Niina Junttila


Adjunct Professor, Department of Teacher Education (Department of Teacher Education)

niina.junttila@utu.fi
+358 29 450 3397
+358 50 337 9487

Assistentinkatu 5
Turku
Educarium
Office: 333Areas of expertise
educational psychology; statistical methods; structural equation modeling; psychosocial well-being; socioemotional well-being; children, adolescents and families; loneliness; social relations; parenting self-efficacy.

Biography

Associate professor in educational psychology; adjunct professor in educational psychology and statistical methodsResearch

Tutkimukseni keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen hyvinvointi, sukupolvittaiset siirtymät ja erilaiset interventio- ja preventiomenetelmät. Erityisesti olen kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyydestä sekä yksilö- että yhteisötason riskitekijänä. Johdan monitieteistä Sosioemotionaalinen oppiminen ja hyvinvointi yläkouluyhteisössä- ja Perheiden psyykkinen hyvinvointi tutkimushankkeita sekä olen laajan Hyvän kasvun avaimet tutkimuskonsortion ydinryhmässä. Näiden lisäksi olen mukana tai teen yhteistyötä mm. Awareness, prevention and early intervention (APEX), The effectiveness of Family Psychotherapy (LAKU), FinnBrain, Pipari, Suomalainen nuorperhe: terveys- ja kasvatusvalmiudet ja niihin liittyvät tekijät - prospektiivinen seurantatutkimus, Health and Social support, Kansallinen syntymäkohortti 1981 tutkimus, LAPSET time-trend tutkimus, Finnish adoption (FinAdo) ja WHO Health behavior in school-aged children tutkimushankkeiden kanssa.


Tutkimukseen liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Toimin puheenjohtajana tiedekunnan Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja alumnitoiminnan neuvottelukunnassa, varapuheenjohtajana erikoistumiskoulutusten johtoryhmässä sekä jäsenenä tiedekunnan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmässä sekä Opettajankoulutuslaitoksen koulutusten ja opintojen valmisteluryhmässä. Valtakunnan tasolla olen mukana mm. kansallisen lapsistrategian ohjausryhmässä, hallitusohjelman Nuorisotakuun neuvottelukunnassa ja Opetushallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa selvittävässä työryhmässä. Pidän säännöllisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä luentoja esimerkiksi aluehallintovirastojen, kuntien opetus- ja sivistystointen, Opetushallituksen, Sitran, Kirkkohallituksen sekä eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. 


TeachingPublications
Go to first page Go to previous page 2 of 3 Go to next page Go to last page

Parents' psychological well-being and parental self-efficacy in relation to the family's triadic interaction (2015)
Infant Mental Health Journal
Korja R, Piha J, Otava R, Scaiola CL, Ahlqvist-Bjorkroth S, Junttila N, Aromaa M, Raiha H; Steps Study Group
(
A1 Journal article – refereed)

Latent profiles of parental self-efficacy and children's multisource-evaluated social competence (2014)
British Journal of Educational Psychology
Junttila N, Vauras M
(
A1 Journal article – refereed)

Psychological ill-being experienced by first-time mothers and their partners in pregnancy after abortion: a cohort study (2014)
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
Susanna Holmlund, Anne Kaljonen, Niina Junttila, Hannele Räihä, Juha Mäkinen, Päivi Rautava
(
A1 Journal article – refereed)

Kodin ja koulun yhteistyö – mistä tulemme, mihin menemme? (2013) Reissuvihkosta dialogiin: ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön Tiina Hirvonen, Niina Junttila, Ilkka Kalo, Tuomas Kurttila
(
D2 Article in a professional research book)

Koululaisten yksinäisyys (2013) Kaveritaidot kaikille - Opas luokanopettajille Niina Junttila
(
D2 Article in a professional research book)

Mitä aikuiset voivat tehdä? (2013) Kaikille kaveri - opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen Junttila Niina
(
D2 Article in a professional research book)

Mothers’ and Fathers’ Loneliness During Pregnancy, Infancy, and Toddlerhood. (2013)
Psychology and Education -Orangeburg-
Junttila N., Ahlqvist-Björkroth S., Aromaa M., Rautava P., Piha J., Vauras M., Lagström H., Räihä H.
(
A1 Journal article – refereed)

The Association Between ICT and Media Use, Alcohol Consumption and Loneliness Among Finnish Adolescents (2013) Working Papers in Economic Sociology: Studies of Wellbeing and Lifestyle in Contemporary Finland Matti Näsi, Niina Junttila, Leena Koivusilta, Päivi M. Niemi
(
D4 Published development or research report or study)

Yläkouluyhteisö nuoren sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukijana – Nuorten sosioemotionaalisen hyvinvoinnin suoja- ja riskitekijät (2013) Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen Päivi N Niemi, Niina Junttila, Riitta Asanti, Heli Clarke, Hanna-Leena Seppinen
(
A3 Book chapter)

Marital Satisfaction and parents' prenatal attachment representations: individual and interparental effects (2012)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Björkroth Sari, Junttila Niina, Korja Riikka, Pajulo Marjaterttu, Aromaa Minna, Räihä Hannele
(
A4 Article in conference proceedings)

Mistä syntyy turvallisuuden tunne koulussa? (2012) Kohti turvallisempaa oppilaitosta Virta Marjaana, Asanti Riitta, Junttila Niina, Koivusilta Leena, Koski Pasi, Virta Arja
(
A4 Article in conference proceedings)

Multisource assessed social competence as a predictor for children’s and adolescents’ later loneliness, social anxiety, and social phobia (2012)
Journal for Educational Research Online
Niina Junttila, Marja Vauras, Päivi M. Niemi, Eero Laakkonen
(
A1 Journal article – refereed)

SAS (Safe and Active Schoolday) -hankkeen loppuraportti (2012) Virta Marjaana, Asanti Riitta, Junttila Niina, Koivusilta Leena, Koski Pasi, Virta Arja
(
D4 Published development or research report or study)

Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A): Measuring Social Anxiety Among Finnish Adolescents (2012)
Child Psychiatry and Human Development
Ranta K, Junttila N, Laakkonen E, Uhmavaara A, La Greca AM, Niemi PM
(
A1 Journal article – refereed)

The Role of Social Competence in the Psychological Well-being of Adolescents in Secondary Education (2012)
Scandinavian Journal of Educational Research
Holopainen L, LAPPALAINEN K, Junttila N, SAVOLAINEN H
(
A1 Journal article – refereed)

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus (2010) Sulonen K, Heilä-Ylikallio R, Junttila N, Kola-Torvinen P, Laine T, Ropo E, Suortamo M, Knubb-Manninen G, Korkeakoski E
(
C1 Scientific book)

Factorial validity and invariance of the Multisource Assessment of Social Competence scale (2010) Metallidou P, Efklides A, Gonida E, Dousi I, Dina F, Vauras M, Junttila N
(
A1 Journal article – refereed)

Huolena lasten ja nuorten yksinäisyys (2010) Junttila N
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Lapsen sosiaaliset kyvyt ja yksinäisyys näkyviin jo alakoulussa (2010)
Nuorisotutkimus
Junttila N
(
B1 Journal article)


Last updated on 2019-24-08 at 02:20