Mikko Niemelä
Professor of Sociology

professori, Sosiologia (Sosiaalitieteiden laitos)

miarni@utu.fiAsiantuntijuusalueet
sosiaalipolitiikka; sosiaaliturva; elinolot; sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus; hyvinvointivaltio; terveyspolitiikka; terveydenhuolto; vertaileva hyvinvointitutkimus

Biografia
Mikko Niemelä väitteli valtiotieteiden tohtoriksi pääaineenaan sosiaalipolitiikka Turun yliopistossa vuonna 2005. Vuosina 2000–2007 hän työskenteli Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella erilaisissa tutkija- ja opetuspositioissa. Vuodesta 2007 lähtien hän on työskennellyt Kelassa, tällä hetkellä tutkimusprofessorina. Lukuvuonna 2011–2012 hän toimi osa-aikaisena sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina, sekä vuonna 2014 apulaisprofessorina (tenure track) Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut sosiologian professorina Turussa sekä johtanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimuskonsortiota ”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” (TITA). Niemelä on myös toiminut vierailevana tutkijana Tukholmassa (Institutet för social forskning, SOFI) ja Sydneyssä (Social Policy Research Centre, SPRC). Hän on taloussosiologian dosentti Turussa ja sosiologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimus
Mikko Niemelä on sosiologian professori Turun yliopistossa sekä Kelan tutkimusprofessori. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt kotitalouksien taloudelliseen toimeentuloon ja elinoloihin, sosiaaliturvan riittävyyteen sekä väestön hyvinvointia ja sen järjestämistä koskeviin asenteisiin. Tällä hetkellä Niemelä johtaa Suomen akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta “Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” (TITA).

Julkaisut
null null 1/2 null null

Huono-osaisten elinolojen parantaminen vähentää rikollisuuden pelkoa (2019) Pietari Kujala, Johanna Kallio, Mikko Niemelä
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Income Inequality, Poverty, and Fear of Crime in Europe (2018)
Cross-Cultural Research
Kujala Pietari, Kallio Johanna, Niemelä Mikko
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste (2018) Järvisilta Kiira, Niemelä Mikko, Aaltonen Katri, Merikoski Merja, Hämeen-Anttila Katri, Enlund Hannes
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Physicians’ Experiences with Sickness Absence Certification in Finland (2018)
Scandinavian Journal of Public Health
Hinkka Katariina, Niemelä Mikko, Autti-Rämö Ilona, Palomäki Heikki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes: a register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014 (2018)
BMJ Open
Laura Salonen, Jenni Blomgren, Mikko Laaksonen, Mikko Niemelä
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Middle Class in Finland (2018) No Robots - The Position of Middle-Class Households in Nine European Countries Esa Karonen, Jani Erola, Mikko Niemelä
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Tyytyväisyys hallitukseen on laskenut 2000-luvulla (2018) Kähäri Antti, Kallio Johanna, Niemelä Mikko
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Who are the rich? The evolution of the socioeconomic and demographic structures of the top incomes in Finland from 1987-2015 (2018) Sandell Roosa, Niemelä Mikko
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Editorial note (2017)
Research On Finnish Society
Niemelä Mikko
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kuka ansaitsee tulla autetuksi? Kansalaisten asennoituminen toimeentulotuen saajiin Suomessa vuonna 2015 (2017)
Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Kallio Johanna, Niemelä Mikko
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Life course perspective on economic shocks and income inequality through age-period-cohort analysis: evidence from Finland (2017) Karonen Esa, Niemelä Mikko
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Riskit, vakuutus ja sosiaalivakuutus (2017) Sosiaalivakuutus Kangas Olli, Niemelä Mikko
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes (2017)
European Journal of Public Health
J Blomgren, M Laaksonen, M Niemelä, L Salonen
(
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa)

Social assistance deservingness and policy measures: Attitudes of Finnish politicians, administrators and citizens. (2017) The social legitimacy of targeted welfare: Attitudes to welfare deservingness. Blomberg H., Kallio J., Kangas O., Kroll C., Niemelä M.
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Sosiaalivakuutus (2017) Havakka Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu
(
C2 Toimitettu teos)

Yksin asuvat voivat muita huonommin (2017) Kähäri Antti, Sistonen Laura, Niemelä Mikko
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Eriarvoisuuden torjuminen vaatii laaja-alaista ymmärrystä (2016) Niemelä Mikko
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Eriarvoisuuden tutkijat kokoontuivat Tukholmassa ja Turussa (2016) Niemelä Mikko
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista. Kuvailevat tulokset (2016) Niemelä Mikko, Pajula Hanna, Kapanen Mikko, Kangas Olli
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)


Last updated on 2019-20-03 at 13:07