Marja Gustafsson


Doctoral Student, Department of Nursing Science (Department of Nursing Science)

magust@utu.fiPublications

Akateeminen asiantuntijuus hoitotieteessä ja sen kehittyminen harjoittelussa (2018)Heli Virtanen, Asta Heikkilä, Johanna Nyman, Marja-Liisa Gustafsson, Maija Hupli, Leena Salminen
(
B2 Book chapter)

Changes in the amount of sleep and daytime sleepiness: A follow-up study of schoolchildren from ages 10 to 15 years (2018)
International Journal of Nursing Practice
Gustafsson M., Laaksonen C., Salanterä S., Löyttyniemi E., Aromaa M.
(
A1 Journal article – refereed)

Harjoittelu akateemisen asiantuntijuuden kehittymisessä (2018)L Salminen, H Virtanen, T Paija, ML Gustafsson
(
D6 Edited professional book)

The prevalence of neck-shoulder pain, back pain and psychological symptoms in association with daytime sleepiness - a prospective follow-up study of school children aged 10 to 15 (2018)
Scandinavian Journal of Pain
Marja-Liisa Gustafsson, Camilla Laaksonen, Minna Aromaa, Eliisa Löyttyniemi, Sanna Salanterä
(
A1 Journal article – refereed)

Association between amount of sleep, daytime sleepiness and health-related quality of life in schoolchildren (2016)
Journal of Advanced Nursing
Gustafsson ML, Laaksonen C, Aromaa M, Asanti R, Heinonen OJ, Koski P, Koivusilta L, Loyttyniemi E, Suominen S, Salantera S
(
A1 Journal article – refereed)

Nurse teacher candidates learned to use social media during the international teacher training course (2016)
Nurse Education Today
Salminen L, Gustafsson ML, Vilen L, Fuster P, Istomina N, Papastavrou E.
(
A1 Journal article – refereed)

Blogistako opettajan ja ohjaajan yhteydenpidon väline (2015)
Pro terveys
Karapuu A-M, Gustafsson M-L, Kanerva A-M, Hannula E, Salminen L
(
D1 Article in a trade journal)

Ammatillisen yhteistyön toimintatapoja erikoissairaanhoidossa (2014)
Fysioterapia
Markkola K, Gustafsson M-L, Salanterä S
(
D1 Article in a trade journal)

Entrepreneurship Education in Health Care Education (2014)
Education Research International
Salminen L, Lindberg E, Gustafsson M-L, Heinonen J, Leino-Kilpi H
(
A1 Journal article – refereed)

The associations among the ethical climate, the professional practice environment and individualized care in care settings for older people (2014)
Journal of Advanced Nursing
Suhonen R, Stolt M, Gustafsson ML, Katajisto J, Charalambous A
(
A1 Journal article – refereed)

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - tutkimussuunnitelman merkitys opetustyössä (2013)Rinne J, Gustafsson M-L, Salminen L
(
B2 Book chapter)

Opetusharjoittelu osana terveysalan opettajaksi kasvua (2013)Salminen L, Gustafsson M-L
(
B2 Book chapter)

Sisätautipotilaan hoitotyötä verkko-opetuksena (2013)Nyman O, Partamies S, Makkonen A, Gustafsson M-L
(
B2 Book chapter)

Sulautuvan opetuksen mahdollisuudet näyttöön perustuvan toiminnan opetuksessa (2013)Huhtala P, Kosonen L, Gustafsson M-L, Salminen L
(
B2 Book chapter)

Terveysalan opettajankoulutus ja terveydenhuollon palveluorganisaatioiden yhteistyö (2013)
Pro terveys
Gustafsson M-L, Maijala R, Kurikka T, Salminen L
(
D1 Article in a trade journal)

Terveysalan opettajankoulutus tähtää laajaan osaamiseen (2013)
Turun Sanomat
Salminen L, Gustafsson M-L, Leino-Kilpi H
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Yksilöllinen hoito - potilaiden ja hoitajien näkemysten vertailu (2013)
Hoitotiede
Suhonen R, Leino-Kilpi H, Gustafsson ML, Tsangari H, Papastavrou E
(
A1 Journal article – refereed)

Individualized care scale - nurse version: a Finnish validation study (2010)
Journal of Evaluation in Clinical Practice
Suhonen R, Gustafsson ML, Katajisto J, Valimaki M, Leino-Kilpi H
(
A1 Journal article – refereed)

Nurses' perceptions of individualized care (2010)
Journal of Advanced Nursing
Suhonen R, Gustafsson ML, Katajisto J, Valimaki M, Leino-Kilpi H
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2017-17-11 at 01:37