Saijaliisa Kangasjärvi
PhD

dosentti, Biologian laitoksen yhteiset (Biologian laitos)
yliopistonlehtori, Molekulaarinen kasvibiologia (Biokemian laitos)

saijaliisa.kangasjarvi@utu.fi
+358 29 450 4204
+358 50 430 4639

Itäinen Pitkäkatu 4 C
Turku
Pharmacity
Työhuone: 6039

Asiantuntijuusalueet
Kasvien stressivasteet; soluelinten biologia; valosäätely; säätelyverkostot; kasvien aineenvaihdunta

Biografia

Työskentelen yliopistonlehtorina Molekulaarisen kasvibiologian yksikössä Biokemian laitoksella. Opetustyöni ohessa johdan tutkimusprojektia, joka selvittää kasvien valosopeutumisen ja taudinkestävyyden välisiä vuorovaikutuksia. Tutkimus sai alkunsa vuonna 2008 Suomen Kulttuurirahaston myöntämän tutkimusapurahan turvin ja vahvistui vuosina 2009-2014 Suomen Akatemian rahoittaman akatemiatutkijakauteni aikana. Tällä hetkellä toimin ryhmänjohtajana huippuyksikössä “Primäärituottajien molekyylibiologia, 2014-2019”. Tavoitteenani on selvittää kasvien taudinkestävyyden taustalla vaikuttavia aineenvaihdunnan muutoksia ja molekyylitason mekanismeja hankkeessa, joka on saanut Suomen Akatemian rahoituksen vuosille 2017-2021. Opetus- ja tutkimustyön ohella osallistun aktiivisesti tieteellisiin kokouksiin, kansainvälisiin arviointipaneeleihin ja ohjausryhmiin sekä tieteelliseen viestintään. Lisäksi pyrin vahvistamaan tutkimusyhteistyötä toimimalla Pohjoismaisen Kasvibiologiaseuran (SPPS) sekä Turun yliopiston tutkimusohjelman “Advanced Bioresources and Smart Bioproducts - Towards Sustainable Bioeconomy johtoryhmissä.Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy kasvien stressireaktioiden ymmärtämiseen.

Kaupungistuva yhteiskuntamme edellyttää uusia tapoja varmistaa tuoreiden, terveellisten ja laadukkaiden kasvipohjaisten elintarvikkeiden saatavuus. Kasveille on evolutiivisen kilpavarustelun kuluessa kehittynyt lajityypillisiä yhdisteitä, ns. sekundääriyhdisteitä, jotka voivat suojata kasveja liiallisen valon, taudinaiheuttajien tai kasvinsyöjien epäedullisilta vaikutuksilta. Nämä kasvien tuottamat luonnonyhdisteet vaikuttavat oleellisesti myös hyötykasvien makuun, terveellisyyteen ja säilyvyyteen sekä mahdollistavat erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä tuottavien kasvilajien hyödyntämisen lääkeaineiden raaka-aineena. Tutkimukseni selvittää kasvien stressinsietokyvyn taustalla vaikuttavia molekyylitason mekanismeja ja keskittyy erityisesti kaalikasveissa kirpeältä maistuvien glukosinolaattien biosynteesin ymmärtämiseen. Lisäksi selvitämme miten hyötykasvien kemiallista koostumusta voidaan keinotekoisesti muokata kasvuvalon määrää ja spektriä muuntelemalla. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää ravintoarvoltaan parempien viljelykasvien jalostuksessa sekä uusien korkea-arvoisten yhdisteiden tuotannossa.Opetus
Tehtäviini kuuluu perus- ja jatko-opintoihin liittyviä opetus- ja ohjaustehtäviä. Perustutkintokoulutuksessa osallistun molekulaarisen kasvibiologian alan luento-opetukseen sekä ohjaan molekyylibiologian ja proteomiikan osaamista kehittäviä käytännön laboratorioharjoituksia. Lisäksi toimin Biokemian koulutusohjelmaan valittujen uusien opiskelijoiden opettajatutorina. Tohtorikoulutuksessa osallistun kasvibiologian alan erikoiskurssien lisäksi Turun yliopiston tutkijakoulun yleisiä työelämävalmiuksia edistävään koulutukseen. Lisäksi ohjaan suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden tutkimusharjoittelujaksoja, tutkielmia sekä väitöskirjoja.  

