Anne Männikkö
FL

University Teacher, Department of German (School of Languages and Translation Studies)
Doctoral Student, Department of German (School of Languages and Translation Studies)

anmaja@utu.fi
Koskenniemenkatu 4
Turku
Maaherran makasiini
Office: 4

Areas of expertise
Kirjetutkimus; kääntämisen historia; monikielinen käännösviestintä; vertaileva kielentutkimus; fraseologia; kieli ja sukupuoli; lainasanatutkimus; oppihistoria; kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimus.

Biography

Työskentelen Turun yliopistossa saksan kielen yliopisto-opettajana.

Aloitin Turussa 1.1.1991 assistenttina, jonka jälkeen urani jatkui saksan kielen opettajana. Vuosina 2004-2007 työskentelin yliassistenttina Joensuun yliopistossa (Kansainvälisen viestinnän laitos, Savonlinna), jonka jälkeen palasin Turkuun.

Ennen Turkuun tuloa toimin Oulun yliopistossa assistenttina ja amanuenssina.

Olen suorittanut lisensiaatin tutkinnon Turun yliopiston saksan kielen ja kulttuurin oppiaineessa vuonna 1999.

Filosofian maisteriksi olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 1990, pääaineenani germaaninen filologia ja sivuaineenani ranskan kieli. Sen jälkeen olen opiskellut myös kasvatustiedettä ja yliopistopedagogiikkaa sekä naistutkimusta (nyk. sukupuolentutkimusta).Research

Tämänhetkisenä tutkimuskohteenani on Suomea koskevan sotakummikirjeenvaihdon kääntäminen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.

Aiempi tutkimukseni on kohdistunut erityisesti suomalaiseen ja saksalaiseen sananlaskuperinteeseen, joita olen vertaillut ennen kaikkea sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi olen kirjoittanut germanistiikasta suomalaisissa yliopistoissa, tutkinut suomen kielen saksalaisia lainoja ja raportoinut opiskelijatuutoreiden käytöstä kielenopetuksessa.

Olen julkaissut edellä mainituista aiheista 10 tieteellistä artikkelia, pääosin saksan kielellä, ja kolme aikakaus- ja sanomalehtiartikkelia.

Osan tutkimuksestani olen julkaissut entisellä sukunimelläni (Majapuro).

Teaching

Opetukseni on koostunut viime vuosina ennen kaikkea kieliopin opetuksesta (perus- ja aineopintojen kielioppikurssit ja kielioppituutorointi). Lisäksi olen opettanut pitkään mm. germanistista lingvistiikkaa, tieteellisen työskentelyn metodeja, Saksan historiaa sekä Sveitsin ja Itävallan maantuntemusta.Publications

Die Textsorte Patenbrief und ihre Subkategorien im Spiegel der Korrespondenz zwischen finnischen Kriegswaisenfamilien und ihren ausländischen Kriegspaten und -patinnen (2018) Scriver lettere / Briefe schreiben / Écrire des lettres: Tipologie, fruizione, corpora / Typologie, Verwendung, Korpora / Typologies, utilisation, corpus Männikkö Anne
(
B2 Book chapter)

Das Tutorium als Bestandteil des Grammatikunterrichts : Ein Bericht über Einführung und Entwicklung eines didaktischen Konzepts (2012)
Mémoires de la Société Néophilologique
Herausforderung Sprache und Kultur : Festschrift für Matti Luukkainen zum 75. Geburtstag Anne Männikkö
(
A3 Book chapter)

Kummikirjeenvaihdon kääntäminen tutkimuskohteena (2012) Männikkö Anne
(
O2 Other)

Sotakummitoiminta vaati monipuolista ja vahvaa kielitaitoa (2012) Anne Männikkö
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Philologie - mit oder neben Translationswissenschaft: Zum Selbstverständnis der Germanistik an den Universitäten in Finnland (2011) FINNLAND: Geschichte, Kultur und Gesellschaft. 2., erw. und aktual. Aufl. Männikkö Anne
(
A3 Book chapter)

Sveitsiläiset kummikirjeet suomalaisille sotaorvoille - arjen tekstejä kääntämisen haasteina. (2010)
MikaEL - Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
MikaEL - Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Electronic proceedings of the KäTu Symposium on translation and interpreting studies. Männikkö Anne
(
B3 Article in conference proceedings)

Ei se ny mikään überhieno oo, mut ... Zum Gebrauch des deutschen Lehnpräfixes über- im Finnischen. (2009) Germanistik zwischen Baum und Borke. Festschrift für Kari Keinästö zum 60. Geburtstag Anne Männikkö
(
A3 Book chapter)

Aims and methods in German and Finnish Paremiography – Cultural Differences? (2008) Communication as translatio: Nordic - Baltic - Russian Cultural Dialogues Anne Männikkö
(
A3 Book chapter)

Sananlaskut ovat myös tasa-arvopolitiikan välineitä (2008)
Turun Sanomat
Anne Männikkö, Matti Wiberg
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Zum Selbstverständnis der Germanistik an den finnischen Universitäten (2006) Finnland. Vom unbekannten Partner zum Vorbild Europas? Liefländer-Koistinen Luise, Majapuro Anne
(
A3 Book chapter)

Zur Tradierung von Sprichwörtern zum Thema "Frau" – einige deutsche und finnische Beispiele (2002) Zur Rolle der Sprache im Wandel der Gesellschaft - The Role of Language in Changes of Society Anne Majapuro
(
B2 Book chapter)

"Kein Kleid steht den Weibern besser als Schweigen.” Zum Schweigen als Thema der Frauenforschung. (2001) The Language of Silence Anne Majapuro
(
B3 Article in conference proceedings)

Zum Frauenbild in deutschen und finnischen Sprichwörtern. (Darstellung eines Forschungsvorhabens.) (1996) Erikoiskielet ja käännösteoria: VAKKI-symposiumi XVI. Fackspråk och översättningsteori: VAKKI-symposium XVI. LSP and theory of translation: 16th VAKKI Symposium. Anne Majapuro
(
A4 Article in conference proceedings)

Zu französischen Entlehnungen als Bestandteile deutscher Phraseologismen. (1990) Anne Majapuro
(
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis)


Last updated on 2019-18-09 at 02:21