Anne Alvesalo-Kuusi
Vice Dean (Research), Faculty of Law

professori, Oikeustiede (Oikeustieteellinen tiedekunta)

anne.alvesalo-kuusi@utu.fi
+358 29 450 2839
+358 50 560 4229

Caloniankuja 3
Turku
Calonia
Työhuone: 3104





Asiantuntijuusalueet
corporate crime; criminal policy; law-making

Biografia

Anne Alvesalo-Kuusi got her PhD from the University of Turku in 2003.
From 1996 to 2007 she worked as a senior researcher at the Police
College of Finland and until 2010 she held a similar position in the
Finnish Institute of Occupational Health.



Tutkimus

Anne Alvesalo-Kuusi has studied extensively in the area of economic and
corporate crime control and criminal policy. In particular, her studies have focused on the
problems of policing safety crimes and the misuse of migrant labour in
Finland. Her areas of interest also include the control and regulations
of work.

Ongoing research projects

Securitization in the Finnish legislative practice (Academy of finland)

The Role of research in Criminal Policy (Suomen kulttuurirahasto)

LATAAMO

Recently ended projects

Occupational Safety Crimes and Corporate Criminal Liability

Perceptions of procedural justice among ethnic minority youth





Opetus

Inroduction to Sociology of Law and Criminology (Fi), Special Study Module for
Sociology of Law (Fi), Special Study Module for Criminology (Fi),  Advanced Studies in Sociology of Law and
Criminology (Fi). Directs Doctoral Dissertations in Sociology of Law and
Criminology.



Julkaisut
null null 1/2 null null

Kansainvälistä suojelua koskevat päätökset Maahanmuuttovirastossa 2015–2017. Pilottitutkimus 18–34‐vuotiaita Irakin kansalaisia koskevista myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä (2018) Elsa Saarikkomäki, Nea Oljakka, Johanna Vanto, Elina Pirjatanniemi, Juha Lavapuro, Anne Alvesalo-Kuusi
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Researching the Powerful: A Call for the Reconstruction of Research Ethics (2018)
Sociological Research Online
Anne Alvesalo-Kuusi, David Whyte
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Imaginary Social Order of Corporate Criminal Liability (2018) Revisiting Crimes of the Powerful: Marxism, Crime and Deviance Liisa Lähteenmäki, Anne Alvesalo-Kuusi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Turvallisuuden johtamisen kipupisteet yhteisillä työpaikoilla (2018)
Työelämän Tutkimus
Minna Janhonen, Liisa Lähteenmäki, Anne Alvesalo-Kuusi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Turvallisuuspuhe lisääntynyt lainsäädäntötyössä (2018)
Haaste
Emma Holkeri, Nea Peltoniemi, Anne Alvesalo-Kuusi
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Yhteisösakot eivät kuvasta työturvallisuusrikosten vakavuutta (2018)
Haaste
Anne Alvesalo-Kuusi, Liisa Lähteenmäki
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Advocating the ‘Good’ Criminal Justice System.The Involvement and Ideas of Civil Society Organisations in Formulating Finnish Criminal Policy (2017)
Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Maija Helminen, Anne Alvesalo-Kuusi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Corporate Criminal Liability and Abolitionism – An unholy alliance of corporate power and critical criminology? (2017)
Justice, Power and Resistance
Anne Alvesalo-Kuusi, Steven Bittle, Liisa Lähteenmäki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Repositioning the corporate criminal: comparing and contrasting corporate criminal liability in Canada and Finland (2017)
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice
Anne Alvesalo-Kuusi, Steven Bittle, Liisa Lähteenmäki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä. Loppuraportti. (2017) Alvesalo-Kuusi Anne, Lähteenmäki Liisa, Janhonen Minna, Tapani Jussi, Räsänen Tuula
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Legislating for corporate criminal liability in Finland: 22-year long debate revisited (2016)
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
Anne Alvesalo-Kuusi, Liisa Lähteenmäki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Mitä yhteisösakkotuomiot voivat kertoa työturvallisuuskulttuurista? (2016)
Työelämän Tutkimus
Liisa Lähteenmäki, Anne Alvesalo-Kuusi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Työturvallisuusrikoksista tuomittuja yhteisösakkoja eniten Pirkanmaalla (2016) Alvesalo-Kuusi Anne, Lähteenmäki Liisa, Koistinen Hanna
(
O2 Muu)

Yhteisösakot ja niiden mittaaminen työturvallisuusrikoksissa (2016)
Lakimies
Liisa Lähteenmäki, Hanna Koistinen, Anne Alvesalo-Kuusi, Jussi Tapani, Minna Janhonen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Yksilöitä rangaistaan työturvallisuusrikoksista useammin kuin yhteisöjä (2016) Alvesalo-Kuusi Anne, Lähteenmäki Liisa
(
O2 Muu)

critical legal studies (2015) Tieteen kansallinen termipankki : Oikeustiede Anne Alvesalo-Kuusi
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Sociology of Law (2015) The Encyclopedia of Crime and Punishment Anne Alvesalo-Kuusi, Steve Tombs
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

The Exploitation of Migrant Labour and the Problems of Control in Finland (2014) The Integration and Protection of Immigrants. Canadian and Scandinavian Critiques Anne Alvesalo-Kuusi, Anniina Jokinen, Natalia Ollus
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle (2014) Auli Airila, Anne Alvesalo-Kuusi, Barbara Bergbom, Laura Hakumäki, Matti Joensuu, Irja Kandolin, Birgitta Kinnunen, Kyösti Louhelainen, Kari Ojanen, Krista Pahkin, Anita Rintala-Rasmus, Minna Toivanen, Maarit Vartia-Väänänen, Susanna Visuri, Ari Väänänen, Kirsti Yli-Kaitala
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)


Last updated on 2019-26-05 at 02:18