Reija Hietala
Adj. Prof., PhD

dosentti, Maantieteen ja geologian laitos, yhteiset (Maantieteen ja geologian laitos)

reija.hietala@utu.fi
Vesilinnantie 5
Turku


Asiantuntijuusalueet
Maaseutumaisema; Kestävä kehitys; Maankäytön muutos; Ruokaturva; Luonnonmaantiede; Kaupunkien läheinen maaseutu; Kaupunkiviljely; Ympäristönhoito; Rannikkoalueiden kestävä käyttö

Biografia

Olen työskennellyt vuodesta 1995 erilaisissa tutkimustehtävissä kiinnostuksen kohteina viljelymaiseman monimuotoisuus, EU:n maatalous- ja ympäristöpolitiikka, kaupunkiviljely ja globaali ruokaturva ja viimeisimpänä rannikkoalueiden yhdennetyn käytön suunnittelu. Olen toiminut opetustehtävissä kymmenillä Turun yliopiston luonnonmaantieteen kursseilla (LuK ja FM tasot) ja sittemmin myös paikkatiedon, kehitystutkimuksen, maatalousmaantieteen ja aluemaantieteen kursseilla. Tutkimushankkeista viimeisimpiä ovat mm. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden indikaattori (YM
2003-2006), Visuaalinen maisemaseuranta
(MMM, YM: MYTVAS I, II, III 1996-2014),
Kaupunkialueen läheisiin peltoalueihin kohdistuvat arvostukset (Helsinki University Environmental
Research 2003-2006); Toimeentuloturva nopeasti muuttuvissa ympäristöissä, Himachal Pradesh, Intia (Suomen Akatemia 2009-2014) ja SustainBaltic - rannikkoalueiden yhdennetty käyttö Suomessa ja Virossa (EU/ERDF Interreg Central Baltic Ohjelma 2016-2019).Julkaisut
null null 1/2 null null

A methodological Markov-CA projection of the greening agricultural landscape—a case study from 2005 to 2017 in southwestern Finland (2018)
Environmental Monitoring and Assessment
Meeli Roose, Reija Hietala
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Socio-economic perspectives on the livelihood security in a changing Himachal Pradesh, India (2017) Research on India in Finland: Past, Present, Future Tikli Loivaranta, Reija Hietala, Rebecca Frilund
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Integrating ecological restoration into CDM forestry projects (2014)
Environmental Science and Policy
Maohua Ma, Toni Haapanen, Ram Babu Singh, Reija Hietala
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Livelihood Security in Changing Socio-Economic Environment in Himachal Pradesh – Introduction (2014) Livelihood Security in Northwestern Himalaya - Case Studies from Changing Socio-economic Environments in Himachal Pradesh, India R.B. Singh, Risto Kalliola, Reija Hietala
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Livelihood Security in Changing Socio-Economic Environment - Summary and Policy Recommendations (2014) Livelihood Security in Northwestern Himalaya - Case Studies from Changing Socio-economic Environments in Himachal Pradesh, India Reija Hietala, R.B. Singh
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Ympäristötuen merkitys visuaaliselle maisemalle (2014) Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS3) - Loppuraportti Pihla Sillanpää, Reija Hietala, Tapio Heikkilä, Eija Pouta, Katriina Soini, Marja Uusitalo, Timo Hurme
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Impacts of edge density of field patches on plant species richness and community turnover among margin habitats in agricultural landscapes (2013)
Ecological Indicators
Maohua Ma, Reija Hietala, Mikko Kuussaari, Juha Helenius
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Nearby Nature and Experiential Farming: How are their Roles Perceived within the Rural-Urban Fringe? (2013)
Landscape Research
Reija Hietala, Harri Silvennoinen, Beáta Tóth, Liisa Tyrväinen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Human driving forces for ecosystem services in the Himalayan region (2012) Maohua Ma, Ram Babu Singh, Reija Hietala
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Localisation of primary food production in Finland: production potential and environmental impacts of food consumption patterns (2008)
Agricultural and Food Science
Helmi Risku-Norja, Reija Hietala, Hanna Virtanen, Hanna Ketomäki, Juha Helenius
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Analyysi maatalouden ympäristötukijärjestelmästä 2000-2006 (2007) Juha Grönroos, Reija Hietala-Koivu, Mikko Kuussaari, Pirkko Laitinen, Jussi Lankoski, Riitta Lemola, Antti Miettinen, Paula Perälä, Markku Puustinen, Anna Schulman, Tapio Salo, Katri Siimes, Eila Turtola
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Evaluating agri-environmental indicators (AEIs) - Use and limitations of international indicators at national level (2007)
Ecological Indicators
Anja Yli-Viikari, Reija Hietala-Koivu, Erja Huusela-Veistola, Terho Hyvönen, Paula Perälä, Eila Turtola
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Maisema asukkaiden silmin. Tapaustutkimus Koskenkylässä ja Pernajanlahdella (2007) Tyrväinen Liisa, Hietala Reija, Silvennoinen Harri, Sipilä Maija
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Paikallinen ruokajärjestelmä: ruoantuotanto ja -kulutus sekä ympäristövaikutukset. Aineisto ja menetelmät (2007) Helmi Risku-Norja, Reija Hietala, Hanna Virtanen, Hanna Ketomäki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Systems frame for multidisciplinary study on sustainability of localising food (2007)
Progress in Industrial Ecology, An International Journal
Juha Helenius, Esa Aro-Heinilä, Reija Hietala, Minna Mikkola, Helmi Risku-Norja, Laura Seppänen, Marko Sinkkonen, Antto Vihma
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Toimintamallin kehittäminen riistatarhaukseen. Case: Peltopyytarhauksen toimintamallin kehittäminen. (2007) Juha Rutanen, Tuija Liukkonen, Reija Hietala-Koivu, Sami Kurki, Markku Salonen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Paikallinen ruokajärjestelmä: ympäristö- ja talousvaikutuksia sekä oppimishaasteita (2006) Laura Seppänen, Esa Aro-Heinilä, Juha Helenius, Reija Hietala-Koivu, Hanna Ketomäki, Minna Mikkola, Helmi Risku-Norja, Marko Sinkkonen, Hanna Virtanen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista (2006)
Suomen Ympäristö
Reija Hietala-Koivu, Sinikka Joutsalmi, Liisa Tyrväinen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Maaseudun maiseman muutos: maaseutukulttuurin muutoksen arviointia (2005) Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät Reija Hietala-Koivu
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-19-09 at 02:24