Anne Niemimäki


koulutuspäällikkö, Tutkijanura (Kehittämispalvelut)

anntui@utu.fi
+358 29 450 4788
+358 50 548 4874

Educarium 1. krs Assistentinkatu 5 (rakennus T47)


Julkaisut

Tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi yhteisöllisyyden lisääjänä (2016)
Yliopistopedagogiikka
Tuittu Anne
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Miten koulu vastaa kulttuurisen moninaisuuden haasteeseen (2013)
Opetushallituksen Raportit Ja Selvitykset
Maailman osaavin kansa 2020: Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät Virta Arja, Tuittu Anne
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

FUTUREX – Future Experts -projektin pilottikysely:Korkeakoulutettujen ensimmäisiin oppisopimustyyppisiin täydennyskoulutuksiin osallistuneiden näkökulmia uuteen koulutusmalliin (2012) Gröhn Irene, Haltia Petri, Jaakkola Raimo, Klemelä Kirsi, Merenluoto Satu, Palonen Tuire, Pasanen Heikki, Saranpää Mika, Trapp Heli, Tuittu Anne
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Maahanmuuttajaoppilaat erityisopetuksessa. Tuottako heikko suomenkielen taito poikkeavuutta? (2012)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Tuittu Anne, Klemelä Kirsi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Vähemmistönä koulussa. Maahanmuuttajalasten ja -vanhempein kokemuksia suomalaisesta koulusta (2012) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa Kivirauma Joel, Rinne Risto, Tuittu Anne
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Opettaja keskellä monikulttuurisuutta (2011)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Vieraina koulussa. Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana Virta Arja, Räsänen Meiju, Tuittu Anne
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Peruskoulu maahanmuuttaja- ja suomalaisvanhempien silmin (2011)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana Rinne Risto, Tuittu Anne
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Tutkimuskohteena maahanmuuttajien koulutus (2011)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana Tuittu Anne, Klemelä Kirsi, Rinne Risto, Räsänen Meiju
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Vieraina koulussa? – Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana (2011)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Klemelä Kirsi, Tuittu Anne, Virta Arja, Rinne Risto
(
C2 Toimitettu teos)

Yhteenveto ja pohdintaa (2011)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana Rinne Risto, Virta Arja, Tuittu Anne, Kivirauma Joel
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Ammatillisten oppilaitosten verkostoa tiivistettävä (2010)
Turun Sanomat
Tuittu A, Klemelä K
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Varsinais-Suomen toisen asteen am-matillisten oppilaitosten yhteistyö ja kehitysnäkymät (2010) Tuittu A, Räsänen M, Klemelä K, Kapiainen E
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)


Last updated on 2019-17-09 at 02:21