Lilja Aikio


yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden laitos (Kasvatustieteiden laitos)

lilaik@utu.fi
+358 29 450 3649
+358 50 339 7190

Assistentinkatu 5
Turku

Julkaisut

Diskurssit vallankäytön välineinä opettajakoulutuksessa 1860-luvulta 1960-luvulle (2017)
Kielikukko
Lilja Aikio
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Mistä on kantaväestö tehty? (2017)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Lilja Aikio
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Siveettömät seminaaritytöt (2012)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä Aikio Lilja
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-27-06 at 02:26