Julkaisut
null null 1/3 null null

Interaction of methyl viologen-induced chloroplast and mitochondrial signalling in Arabidopsis (2019)
Free Radical Biology and Medicine
Cui F., Brosché M., Shapiguzov A., He X., Vainonen J., Leppälä J.,Trotta A., Kangasjärvi S., Salojärvi J., Kangasjärvi J., Overmyer K.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

70 Years of SPPS - outlook by Early-Career Principal Investigators (2018)
Physiologia Plantarum
Kangasjärvi S
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

The impact of light intensity on metabolomic profile of Arabidopsis thaliana wild type and reticulata mutant by NMR spectroscopy (2018)
Phytochemistry Letters
Tahereh Jafari, Moona Rahikainen, Elina Puljula, Jari Sinkkonen, Saijaliisa Kangasjärvi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Trans-methylation reactions in plants: focus on the activated methyl cycle (2018)
Physiologia Plantarum
Rahikainen Moona, Alegre Sara, Trotta Andrea, Pascual Jesús, Kangasjärvi Saijaliisa
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Genome sequencing and population genomic analyses provide insights into the adaptive landscape of silver birch. (2017)
Nature Genetics
Salojärvi J, Smolander O-P, Nieminen K, Rajaraman S, Safronov O, Safdari P, Lamminmäki A, Immanen J, Lan T, Tanskanen J, Rastas P, Amiryousefi A, Jayaprakash B, Kammonen JI, Hagqvist R, Eswaran G, Ahonen VH, Serra JA, Asiegbu FO, de Dios Barajas-Lopez J, Blande D, Blokhina O, Blomster T, Broholm S, Brosché M, Cui F, Dardick C, Ehonen SE, Elomaa P, Escamez S, Fagerstedt KV, Fujii H, Gauthier A, Gollan PJ, Halimaa P, Heino PI, Himanen K, Hollender C, Kangasjärvi S, Kauppinen L, Kelleher CT, Kontunen-Soppela S, Koskinen JP, Kovalchuk A, Kärenlampi SO, Kärkönen AK, Lim K-J, Leppälä J, Macpherson L, Mikola J, Mouhu K, Mähönen AP, Niinemets Ü, Oksanen E, Overmyer K, Palva ET, Pazouki L, Pennanen V, Puhakainen T, Poczai P, Possen BJHM, Punkkinen M, Rahikainen MM, Rousi M, Ruonala R, van der Schoot C, Shapiguzov A, Sierla M, Sipilä TP, Sutela S, Teeri TH, Tervahauta AI, Vaattovaara A, Vahala J, Vetchinnikova L, Welling A, Wrzaczek M, Xu E, Paulin LG, Schulman AH, Lascoux M, Albert VA, Auvinen P, Helariutta Y, Kangasjärvi J
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

NMR study of age dependent metabolic adjustments in wild type and pp2a-b’γ mutant Arabidopsis thaliana (2017)
Phytochemistry Letters
Tahereh Jafaria, Guido Durian, Moona Rahikainen, Maaria Kortesniem, Saijaliisa Kangasjärvi, Jari Sinkkonen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Plant Light Stress (2017)
Encyclopedia of Life Sciences
Pascual Jesus, Rahikainen Moona, Kangasjärvi Saijaliisa
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

