Niina Junttila


dosentti, Opettajakoulutus laitos (Opettajakoulutus laitos)

niina.junttila@utu.fi
+358 29 450 3397
+358 50 337 9487

Assistentinkatu 5
Turku
Educarium
Työhuone: 333Asiantuntijuusalueet
kasvatuspsykologia; tilastomenetelmät; rakenneyhtälömallinnus; lasten ja nuorten hyvinvointi; yksinäisyys; sosiaaliset suhteet; vanhemmuus; sosioemotionaalinen kehitys; psykososiaalinen hyvinvointi

Biografia

Associate professor in educational psychology; adjunct professor in educational psychology and statistical methodsTutkimus

Tutkimukseni keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen hyvinvointi, sukupolvittaiset siirtymät ja erilaiset interventio- ja preventiomenetelmät. Erityisesti olen kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyydestä sekä yksilö- että yhteisötason riskitekijänä. Johdan monitieteistä Sosioemotionaalinen oppiminen ja hyvinvointi yläkouluyhteisössä- ja Perheiden psyykkinen hyvinvointi tutkimushankkeita sekä olen laajan Hyvän kasvun avaimet tutkimuskonsortion ydinryhmässä. Näiden lisäksi olen mukana tai teen yhteistyötä mm. Awareness, prevention and early intervention (APEX), The effectiveness of Family Psychotherapy (LAKU), FinnBrain, Pipari, Suomalainen nuorperhe: terveys- ja kasvatusvalmiudet ja niihin liittyvät tekijät - prospektiivinen seurantatutkimus, Health and Social support, Kansallinen syntymäkohortti 1981 tutkimus, LAPSET time-trend tutkimus, Finnish adoption (FinAdo) ja WHO Health behavior in school-aged children tutkimushankkeiden kanssa.


Tutkimukseen liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Toimin puheenjohtajana tiedekunnan Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja alumnitoiminnan neuvottelukunnassa, varapuheenjohtajana erikoistumiskoulutusten johtoryhmässä sekä jäsenenä tiedekunnan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmässä sekä Opettajankoulutuslaitoksen koulutusten ja opintojen valmisteluryhmässä. Valtakunnan tasolla olen mukana mm. kansallisen lapsistrategian ohjausryhmässä, hallitusohjelman Nuorisotakuun neuvottelukunnassa ja Opetushallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa selvittävässä työryhmässä. Pidän säännöllisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä luentoja esimerkiksi aluehallintovirastojen, kuntien opetus- ja sivistystointen, Opetushallituksen, Sitran, Kirkkohallituksen sekä eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. 


Opetus

Ohjaan kolmen eri tiedekunnan tohtorikoulutettavia (yht. 10) sekä opetan Structural equation modelling 1 ja 2 kursseja Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteisessä tutkijakoulussa. Kasvatuspsykologian apulaisprofessorin tehtävääni kuuluu noin 700 opiskelijan Kehitys- ja kasvatuspsykologian perusopintojen kurssista vastaaminen sekä Opettajankoulutuslaitoksen graduryhmän ohjaus. Johtamassani Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksessa opetan erityisesti lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä asioita.Julkaisut
null null 1/3 null null

Perceptual Discrepancy Profiles of Social Competence and Their Interrelations With Depressive Symptoms Among Early Adolescents (2019)
Journal of Research on Adolescence
Topalli P., Junttila N., Acquah E., Veermans K., Niemi P.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Loneliness and friendships among eight-year-old children: Time-trends over a 24-year period (2018)
Journal of Child Psychology and Psychiatry
Lempinen L., Junttila N., Sourander A.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Maternal influences on the glucocorticoid concentrations of human milk: The STEPS study (2018)
Clinical Nutrition
Shikha Pundir, Johanna Mäkelä, Anu Nuora, Niina Junttila, Clare Rosemary Wall, Kaisa Linderborg, David Cameron-Smith, Hanna Lagström
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Measuring adolescents’ social goals during lower secondary school (2018)
Psychological Test and Assessment Modeling
Hanna-Riitta Ståhl, Niina Junttila, Päivi M. Niemi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Parents' depression and loneliness during pregnancy and respiratory infections in the offspring: A prospective birth cohort study. (2018)
PLoS ONE
Linnea Schuez-Havupalo, Elina Lahti, Niina Junttila, Laura Toivonen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Ville Peltola, Hannele Räihä
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The courses of maternal and paternal depressive and anxiety symptoms during the prenatal period in the FinnBrain Birth Cohort study (2018)
PLoS ONE
Riikka Korja, Saara Nolvi, Eeva-Leena Kataja, Noora Scheinin, Niina Junttila, Henna Lahtinen, Suoma Saarni, Linnea Karlsson, Hasse Karlsson
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Yksin yliopistokaupungissa: opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta (2018)
Nuorisotutkimus
Vesa Välimäki, Mette Aino Maria Ranta, Henrietta Grönlund, Niina Junttila, Anne Birgitta Pessi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders (2017)
Child: Care, Health and Development
M. Vuori, I. Autti-Rämö, N. Junttila, M. Vauras, A. Tuulio-Henriksson
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Adolescent loneliness and social anxiety as predictors of bullying victimisation (2016)
International Journal of Adolescence and Youth
Acquah Emmanuel O., Topalli Pamela-Zoe , Wilson Michael L., Junttila Niina, Niemi Päivi M.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Initiation and exclusivity of breastfeeding: association with mothers' and fathers' prenatal and postnatal depression and marital distress (2016)
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Ahlqvist-Bjorkroth S, Vaarno J, Junttila N, Pajulo M, Raiha H, Niinikoski H, Lagstrom H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Lääkkeitä yksinäisyyteen (2016)
Sic! : lääketietoa Fimeasta
Junttila Niina, Jyrkkä Johanna, Tolmunen Tommi
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Lasten ja nuorten yksinäisyys (2016) Yksinäisten Suomi Niina Junttila
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Mothers' and fathers' prenatal representations in relation to marital distress and depressive symptoms (2016)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Bjorkroth S, Korja R, Junttila N, Savonlahti E, Pajulo M, Raiha H, Aromaa M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The effect of relational continuity of care in maternity and child health clinics on parenting self-efficacy of mothers and fathers with loneliness and depressive symptoms (2016)
Scandinavian Journal of Psychology
Tuominen Miia, Junttila Niina, Ahonen Pia, Rautava Päivi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Portrayal of Lonely Finnish People (2016) The Correlates of Loneliness Niina Junttila, Pamela Zoe Topalli, Sakari Kainulainen, Juho Saari
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Yksinäisyyden ulottuvuudet (2016) Yksinäisten Suomi Niina Junttila
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Intercorrelations and developmental pathways of mothers' and fathers' loneliness during pregnancy, infancy and toddlerhood - STEPS study (2015)
Scandinavian Journal of Psychology
Junttila N, Ahlqvist-Bjorkroth S, Aromaa M, Rautava A, Piha J, Raiha H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kavereita nolla (2015) Niina Junttila
(
E2 Yleistajuinen monografia)

Mapping the lonely landscape - Assessing loneliness and its consequences (2015) N Junttila, S Kainulainen, J Saari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Measuring Multidimensional Parental Self-Efficacy of Mothers and Fathers of Children Ages 1.5 and 3 Years (2015)
Family Relations
Niina Junttila, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Jorma PIha, Hannele Räihä
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-21-08 at 02:20