Ulla Ijäs
PhD

tutkijatohtori, Arkeologia ja Suomen historia (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

ullija@utu.fi
+358 29 450 3863
+358 50 448 6754Historicum

Asiantuntijuusalueet
1700-luku, 1800-luku, Vanha Suomi, kauppiasverkostot, eliitti, kaupunki, sukupuoli, materiaalinen kulttuuri

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina hankkeessa Agents of Enlightenment. Changing the Minds in Eighteenth-Century Northern Europe, jota johtaa FT, dosentti Charlotta Wolff.

Lukuvuosina 2017-18 ja 2018-19 työskentelin Suomen historian yliopisto-opettajana. Vuosina 2016-17 työskentelin tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa Oikeushistorian oppiaineessa Heikki Pihlajamäen johtamassa projektissa The Making of Commercial Law. Common Practices and National Legal Rules.

 Opetus

Opetusansiot ja kokemus:

·        
2018, Yliopistopedagogiikka 1 opinnot, 10
op, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto.

·        
2018–2019, Suomen historian
kandidaattiseminaari, 10 op, Suomen historia, Turun yliopisto.

·        
2018–2019, Historian taito, 4 op, slk
2017, Historian oppiaineiden yhteiset opinnot, Turun yliopisto.

·        
2018–2019, Suomen historian
metodiseminaari, 4 op, slk 2017, Suomen historia, Turun yliopisto.

·        
2017–2018, Suomen historian
metodiseminaari, 4 op, slk 2017, Suomen historia, Turun yliopisto.

·        
2017–2018 Historian taito, 4 op, slk 2017,
Historian oppiaineiden yhteiset opinnot, Turun yliopisto.

·        
2015 Historian taito, 4 op, slk 2015,
seminaarityöskentely, Avoin yliopisto, Turku.

·        
2015 Suomen historian metodiseminaari, 4
op, slk 2015. Luennot 12 t ja pienryhmät 28 t. Turun yliopisto, Suomen
historia. Luento- ja pienryhmäopetus, opetusmateriaalin osittainen suunnittelu.

·        
2014 Elämää 1700-luvun Suomessa
-luentokurssi, 4 op, klk 2014. Turun yliopisto, Suomen historia. Kurssi
toteutettu yhdessä jatko-opiskelija Lauri Viinikkalan kanssa. Kurssin
suunnittelu ja opetus.

·        
2014 Uuden ajan alun opintopiiri, 4 op,
klk 2014. Turun yliopisto, Suomen historia. Kurssi toteutettu yhdessä
jatko-opiskelija Mari Välimäen kanssa. Kurssin suunnittelu ja opetus.

·        
2012 Uuden ajan alun opintopiiri, 4 op,
kevätlukukausi 2012. Suomen historia, Turun yliopisto. Opintopiirin suunnittelu
ja toteutus yhdessä jatko-opiskelija Mari Välimäen kanssa.

·        
2010 Historian kandidaattiseminaari, 10
op, metodiopetuksen tukena dosentti Jari Niemelän kanssa.Julkaisut

Families, Values, and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000 (2018) Families, Values, and the Transfer of Knowledge in Northern Societies, 1500–2000 Ulla Aatsinki, Johanna Annola, Mervi Kaarninen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kasmiria ja kölninvettä. Kaupunkilaiseliitin materiaalinen kulttuuri pohjoisen Itämeren kaupungeissa 1700- ja 1800-luvuilla (2018) Kaupungin varjoissa, arkistojen valossa Ulla Ijäs
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kauppias, leipuri ja kapakan emäntä: naisyrittäjiä Viipurissa noin 1700-1840 (2018) Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit. Viipurin kulttuurihistoriaa 1700-1840 Ulla Ijäs
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Marie Hackman: A female manager in the family firm Hackman & Co (2018) Women in Business Families From Past to Present Ijäs U.
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Mobility from the long term perspective (2018) Migration and Multi-ethnic Communities: Mobile People from the Late Middle Ages to the Present Maija Ojala-Fulwood, Ulla Ijäs, Pirita Frigren
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Teekutsuja ja tanssiaisia: Viipurin herrasväki 1700-1800-luvun vaihteessa (2018) Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710-1840 Ulla Ijäs
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

The Mobile Urban Elite’s Material Culture in Eighteenth and Nineteenth Century Northern Baltic Cities (2018) Migration and Multi-ethnic Communities: Mobile People from the Late Middle-Ages to the Present Ulla Ijäs
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

English Luxuries in Nineteenth-Century Vyborg (2017) A Taste for Luxury in Early Modern Europe: Display, Acquisition and Boundaries Ijäs Ulla
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Favourites of fortune – The luxury consumption of the Hackmans of Vyborg, 1790-1825 (2014) Luxury and Gender in European Towns, 1700-1914 Ulla Ijäs
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Saatteeksi vallan teorioihin historiantutkimuksessa (2011)
Historia Mirabilis
Vallan teoriat historiantutkimuksessa Aalto Ilana, Boxberg Laura, Ijäs Ulla, Paalumäki Heli
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Vallan teoriat historiantutkimuksessa (2011)
Historia Mirabilis
Aalto Ilana, Boxberg Laura, Ijäs Ulla, Paalumäki Heli
(
C2 Toimitettu teos)


Last updated on 2019-17-09 at 02:19