Niina Junttila


Adjunct Professor, Department of Teacher Education (Department of Teacher Education)

niina.junttila@utu.fi
+358 29 450 3397
+358 50 337 9487

Assistentinkatu 5
Turku
Educarium
Office: 333Areas of expertise
educational psychology; statistical methods; structural equation modeling; psychosocial well-being; socioemotional well-being; children, adolescents and families; loneliness; social relations; parenting self-efficacy.

Biography

Associate professor in educational psychology; adjunct professor in educational psychology and statistical methodsResearch

Tutkimukseni keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen hyvinvointi, sukupolvittaiset siirtymät ja erilaiset interventio- ja preventiomenetelmät. Erityisesti olen kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyydestä sekä yksilö- että yhteisötason riskitekijänä. Johdan monitieteistä Sosioemotionaalinen oppiminen ja hyvinvointi yläkouluyhteisössä- ja Perheiden psyykkinen hyvinvointi tutkimushankkeita sekä olen laajan Hyvän kasvun avaimet tutkimuskonsortion ydinryhmässä. Näiden lisäksi olen mukana tai teen yhteistyötä mm. Awareness, prevention and early intervention (APEX), The effectiveness of Family Psychotherapy (LAKU), FinnBrain, Pipari, Suomalainen nuorperhe: terveys- ja kasvatusvalmiudet ja niihin liittyvät tekijät - prospektiivinen seurantatutkimus, Health and Social support, Kansallinen syntymäkohortti 1981 tutkimus, LAPSET time-trend tutkimus, Finnish adoption (FinAdo) ja WHO Health behavior in school-aged children tutkimushankkeiden kanssa.


Tutkimukseen liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Toimin puheenjohtajana tiedekunnan Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja alumnitoiminnan neuvottelukunnassa, varapuheenjohtajana erikoistumiskoulutusten johtoryhmässä sekä jäsenenä tiedekunnan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmässä sekä Opettajankoulutuslaitoksen koulutusten ja opintojen valmisteluryhmässä. Valtakunnan tasolla olen mukana mm. kansallisen lapsistrategian ohjausryhmässä, hallitusohjelman Nuorisotakuun neuvottelukunnassa ja Opetushallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa selvittävässä työryhmässä. Pidän säännöllisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä luentoja esimerkiksi aluehallintovirastojen, kuntien opetus- ja sivistystointen, Opetushallituksen, Sitran, Kirkkohallituksen sekä eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. 


TeachingPublications
Go to first page Go to previous page 3 of 3 Go to next page Go to last page

Modeling the interrelations of adolescents´ loneliness, social anxiety and social phobia (2010) Junttila N, Laakkonen E, Niemi P M, Ranta K
(
A1 Journal article – refereed)

Sosiaalinen kompetenssi ja yksinäisyys koululaisilla (2010) Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen Junttila N
(
A3 Book chapter)


Last updated on 2019-24-08 at 02:20