PP2A-B'γ modulates foliar trans-methylation capacity and the formation of 4-methoxy-indol-3-yl-methyl glucosinolate in Arabidopsis leaves (2017)
Plant Journal
Rahikainen Moona, Trotta Andrea, Alegre Garcia Sara, Pascual Jesus, Vuorinen Katariina, Overmyer Kirk, Moffatt Barbara, Ravanel Stephane, Glawischnig, Kangasjärvi Saijaliisa
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Natural Variation in Arabidopsis Cvi-0 Accession Reveals an Important Role of MPK12 in Guard Cell CO2 Signaling (2016)
PLoS Biology
Jakobson L, Vaahtera L, Tõldsepp K, Nuhkat M, Wang C, Wang YS, Hõrak H, Valk E, Pechter P, Sindarovska Y, Tang J, Xiao C, Xu Y, Gerst Talas U, García-Sosa AT, Kangasjärvi S, Maran U, Remm M, Roelfsema MR, Hu H, Kangasjärvi J, Loog M, Schroeder JI, Kollist H, Brosché M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Photosystem II Repair and Plant Immunity: Lessons Learned from Arabidopsis Mutant Lacking the THYLAKOID LUMEN PROTEIN 18.3 (2016)
Frontiers in Plant Science
Jarvi S, Isojarvi J, Kangasjarvi S, Salojarvi J, Mamedov F, Suorsa M, Aro EM
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

PP2A Phosphatase as a Regulator of ROS Signaling in Plants (2016)
Antioxidants
Rahikainen Moona, Pascual Jesus, Alegre Sara, Durian Guido, Kangasjärvi Saijaliisa
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Protein Phosphatase 2A in the Regulatory Network Underlying Biotic Stress Resistance in Plants (2016)
Frontiers in Plant Science
Guido Durian, Moona Rahikainen, Sara Alegre, Mikael Brosché, Saijaliisa Kangasjärvi
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Integration of photosynthesis, development and stress as an opportunity for plant biology. (2015)
New Phytologist
Allahverdiyeva Y, Battchikova N, Brosché M, Fujii H, Kangasjärvi S, Mulo P, Mähönen AP, Nieminen K, Overmyer K, Salojärvi J, Wrzaczek M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Protein phosphatase 2A (PP2A) regulatory subunit B'γ interacts with cytoplasmic ACONITASE 3 and modulates the abundance of AOX1A and AOX1D in Arabidopsis thaliana (2015)
New Phytologist
Grzegorz Konert, Andrea Trotta, Petri Kouvonen, Moona Rahikainen, Guido Durian, Olga Blokhina, Kurt Fagerstedt, Dorota Muth, Garry L. Corthals, Saijaliisa Kangasjärvi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Subunits B′γ and B′ζ of protein phosphatase 2A regulate photo-oxidative stress responses and growth in Arabidopsis thaliana (2015)
Plant, Cell and Environment
Grzegorz Konert, Moona Rahikainen, Andrea Trotta, Guido Durian, Jarkko Salojärvi, Sergey Khorobrykh, Esa Tyystjärvi, Saijaliisa Kangasjärvi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Arabidopsis ANGULATA10 is required for thylakoid biogenesis and mesophyll development. (2014)
Journal of Experimental Botany
Rubén Casanova-Sáez, Eduardo Mateo-Bonmatí, Saijaliisa Kangasjärvi, Héctor Candela, José Luis Micol
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Effects of light and the regulatory B-subunit composition of protein phosphatase 2A on the susceptibility of Arabidopsis thaliana to aphid (Myzus persicae) infestation (2014)
Frontiers in Plant Science
Brwa Rasool, Barbara Karpinska, Grzegorz Konert, Guido Durian, Konstantin Denessiouk, Saijaliisa Kangasjärvi, Christine H. Foyer
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Photosynthetic light reactions--an adjustable hub in basic production and plant immunity signaling. (2014)
Plant Physiology and Biochemistry
Saijaliisa Kangasjärvi, Mikko Tikkanen, Guido Durian, Eva-Mari Aro
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Signalling crosstalk in light stress and immune reactions in plants (2014)
Philosophical Transactions B: Biological Sciences
Andrea Trotta, Moona Rahikainen, Grzegorz Konert, Giovanni Finazzi, Saijaliisa Kangasjärvi
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

The protein phosphatase subunit PP2A‐B′ γ is required to suppress day length‐dependent pathogenesis responses triggered by intracellular oxidative stress (2014)
New Phytologist
Shengchun Li, Amna Mhamdi, Andrea Trotta, Saijaliisa Kangasjärvi, Graham Noctor
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-17-07 at 02:23