Eeva Hallikainen
FM

Post graduate student, Art History, Musicology and Media Studies (School of History, Culture and Arts Studies)

elhalli@utu.fi
+358 50 563 8479

Kaivokatu 12
Turku

Areas of expertise
Suomen taidehistoria; Itämeren alueen taidehistoria; maalaustaide

Biography

Olen opettanut taidehistoriaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa 1990-luvun puolivälistä lähtien ja lisäksi Itämeren alueen taidetta Baltic Sea Region Studies -koulutusohjelmassa 1997-2016. Avoimen yliopiston suunnittelijana olen mm. rakentanut verkko-opintoja. Työhistoriaani sisältyy lisäksi mm. lyhyempiä kuvataiteeseen liittyviä työsuhteita (lukio, kansalaisopisto, ammatillinen oppilaitos, museo). Tutkimusaiheestani olen kirjoittanut kaksi näyttelykirja-artikkelia (1999 ja 2007) ja pitänyt kaksi esitelmää museoissa (molemmat 2016).

Olen suorittanut Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulun vuosina 1973-1976.

Research

Taidehistorian pro gradu (TY, 1994): Kumousmiehestä kansalliseksi mestariksi: Tyko Sallisen taiteen vastaanotto 1912-1923

Jatkotutkimukseni työotsikko: "Uskonnolliset teemat Tyko Sallisen taiteessa".

Tutkimukseni ajallinen painopiste on Sallisen (1879-1955) myöhäiskauden tuotannossa 1920-luvulta 1940-luvulle. Tarkasteluni rakentuu Sallisen keskeisten uskonnolliseen tematiikkaan liitettävien teosten ympärille: tunnetuin niistä on Ateneumin Hihhulit (1918), muita ovat mm. Valamo-kuvat, vapaamuurariaiheiset maalaukset sekä monet mahdollisesti alttaritauluiksi tarkoitetut isokokoiset maalaukset. Keskeistä aineistoani ovat lisäksi Sallisen muu aiheen kannalta relevantti kuvasto, muu aikalaistaide, erityisesti uskonnolliseksi tai kirkolliseksi määriteltävä, sekä Sallista koskeva arkistoaineisto ja aikalaislehtikirjoitukset. 

Sallisen myöhäiskauden taidetta tai elämänvaiheita ei ole toistaiseksi tutkittu perusteellisesti. Tutkimukseni tavoitteena onkin siksi ensinnäkin elämäkerrallisin metodein, diskurssianalyysin ja historiallisen tutkimuksen avulla antaa aiempaa perusteellisempi kuva Sallisen toimijuudesta taiteilijana myöhäiskauden osalta. Toiseksi, analysoin Sallisen myöhäiskauden maalauksia 1900-luvun alkupuolen taiteen uskonnollisuudesta/henkisyydestä käytävän keskustelun valossa ja sovellan tutkimuksessani näkökulmaa modernista taiteilijasta enemmänkin uskonnollisena etsijänä kuin "yhteen totuuteen" sitoutuneena. 


Teaching

TY, avoin yliopisto:

Taidehistorian perusopintojen (20 ov) ja taidehistorian perusopintojen (25 op) opetus kl 1995 - kl 2017/- kl 2018. Opetus on ollut lähi-, monimuoto- ja verkko-opetusta.

Taidehistorian aineopintojen (35 op) opetus sl 2005-kl 2018 (opintojaksoja). Opetus on ollut lähi- ja verkko-opetusta.

TY, Baltic Sea Region Studies -ohjelma:

Baltic Sea Region in Art History -luentokurssi englanniksi sl 1997-sl 2016 (sl 2005 alkaen 2 + 3 op).

TY:n ulkopuolella 1990-luvulla mm. kuvaamataidon opetusta lukiossa, öljymaalausta kansalaisopistossa, värioppia, sommittelua jne. floristeille sekä taidehistoriaa taideoppilaitoksessa.
Publications

Tuliaisia Roomasta (2017)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Eeva Hallikainen
(
D1 Article in a trade journal)


Last updated on 2019-22-07 at 02:19