Kirsi Vainio-Korhonen
Professor

professori, Arkeologia ja Suomen historia (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

kirsi.vainio-korhonen@utu.fi
+358 29 450 3443
+358 50 329 0676

Kaivokatu 12
Turku

Asiantuntijuusalueet
Suomen historia, varhaismoderni historia, sukupuolihistoria, kätilötyön historia, seksityön historia

Biografia

Kirsi Vainio-Korhonen on toiminut Turun yliopiston Suomen historian professorina vuodesta 2003.Tutkimus

Työskentelen toimessa, jonka opetusalaksi on määritelty Suomen Ruotsin aikainen
historia vuoteen 1809. Tutkimustyössäni olen perehtynyt sukupuolihistoriaan,
kaupunkien elinkeinohistoriaan ja erityisesti suomalaisen naisyrittäjyyden,
naisten palkkatyön ja kaupunkikäsityöläisten historiaan sekä ajallisesti
pääasiassa Suomen 1700-luvun historiaan. Uusimmat tutkimjkseni käsittelevät suomalaisia kätilöitä 1700-luvulla ja seksityötä 1800-luvun alkupuolella.

Vuonna 2012 julkaistu teokseni "Ujostelemattomat; Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa" kertoo
suomalaisnaisten vanhimmasta koulutusalasta ja ammattitutkinnosta ja antaa uutta
tietoa naisen asemasta 1700-luvulla. Kätilöiden koulutus, ammatinharjoitus ja
ammatti-identiteetti ei juuri poikennut miespuolisten aikalaisten vastaavasta.
Sekä naimattomat että naineet naiset saattoivat muodollisesti ja omalla
oikeudella kouluttautua kätilön työhön ja käyttää valan vannoneina
viranhaltijoina tähän ammattiin lain mukaan auktorisoitua valtaa. Yhteiskunnassa
näyttää siis tuolloin olleen sellaista juridista ja julkista tilaa, jossa
naimatonta naista ei mielletty holhotiksi eikä aviovaimoa edusmiehisyyden
alaiseksi.

Vuonna 2018 julkaistu "Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa. Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa " tutkii turkulaisia seksityöläisiä 1800-luvun alkupuolella.
Samalla seksityöo laajenee 1800-luvun alun syrjäytyneiden historiaksi, jossa
prostituoitujen elämänkohtaloiden taustalta löytyy köyhyyttä, perheväkivaltaa,
kodittomuutta, lukutaidottomuutta, alkoholismia ja avioeroja. Yritän kohdata seksityöntekijät haavoittuvissa olosuhteissa elävinä ihmisinä ja mahdollisuuksien
mukaan pohtia heidän elämäänsä yleisinhimillisesti heidän omista lähtökohdistaan
käsin. Yhtenä keinona on tuoda esiin myös ne elämänalueet, muu työnteko,
perhesiteet, äitiys, seurustelu, kihlaus ja avioliitto, jotka eivät olleet seksityötä.Opetus

Julkaisut
null null 1/6 null null

Naisrauha – vaiettua historiaa (2019)
Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Kirsi Vainio-Korhonen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Suomalaiset kätilöt asiantuntijoina 1700-luvun tuomioistuimissa (2019)
TY:n Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa (Legal Literacy in Finland) 1750-1920 -projektin blogi
Kirsi Vainio-Korhonen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Catharina Renaut 1709 — 1787-12-08 Barnmorska (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

From Household Economy to Family Business (2018) Women in Business Families - From past to present Jarna Heinonen, Kirsi Vainio-Korhonen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Gustava Blomberg - uppiniskainen leskivaimo tyrmässä ja kehruuhuoneessa 1840-luvun Turussa (2018) Ruukki, raja ja rahvas: Oikeutta 60-vuotiaalle Kimmo Katajalalle Kirsi Vainio-Korhonen
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Historiantutkimus, vastuullisuus ja tietosuoja (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Järjellä ja tunteella aviovuoteeseen (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa. Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa. (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Statuory Invisibility: Urban Business Women's Legal and Political Rights (2018) Women in Business Families from Past to Present Jarkko Keskinen, Kirsi Vainio-Korhonen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Statutory Invisibility : Urban Business Women's Legal and Political Rights (2018) Women in Business Families: From Past to Present Keskinen J., Vainio-Korhonen K.
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Suuret nälkävuodet ja muistin politiikka (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Turkulaiset irtolaisnaiset ja heidän oikeudelliset avustajansa 1838-1848 (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Ulrika Fredrika Bremer 1746-04-24 — 1798 -04-01 Businesswoman, entrepreneur (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Vastuullinen historiantutkimus ja tietosuoja (2018) Kirsi Vainio-Korhonen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Women in Business Families - From Past to Present (2018) Jarna Heinonen, Kirsi Vainio-Korhonen
(
C2 Toimitettu teos)

Disko vai valssi? (2017)
Turun Sanomat
Kirsi Vainio-Korhonen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850 (2017) Johanna Ilmakunnas, Marjatta Rahikainen, Kirsi Vainio-Korhonen
(
C2 Toimitettu teos)

Elämää Luostarinmäellä (2017)
Turun Sanomat
Kirsi Vainio-Korhonen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Hiljenneitä kyliä Ranskassa (2017)
Turun Sanomat
Kirsi Vainio-Korhonen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kreivin ajasta sote-aikaan (2017)
Turun Sanomat
Kirsi Vainio-Korhonen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)


Last updated on 2019-23-07 at 02:22