjorkroth S, Aromaa M, Raiha H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vuorovaikutuskylvyn terapeuttinen hoitomalli vahvistaa vanhemman ja lapsen suhdetta (2016)
Psykoterapia
Ahlqvist-Björkroth Sari, Jaskari Saara, Korja Riikka
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Intercorrelations and developmental pathways of mothers' and fathers' loneliness during pregnancy, infancy and toddlerhood - STEPS study (2015)
Scandinavian Journal of Psychology
Junttila N, Ahlqvist-Bjorkroth S, Aromaa M, Rautava A, Piha J, Raiha H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Nurses' Perspectives on the Close Collaboration with Parents Training Program in the NICU (2014)
MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing
Axelin A, Ahlqvist-Bjorkroth S, Kauppila W, Boukydis Z, Lehtonen L
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Mothers’ and Fathers’ Loneliness During Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. (2013)
Psychology and Education -Orangeburg-
Junttila N., Ahlqvist-Björkroth S., Aromaa M., Rautava P., Piha J., Vauras M., Lagström H., Räihä H.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vanhemman kiintymyssuhderepresentaatiot ja vanhempi-lapsi suhde (2013)
Psykologia
Anna Kouvo, Riikka Korja, Sari Ahlqvist-Bjorkroth
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Closeness and separation in neonatal intensive care (2012)
Acta Paediatrica
Flacking R, Lehtonen L, Thomson G, Axelin A, Ahlqvist S, Hall Moran V, Ewald U, Dykes F
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Marital Satisfaction and parents' prenatal attachment representations: individual and interparental effects (2012)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Björkroth Sari, Junttila Niina, Korja Riikka, Pajulo Marjaterttu, Aromaa Minna, Räihä Hannele
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Relations between maternal attachment representations and the quality of mother-infant interaction in preterm and full-term infants (2010)
Infant Behavior and Development
Korja R, Ahlqvist-Bjorkroth S, Savonlahti E, Stolt S, Haataja L, Lapinleimu H, Piha J, Lehtonen L
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-17-07 at 02:21