Jenni Alisaari
PhD

yliopisto-opettaja, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

jenali@utu.fi
+358 29 450 3609
+358 50 338 9860

Assistentinkatu 5
Turku

Asiantuntijuusalueet
Second language acquisition; linguistically and culturally responsive education; Finnish language learning; singing as a language teaching method

Biografia
Jenni Alisaari (KT) on työskennellyt Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella syksystä 2013 lähtien. Hän opettaa sekä opettajaksi opiskelevia että jo valmistuneita opettajia aiheenaan kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus. Kielellisesti vastuullisessa opetuksessa otetaan muun muassa huomioon kielen ulottuvuudet koulukontekstissa sekä kielen ja kulttuurin yhteys identiteettiin. Lisäksi siinä tuetaan opiskelukielitaidon kehittymistä ja edistetään monikielisyyden käyttöä oppimisen resurssina. Kulttuurisesti vastuullinen opetus ottaa huomioon kulttuuristen identiteettien kaikki ulottuvuudet, kuten esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sosioekonomisen taustan, ja näiden yhteyden oppimiseen.

Alisaaren keskeisimmät tutkimusaiheet liittyvät kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja kielen oppimiseen. Hänen väitöskirjansa käsitteli suomen kielen oppimista laulaen, lauluja kuunnellen tai laulujen sanoituksia rytmikkäästi laulaen.


Julkaisut

How Can Inclusion be Promoted Through a Linguistically Responsive Pedagogy? (2019) Perspectives on Educational Practice Around the World Jenni Alisaari, Heli Vigren, Leena Maria Heikkola
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Monolingual ideologies confronting multilingual realities. Finnish teachers’ beliefs about linguistic diversity (2019)
Teaching and Teacher Education
Jenni Alisaari, Leena Maria Heikkola, Nancy Commins, Emmanuel O. Acquah
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Multilingualism as a resource: Policy changes in Finnish education (2019) Teaching Content and Language in the Multilingual Classroom. International Research on Policy, Perspectives, Preparation and Practice Jenni Alisaari, Heli Vigren, Marja-Liisa Mäkelä
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

ALLU-testin käyttökokemuksia ja luetun ymmärtämisen arviointi vuosina 1995 ja 2017 (2018)
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Tiina Turunen, Jenni Alisaari, Elisa Poskiparta, Johanna Lindeman
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Reading comprehension in digital and printed texts (2018)
L1 Educational Studies in Language and Literature
Alisaari J., Turunen T., Kajamies A., Korpela M., Hurme T.-R.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta lasten kanssa filosofoimalla (2017) Hyvän lähteillä: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä Alisaari Jenni, Warinowski Anu, Vigren Heli, Kemppinen Lauri, Kinos Jarmo
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Laulaminen suomen kielen oppimisen tukena (2017)
Kielikukko
Jenni Alisaari
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Laulaminen suomen kielen oppimisen tukena (Lektio) (2017)
Virittäjä
Jenni Alisaari
(
O2 Muu)

Laulun sanoja lausumalla taitavaksi ääntäjäksi? (2017)
AFinLa-E : Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia
Leena Maria Heikkola, Jenni Alisaari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Songs and poems in the language classroom: Teachers' beliefs and practices (2017)
Teaching and Teacher Education
Alisaari J, Heikkola LM
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Increasing fluency in L2 writing with singing (2016)
Studies in Second Language Learning and Teaching
Alisaari J, Heikkola LM
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kieliverkoston verkkolehti. Teemanumero Kotouminen. (2016) Alisaari Jenni, Rakkolainen-Sossa Satu
(
C2 Toimitettu teos)

Laulamalla sujuvuutta suomenoppijoiden kirjoittamiseen (2016)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Alisaari Jenni, Heikkola LM
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Maahanmuuttajataustaiset opettajat kielellisen ja kulttuurisen identiteetin tukijoina (2016)
Kielikukko
Jenni Alisaari, Maria Korpela, Maarit Pihlava
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Oppilaan kotoutumisen tukeminen valmistavassa opetuksessa (2016)
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
Tiina Forsell, Pia Hiltunen, Maarit Pihlava, Jenni Alisaari
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Pääkirjoitus: Kokonaisvaltaista kotoutumista vauvasta vaariin (2016)
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
Jenni, Alisaari, Satu Rakkolainen-Sossa
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Laulaminen paikallissijojen harjoittelun menetelmänä S2-opetuksessa (2015) Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 Jenni Alisaari
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-22-09 at 02:21

Share link