Niina Junttila


Adjunct Professor, Department of Teacher Education (Department of Teacher Education)

niina.junttila@utu.fi
+358 29 450 3397
+358 50 337 9487

Assistentinkatu 5
Turku
Educarium
Office: 333Areas of expertise
educational psychology; statistical methods; structural equation modeling; psychosocial well-being; socioemotional well-being; children, adolescents and families; loneliness; social relations; parenting self-efficacy.

Biography

Associate professor in educational psychology; adjunct professor in educational psychology and statistical methodsResearch

Tutkimukseni keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen hyvinvointi, sukupolvittaiset siirtymät ja erilaiset interventio- ja preventiomenetelmät. Erityisesti olen kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyydestä sekä yksilö- että yhteisötason riskitekijänä. Johdan monitieteistä Sosioemotionaalinen oppiminen ja hyvinvointi yläkouluyhteisössä- ja Perheiden psyykkinen hyvinvointi tutkimushankkeita sekä olen laajan Hyvän kasvun avaimet tutkimuskonsortion ydinryhmässä. Näiden lisäksi olen mukana tai teen yhteistyötä mm. Awareness, prevention and early intervention (APEX), The effectiveness of Family Psychotherapy (LAKU), FinnBrain, Pipari, Suomalainen nuorperhe: terveys- ja kasvatusvalmiudet ja niihin liittyvät tekijät - prospektiivinen seurantatutkimus, Health and Social support, Kansallinen syntymäkohortti 1981 tutkimus, LAPSET time-trend tutkimus, Finnish adoption (FinAdo) ja WHO Health behavior in school-aged children tutkimushankkeiden kanssa.


Tutkimukseen liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Toimin puheenjohtajana tiedekunnan Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja alumnitoiminnan neuvottelukunnassa, varapuheenjohtajana erikoistumiskoulutusten johtoryhmässä sekä jäsenenä tiedekunnan tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmässä sekä Opettajankoulutuslaitoksen koulutusten ja opintojen valmisteluryhmässä. Valtakunnan tasolla olen mukana mm. kansallisen lapsistrategian ohjausryhmässä, hallitusohjelman Nuorisotakuun neuvottelukunnassa ja Opetushallituksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa selvittävässä työryhmässä. Pidän säännöllisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä luentoja esimerkiksi aluehallintovirastojen, kuntien opetus- ja sivistystointen, Opetushallituksen, Sitran, Kirkkohallituksen sekä eri järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. 


TeachingPublications
Go to first page Go to previous page 1 of 3 Go to next page Go to last page

Perceptual Discrepancy Profiles of Social Competence and Their Interrelations With Depressive Symptoms Among Early Adolescents (2019)
Journal of Research on Adolescence
Topalli P., Junttila N., Acquah E., Veermans K., Niemi P.
(
A1 Journal article – refereed)

Trajectories of maternal pre- and postnatal anxiety and depressive symptoms and infant fear: Moderation by infant sex (2019)
Journal of Affective Disorders
Saara Nolvi, David J. Bridgett, Riikka Korja, Eeva-Leena Kataja, Niina Junttila, Hasse Karlsson, Linnea Karlsson
(
A1 Journal article – refereed)

Loneliness and friendships among eight-year-old children: Time-trends over a 24-year period (2018)
Journal of Child Psychology and Psychiatry
Lempinen L., Junttila N., Sourander A.
(
A1 Journal article – refereed)

Maternal influences on the glucocorticoid concentrations of human milk: The STEPS study (2018)
Clinical Nutrition
Shikha Pundir, Johanna Mäkelä, Anu Nuora, Niina Junttila, Clare Rosemary Wall, Kaisa Linderborg, David Cameron-Smith, Hanna Lagström
(
A1 Journal article – refereed)

Measuring adolescents’ social goals during lower secondary school (2018)
Psychological Test and Assessment Modeling
Hanna-Riitta Ståhl, Niina Junttila, Päivi M. Niemi
(
A1 Journal article – refereed)

Parents' depression and loneliness during pregnancy and respiratory infections in the offspring: A prospective birth cohort study. (2018)
PLoS ONE
Linnea Schuez-Havupalo, Elina Lahti, Niina Junttila, Laura Toivonen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Ville Peltola, Hannele Räihä
(
A1 Journal article – refereed)

The courses of maternal and paternal depressive and anxiety symptoms during the prenatal period in the FinnBrain Birth Cohort study (2018)
PLoS ONE
Riikka Korja, Saara Nolvi, Eeva-Leena Kataja, Noora Scheinin, Niina Junttila, Henna Lahtinen, Suoma Saarni, Linnea Karlsson, Hasse Karlsson
(
A1 Journal article – refereed)

Yksin yliopistokaupungissa: opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta (2018)
Nuorisotutkimus
Vesa Välimäki, Mette Aino Maria Ranta, Henrietta Grönlund, Niina Junttila, Anne Birgitta Pessi
(
A1 Journal article – refereed)

Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders (2017)
Child: Care, Health and Development
M. Vuori, I. Autti-Rämö, N. Junttila, M. Vauras, A. Tuulio-Henriksson
(
A1 Journal article – refereed)

Adolescent loneliness and social anxiety as predictors of bullying victimisation (2016)
International Journal of Adolescence and Youth
Acquah Emmanuel O., Topalli Pamela-Zoe , Wilson Michael L., Junttila Niina, Niemi Päivi M.
(
A1 Journal article – refereed)

Initiation and exclusivity of breastfeeding: association with mothers' and fathers' prenatal and postnatal depression and marital distress (2016)
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Ahlqvist-Bjorkroth S, Vaarno J, Junttila N, Pajulo M, Raiha H, Niinikoski H, Lagstrom H
(
A1 Journal article – refereed)

Lääkkeitä yksinäisyyteen (2016)
Sic! : lääketietoa Fimeasta
Junttila Niina, Jyrkkä Johanna, Tolmunen Tommi
(
D1 Article in a trade journal)

Lasten ja nuorten yksinäisyys (2016) Yksinäisten Suomi Niina Junttila
(
A3 Book chapter)

Mothers' and fathers' prenatal representations in relation to marital distress and depressive symptoms (2016)
Infant Mental Health Journal
Ahlqvist-Bjorkroth S, Korja R, Junttila N, Savonlahti E, Pajulo M, Raiha H, Aromaa M
(
A1 Journal article – refereed)

The effect of relational continuity of care in maternity and child health clinics on parenting self-efficacy of mothers and fathers with loneliness and depressive symptoms (2016)
Scandinavian Journal of Psychology
Tuominen Miia, Junttila Niina, Ahonen Pia, Rautava Päivi
(
A1 Journal article – refereed)

The Portrayal of Lonely Finnish People (2016) The Correlates of Loneliness Niina Junttila, Pamela Zoe Topalli, Sakari Kainulainen, Juho Saari
(
A3 Book chapter)

Yksinäisyyden ulottuvuudet (2016) Yksinäisten Suomi Niina Junttila
(
A3 Book chapter)

Intercorrelations and developmental pathways of mothers' and fathers' loneliness during pregnancy, infancy and toddlerhood - STEPS study (2015)
Scandinavian Journal of Psychology
Junttila N, Ahlqvist-Bjorkroth S, Aromaa M, Rautava A, Piha J, Raiha H
(
A1 Journal article – refereed)

Kavereita nolla (2015) Niina Junttila
(
E2 Popularised monograph)

Mapping the lonely landscape - Assessing loneliness and its consequences (2015) N Junttila, S Kainulainen, J Saari
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2019-17-09 at 02:22