Sanna Herkama


Senior Researcher, Psychology (Department of Psychology and Speech-Language Pathology)

sanna.herkama@utu.fi
+358 29 450 3037
+358 50 438 9635

Assistentinkatu 7
Turku

Publications

Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmistolla (2018) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 - Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Laajalahti Anne, Herkama Sanna
(
B2 Book chapter)

Sleeping Problems Partly Mediate the Association between Victimization and Depression among Youth (2018)
Journal of Child and Family Studies
Herkama S., Turunen T., Sandman N., Salmivalli C.
(
A1 Journal article – refereed)

Sustainable antibullying program implementation: School profiles and predictors (2018)
Scandinavian Journal of Psychology
Sainio M., Herkama S., Turunen T., Rönkkö M., Kontio M., Poskiparta E., Salmivalli C.
(
A1 Journal article – refereed)

KiVa antibullying program (2017) Reducing Cyberbullying in Schools: International Evidence-Based Best Practices Herkama S, Salmivalli C
(
A3 Book chapter)

KiVa Antibullying Program. Implementation and Training Manual. (2017) Herkama S., Alanen J., Salmivalli C.
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

KiVa antibullying program: Lessons learned and future directions. (2017) The Wiley Handbook of Violence and Aggression Herkama S, Saarento S, Salmivalli C
(
A3 Book chapter)

Making large-scale, sustainable change: experiences with the KiVa anti-bullying programme (2016) Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Sanna Herkama , Christina Salmivalli
(
B2 Book chapter)

”Asioista pitäisikin ehkä puhua niiden oikeilla nimillä”: – Naisten käsityksiä seksuaaliviestinnän haasteista parisuhteessa (2015)
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja
Ruonala Johanna, Herkama Sanna
(
A1 Journal article – refereed)

Kuka päivittäisi minut? (2015) Herkama Sanna
(
E1 Popularised article, newspaper article)

KiVa Antibullying Program. Implementation and Training Manual. (2014) Herkama Sanna, Salmivalli Christina
(
D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary)

Tässä ajassa - Prologin ensimmäinen vuosikymmen (2014)
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja
Mikkola Leena, Herkama Sanna, Koponen Jonna, Korkala Salme
(
B1 Journal article)

Tässä ajassa: Prologin ensimmäinen vuosikymmen (2014)
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja
Mikkola Leena, Herkama Sanna, Koponen Jonna, Korkala Salme
(
B1 Journal article)

Koulukiusaaminen – Loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa (2013)
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja 2013 Herkama Sanna
(
B1 Journal article)

The challenges of cross-national dissemination of the KiVa Antibullying program from the developers’ point of view (2013)
EARA Newsletter
Herkama Sanna, Salmivalli Christina
(
B1 Journal article)

Yläkoulun oppilaiden ja opettajien käsityksiä verkkokiusaamisesta vuorovaikutusilmiönä (2012)
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja
Huhtala Niina, Herkama Sanna
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2019-22-07 at 02:18