Helena Siipi
Docent of philosophical ethics, Doctor of Social Sciences, Master of Educational Science

dosentti
yliopistonlehtori, Filosofia (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

helsii@utu.fi
+358 29 450 3054
+358 50 308 2663

Assistentinkatu 7
Turku
Työhuone: 156
Vastaanotto keskiviikkoisin klo 14-15.
Asiantuntijuusalueet
Soveltava etiikka; ympäristöfilosofia

Biografia
Olen tammikuusta 2017 alkaen työskennellyt tutkijatohtorina Turun yliopiston Filosofian yksikössä. Ennen sitä toimin kollegium-tutkijana TIASissa. Akateeminen urani alkoi Turun yliopiston Filosofian yksikössä vuonna 2000 ja olen sen jälkeen työskennellyt siellä lukuisissa erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä - muun muassa kolmessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa. Valmistuin valtiotieteiden tohtoriksi 2005 ja filosofisen etiikan dosentuurin sain 2010. Minulla on myös luokanopettajan ja kasvatustieteen maisterin tutkinto vuodelta 1995.

Tutkimus
Teen soveltavan etiikan ja ympäristöfilosofian tutkimusta. Tämän hetkinen projektini koskee ruoan etiikkaa ja filosofiaa. Olen kiinnostunut käsitteistä, joita ihmiset liittävät hyvään ruokaan (riippumatta siitä, millaista ruokaa he pitävät hyvänä). Pyrin selvittämään, mitä eri merkityksiä sellaisilla käsitteillä kuin "luonnollinen", "aito", "puhdas" ja "terveellinen" voi olla ruoan yhteydessä. Millä ehdoin (jos millään) puhtaus, luonnollisuus ja aitous luovat hyviä perusteita ruokaa koskeville yksilöllisille ja poliittisille valinnoille? Olen myös tehnyt uusien bioteknologioiden etiikkaan liittyvää tutkimusta. Erityisesti olen tutkinut muuntogeenitekniikan ja lajien henkiinherättämiseen liittyviä filosofis-eettisiä kysymyksiä. Olen kiinnostunut tutkimusetiikasta ja aion tulevaisuudessa suunnata tutkimustani siihen.

Opetus
Olen UTUGSn jatko-opintokurssin "Ethics of Academic Research" vastuuopettaja. Opetan myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan "Tieteenteon etiikka" yleisopintokurssia. Filosofian yksikössä olen opettanut lukuisia etiikan, soveltavan etiikan, ja yhteiskuntafilosofian kursseja sekä "johdatus filosofiaan" kurssia. Olen ohjannut muutamia graduja ja tällä hetkellä minulla on ohjattavana viisi jatko-opiskelijaa.

Julkaisut
null null 1/3 null null

European Electronic Personal Health Records initiatives and vulnerable migrants: A need for greater ethical, legal and social safeguards (2019)
Developing World Bioethics
Feeney Oliver, Ferner-Welmayer Gabriele, Siipi Helena, Frischhut Markus, Zullo Silvia, Barteczko Ursela, Ursin Lars Oystein, Linn Shai, Felzmann Heike, Kraknovic Dusanka, Saunders John, Rakic Vojin
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla: kasvit, eläimet, mikrobit (2018) Marko Ahteensuu, Mikaela Grönholm, Vesa Joutsjoki, Jussi Jäntti, Katileena Lohtander-Buckbee, Anneli Ritala-Nurmi, Marja Ruohonen-Lehto, Helena Siipi, Teemu Teeri
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

How should people eat according to to the United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development? (2018) Professionals in food chains: ethics, roles and responsibilities H. Siipi., M. Ahteensuu
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Ammattina hyvä hoito ja palvelu: Pohdintoja terveydenhuollon etiikasta (2017) Ammattina hyvä hoito ja palvelu - Pohdintoja terveydenhuollon etiikasta Alamäki A., Kangasniemi M., Kela T., Kuosmanen L., Kurtti J., Siipi H., Sillanpää K.
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Kulttuurinen rasismi ja aito puhdas ruoka (2017) Rasismi ja filosofia Helena Siipi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Paperittomien hoito – Satunnaista armeliaisuutta vai laissa turvattu oikeus? (2017) Helena Siipi
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

The Extinction and De-Extinction of Species (2017)
Philosophy & Technology
Helena Siipi, Leonard Finkelman
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Tutkimuksen ennakkoarviointi filosofisen etiikan näkökulmasta (2017)
Duodecim
Helena Siipi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Tutkimusetiikka tieteen tukena (2017)
Turun yliopiston blogi
Helena Siipi
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Food security and ethics (2016) The Routledge Handbook of Food Ethics Marko Ahteensuu, Helena Siipi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kansalaisten näkemykset, muuntogeeniset elintarvikkeet ja lääkkeet (2016) Muuntogeenisen ruoan etiikka Helena Siipi
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Moral Relevance of Range and Naturalness in Assisted Migration (2016)
Environmental Values
Siipi Helena, Ahteensuu Marko
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Muuntogeenisen ruoan etiikka. (2016) Helena Siipi, Marko Ahteensuu
(
C2 Toimitettu teos)

Onko aito ruoka parempaa? (2016) E PLURIBUS UNUM: Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis Helena Siipi
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

The Value of Purity (2016) Food Futures: Ethics, Science and Culture H. Siipi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Unnatural kinds: biodiversity and human-modified entities (2016) Routledge Handbook of Philosophy of Biodiversity Helena Siipi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Is Genetically Modified Food Unnatural (2015)
Journal of Agricultural and Environmental Ethics
Helena Siipi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Requirements of safety and acceptability in food security definitions (2015) Know your food: Food ethics and innovation Helena Siipi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Res Cogitans: Special issue in honour of Professor Juha Räikkä's 50th birthday (2015) Marko Ahteensuu, Helena Siipi
(
C2 Toimitettu teos)

Bio-objects as ‘boundary crawlers’ – the case of microRNAs (2014) Bio-objects at the intersection of medicine, science and society Chrupek M., Siipi H., Martinelli L.
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-21-09 at 02:20