Sari Ahlqvist-Björkroth
Psychologist, PhD

University Teacher, Psychology (Department of Psychology and Speech-Language Pathology)
Department of Psychology and Language Pathology
sarahl@utu.fi


Publicum
Office: 313


Areas of expertise
Varhainen vanhempi-lapsi suhde ja sen arviointi; perinataali vaiheen depressio-oireet; vastasyntyneen sairaalahoidon vaikutus vanhemman ja vauvan väliseen läheisyyteen ja separaatioon; varhaiset vanhemmuutta tukevat interventiot; sairaalahoidon henkilökuntaan kohdistuvat koulutusinterventiot

Biography

Olen psykoterapian erikoispsykologi (2011) ja psykologian tohtori (2017). Tällä hetkellä toimin 50% yliopisto-opettajan sijaisena psykologian ja logopedian laitoksella. Tämän lisäksi teen aktiivisesti tutkimusta kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja jonkin verran työnohjausta ja koulutusta yksityisenä ammatinharjoittajana.Research

Tutkimukseni kohdistuvat psykososiaalisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen varhaisen vanhempi-lapsi- ja kiintymyssuhteen muodostumiseen raskausajalta varhaislapsuuteen. Erityisesti olen kiinnostunut kehityspsykologisiin teorioihin pohjautuvien interventioiden ja toimintatapojen kehittämisestä, implementoimisesta ja vaikuttavuuden tutkimisesta. Olen mm. yksi Vanhemmat Vahvasti Mukaan (Close Collaboration with Parents) intervention kehittäjistä.Teaching

Opetus yliopistolla keskittyy psykologia kliiniseen opetukseen. Opetusvastuulleni kuuluu esimerkiksi psykologian aineopintojen kurssi psyykkisistä häiriöistä ja syventävien opintojen kurssi varhaisista perhesuhteista. Toimin myös opettajana moniammatillisella opetusklinikalla. Lisäksi koulutan kansainvälisesti sekä kliinikoita että tutkijoita varhaisten suhteiden tutkimusmenetelmien käyttöön ja kehittämämme intervention implementaatioon liittyen.  Publications

An educational intervention for NICU staff decreased maternal postpartum depression (2019)
Pediatric Research
Ahlqvist-Björkroth S., Axelin A., Korja R., Lehtonen L.
(
A1 Journal article – refereed)

Vanhempien osallistamisesta hyötyä vastasyntyneen sairaalahoitoon (2019)
Lääkärilehti
Lehtonen Liisa, Ahlqvist-Björkroth Sari, Axeli Anna
(
D1 Article in a trade journal)

Close Collaboration with ParentsTM Intervention to Improve Parents' Psychological Well-being and Child Development: Description of the Intervention and Study Protocol (2017)
Behavioural Brain Research
Sari Ahlqvist-Björkroth, , Zack Boukydis, Anna Margareta Axelin, Liisa Lehtonen
(
A1 Journal article – refereed)

Vanhempien osallistuminen keskosen hoitoon (2017) Keskosen hoito ja kehitys Sari Ahlqvist-Björkroth , Anna Axelin, Liisa Lehtonen
(
D2 Article in a professional research book)

Initiation and exclusivity of breastfeeding: association with mothers' and fathers' prenatal and postnatal depression and marital distress (2016)
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Ahlqvist-Bjorkroth S, Vaarno J, Junttila N, Pajulo M, Raiha H, Niinikoski H, Lagstrom H
(
A1 Journal article – refereed)

Mothers' and fathers' prenatal representations in relation to marital distress and depressive symptoms (2016)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Bjorkroth S, Korja R, Junttila N, Savonlahti E, Pajulo M, Raiha H, Aromaa M
(
A1 Journal article – refereed)

Mother's marital satisfaction associated with the quality of mother-father-child triadic interaction (2016)
Scandinavian Journal of Psychology
Korja R, Piha J, Otava R, Lavanchy-Scaiola C, Ahlqvist-Bjorkroth S, Aromaa M, Raiha H
(
A1 Journal article – refereed)

Vuorovaikutuskylvyn terapeuttinen hoitomalli vahvistaa vanhemman ja lapsen suhdetta (2016)
Psykoterapia
Ahlqvist-Björkroth Sari, Jaskari Saara, Korja Riikka
(
A1 Journal article – refereed)

Intercorrelations and developmental pathways of mothers' and fathers' loneliness during pregnancy, infancy and toddlerhood - STEPS study (2015)
Scandinavian Journal of Psychology
Junttila N, Ahlqvist-Bjorkroth S, Aromaa M, Rautava A, Piha J, Raiha H
(
A1 Journal article – refereed)

Nurses' Perspectives on the Close Collaboration with Parents Training Program in the NICU (2014)
MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing
Axelin A, Ahlqvist-Bjorkroth S, Kauppila W, Boukydis Z, Lehtonen L
(
A1 Journal article – refereed)

Mothers’ and Fathers’ Loneliness During Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. (2013)
Psychology and Education -Orangeburg-
Junttila N., Ahlqvist-Björkroth S., Aromaa M., Rautava P., Piha J., Vauras M., Lagström H., Räihä H.
(
A1 Journal article – refereed)

Vanhemman kiintymyssuhderepresentaatiot ja vanhempi-lapsi suhde (2013)
Psykologia
Anna Kouvo, Riikka Korja, Sari Ahlqvist-Bjorkroth
(
A1 Journal article – refereed)

Closeness and separation in neonatal intensive care (2012)
Acta Paediatrica
Flacking R, Lehtonen L, Thomson G, Axelin A, Ahlqvist S, Hall Moran V, Ewald U, Dykes F
(
A2 Review article in a scientific journal)

Marital Satisfaction and parents' prenatal attachment representations: individual and interparental effects (2012)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Björkroth Sari, Junttila Niina, Korja Riikka, Pajulo Marjaterttu, Aromaa Minna, Räihä Hannele
(
A4 Article in conference proceedings)

Relations between maternal attachment representations and the quality of mother-infant interaction in preterm and full-term infants (2010)
Infant Behavior and Development
Korja R, Ahlqvist-Bjorkroth S, Savonlahti E, Stolt S, Haataja L, Lapinleimu H, Piha J, Lehtonen L
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2019-22-07 at 02:20