Marika Honkaniemi
FM (MA)

Doctoral Student, Art History, Musicology and Media Studies (School of History, Culture and Arts Studies)

msmhon@utu.fi


Office: 2nd floor, room E202
Areas of expertise
art history; photography; authorship; photographs as documents; war photography; propaganda; propaganda photographs as art; war art exhibitions; Second World War; photographs as historical sources; Finnish-German exhibition exchange

Research

Väitöskirjan otsikko: Valokuvien vaikutusvalta: jatkosodan suomalais-saksalaisen näyttelyvaihdon TK- ja PK-valokuvat aikansa poliittis-kulttuurisella kentällä.

Väitöskirjassani tarkastelen toisen maailmansodan aikana järjestettyihin suomalais-saksalaisiin yhteistyönäyttelyihin ripustettuja suomalaisten tiedotuskomppaniasotilaiden (TK) ja saksalaisten propagandakomppaniasotilaiden (PK)
ottamia sotavalokuvia. Näkökulmani on poikkitieteellisyydessään ensisijaisesti taidehistoriallinen, sillä se perustuu varsinaisten näyttelyteosten analysointiin sekä niistä paljastuvien seikkojen yhdistämiseen ajan poliittiseen tilanteeseen. Tämän kulttuuris-poliittisen kehyksen sisällä tutkimuskysymyksinäni on:

- Mitä valokuvia suomalaiset ja saksalaiset ovat asettaneet esille sekä Suomessa että
Saksassa järjestetyissä yhteisnäyttelyissä?

- Onko suomalaisten ja saksalaisten näyttelyripustuksien valokuvista havaittavissa
eroavaisuuksia näyttelymaasta riippuen?

- Entä poikkesiko asevelimaassa museotilaan asetettujen tiedotus- tai propagandakuvien
kautta aseveljille ja näyttely-yleisölle välitetty vaikutelma siitä
mielikuvasta, joka luotiin kotimaisella maaperällä?

- Millaisen kuvan näyttely antaa suomalaisten ja saksalaisten niin kutsutusta
aseveljeydestä ja mitkä ovat olleet osanottajamaiden motiivit osallistua
valokuva-aineistollaan erilaisiin näyttelykokoonpanoihin?
Publications

Analysing Ambiguous War Art. Photographs of the 1942 Finnish-German Exhibition War in Pictures (2018) Photographs and History. Interpreting Past and Present Through Photographs Honkaniemi Marika
(
A3 Book chapter)

Aseveljeyden ilmentymät: suomalais-saksalainen näyttely-yhteistyö (2018) Honkaniemi Marika
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Suomalais-saksalainen Taistelukuvaajain näyttely Ateneumissa. (2017)
Sotaveteraani – Krigsveteranen
Marika Honkaniemi
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Taistelusta taiteeksi avaa oven toisen maailmansodan suomalais-saksalaiseen näyttely-yhteistyöhön. (2017)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Marika Honkaniemi
(
D1 Article in a trade journal)

Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt. (2016) Toimitus: Emilia Västi & Minna Sarantola-Weiss

Kirjoittajat: Klas Fontell, Eeva Holkeri, Marika Honkaniemi, Merja Honkasalo, Elina Kallio, Silja Lehtonen, Elina Leskelä, Kirsi Ojala, Tiina Paavola, Minna Sarantola-Weiss, Aki Silvennoinen, Tapio Suominen, Emilia Västi

(
D4 Published development or research report or study)


Last updated on 2019-20-07 at 02:21