Maija Jäske
M.Soc.Sci.

tohtorikoulutettava, Valtio-oppi (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

mhkarj@utu.fi
Assistentinkatu 7
Turku

Asiantuntijuusalueet
Demokraattiset innovaatiot, Kansalaisaloitteet, Kansanäänestykset, Kansalaisosallistuminen, Demokratiateoria

Julkaisut

Self-reported health and democratic innovations: the case of citizens' initiative in Finland (2018)
European Political Science
Henrik Serup Christensen, Maija Setälä, Maija Jäske
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Deliberatiiviset kansalaisfoorumit - kohti uusia avauksia Suomessa (2017)Mikko Rask, Harri Raisio, Maija Jäske
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Kuntademokratiaa voidaan vahvistaa panostamalla vuorovaikutteisuuteen (2017)Elias Laitinen, Maija Jäske
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

The Finnish Citizens' Initiative: Towards Inclusive Agenda-setting? (2017)
Scandinavian Political Studies
Kaleva
Christensen HS, Jaske M, Setala M, Laitinen E
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

After the Merger: Do Citizens Want Democratic Innovations? (2016)
Scandinavian Journal of Public Administration
Krister Lundell, Maija Karjalainen, Henrik Serup Christensen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Democratic Innovations to the Rescue? Political Trust and Attitudes Toward Democratic Innovations in Southwest Finland (2016)
International Journal of Public Administration
Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, Krister Lundell
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Demokraattiset innovaatiot Suomessa – Käyttö ja vaikutukset paikallisella ja valtakunnallisella tasolla (2016)Henrik Serup Christensen, Maija Jäske, Maija Setälä, Elias Laitinen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Kansalaisaloite poliittisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta (2016)Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, Maija Setälä
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kuntien uusissa osallistumiskeinoissa painottuu neuvoa-antavuus (2016)Maija Karjalainen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Does Crowdsourcing Legislation Increase Political Legitimacy? The Case of Avoin Ministeriö in Finland (2015)
Policy and Internet
Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, Laura Nurminen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Who will not deliberate? Attrition in a multi-stage citizen deliberation experiment (2015)
Quality and Quantity
Maija Karjalainen, Lauri Rapeli
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

What does crowdsourcing legislation entail for the participants? – The Finnish case of Avoin Ministeriö (2014)Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, Laura Nurminen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Riittävätkö edustajien tiedot demokratiaan? (2013)
Maija Karjalainen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Suoran demokratian rooli kuntapolitiikassa (2013)Karjalainen Maija
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Kansalaisfoorumit edustuksellisessa päätöksenteossa (2012)Maija Karjalainen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Korruptio nakertaa julkista harkintaa päätöksenteossa (2012)
Turun Sanomat
Maija Karjalainen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kuntatason suora demokratia Suomessa - kuollut kirjain vai toimiva käytäntö? (2010)
Politiikka
Karjalainen M
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)


Last updated on 2018-27-08 at 21:22