Markus Juonala
Professor

professori, Sisätautioppi (Kliininen laitos)

mataju@utu.fi
+358 29 450 2754
+358 50 478 3572
Asiantuntijuusalueet
Sisätaudit; endokrinologia; valtimotaudin riskitekijät

Biografia

Olen kliininen tutkija toimien sisätautiopin professorina Turun yliopistossa sekä ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen erikoistunut sisätauteihin sekä endokrinologiaan, kliinisenä työnäni pidän yhden päivän viikossa endokrinologian poliklinikkaa sekä päivystän ensiavussa 2-4 kertaa kuukaudessa. Tutkimusta olen tehnyt vuodesta 2001. Väitöskirjani tein Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)-tutkimuksessa. Sittemmin olen työskennellyt myös useiden muiden lapsuudessa aloitettujen valtimotautitutkimuksen parissa. Näistä keskeisimpinä ovat olleet Internal Childhood Cardiovascular Cohort (i3c)-konsortio, Sepelvaltimotaudin Riskitekioiden Interventioprojekti, Longitudinal Study of Australian Children ja Aboriginal Birth Cohort study. 

Olen ollut kirjoittajana noin 270 tutkimusartikkelissa, joista merkittävin on NEJMissä julkaistu i3c-konsortion aineistoon perustuva artikkeli lapsuuden lihavuuden ja valtimotaudin riskitekijöiden yhteyksistä. Artikkeleista 30 on julkaistu keskeisissä sydänalan julkaisuissa (Circulation 17 artikkelia, European Heart Journal 8 artikkelia, JACC 5 artikkelia). H-indeksini on 44. Tutkimus

Keskeinen tutkimuksalani on ollut selvittää lapsuuden riskitekijöiden merkitystä valtimotaudin kehittymisessä. Vuodesta 2008 alkaen johtamani tutkimusryhmä on pyrkinyt eri seurantakohorteissa tutkimaan erityisesti ylipainon ja siihen liittyvien metabolisten riskitekijöiden sekä sosioekonomisen aseman vaikutusta. Keskeisimpinä tutkimuslöydöksinä olemme havainneet, että jo 3 vuoden iästä alkaen erityisesti painoindeksi ennustaa aikuisiän varhaisia valtimomuutoksia, mutta suotuisat muutokset painoindeksissä voivat normalisoida tilanteen. Perheen sosioekonomisen aseman olemme havainneet vaikuttavan merkittävästi niin valtimotaudin riskitekijöihin kuin varhaisiin valtimomuutoksiin useissa eri kohorteissa. Tulevina vuosina erityisesti i3c-kohorteissa pyrimme selvittämään lapsuuden riskitekijoiden yhteyksiä kliinisiin valtimotautitapahtumiin.   Opetus

Opetusvastuut: 1) Sisätautien LL-opetus, 2) Sisätautien erikoistumiskoulutus

Erityiset kiinnostuksen kohteet: Päivystyssisätaudit, endokrinologia, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt
Julkaisut
null null 1/12 null null

Association of Childhood Oral Infections With Cardiovascular Risk Factors and Subclinical Atherosclerosis in Adulthood (2019) Pirkko J. Pussinen, Susanna Paju, Jaana Koponen, Jorma S. A. Viikari, Leena Taittonen, Tomi Laitinen, David P. Burgner, Mika Kähönen, Nina Hutri-Kähönen, Olli T. Raitakari, Markus Juonala
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Childhood Exposure to Passive Smoking and Bone Health in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (2019)
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Markus Juonala, Niina Pitkänen, Sanna Tolonen, Marika Laaksonen, Harri Sievänen, Eero Jokinen, Tomi Laitinen, Matthew A Sabin, Nina Hutri-Kähönen, Terho Lehtimäki, Leena Taittonen, Antti Jula, Britt-Marie Loo, Olli Impivaara, Mika Kähönen, Costan G Magnussen, Jorma S A Viikari, Olli T Raitakari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Coronary heart disease risk factor levels in eastern and western Finland from 1980 to 2011 in the cardiovascular risk in Young Finns study (2019)
Atherosclerosis
Vähämurto L, Pahkala K, Magnussen CG, Hutri-Kähönen N, Kähönen M, Laitinen T, Taittonen L, Tossavainen P, Lehtimäki T, Jokinen E, Telama R, Rönnemaa T, Viikari J, Juonala M, Raitakari OT
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Cross-sectional associations between Ideal Cardiovascular Health scores and vascular phenotypes in 11- to 12-year-olds and their parents: The Longitudinal Study of Australian Children (2019)
International Journal of Cardiology
Richard S. Liu, Melissa Wake, Anneke Grobler, Michael Cheung, Kate Lycett, Sarath Ranganathan, Ben Edwards, Terence Dwyer, Peter Azzopardi, Markus Juonala, David P. Burgner
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Determinants of left ventricular diastolic function-The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (2019)
Echocardiography
Heiskanen JS, Ruohonen S, Rovio SP, Kyto V, Kahonen M, Lehtimaki T, Viikari JSA, Juonala M, Laitinen T, Tossavainen P, Jokinen E, Hutri-Kahonen N, Raitakari OT
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Discovery of mitochondrial DNA variants associated with genome-wide blood cell gene expression: a population-based mtDNA sequencing study (2019)
Human Molecular Genetics
Jaakko Laaksonen, Ilkka Seppälä, Emma Raitoharju, Nina Mononen, Leo-Pekka Lyytikäinen, Melanie Waldenberger, Thomas Illig, Maija Lepistö, Henrikki Almusa, Pekka Ellonen, Nina Hutri-Kähönen, Markus Juonala, Mika Kähönen, Olli Raitakari, Jukka T. Salonen, Terho Lehtimäki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Glycoprotein acetyls (GlycA) at 12 months are associated with high-sensitivity C-reactive protein and early life inflammatory immune measures (2019)
Pediatric Research
Collier F, Ellul S, Juonala M, Ponsonby AL, Vuillermin P, Saffery R, Burgner D, Carlin J, Ranganathan S, Sly P, Tang MM, Allen K, Harrison LC, Dwyer T
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Health of adults aged 22 to 35 years conceived by assisted reproductive technology (2019)
Fertility and Sterility
Halliday J, Lewis S, Kennedy J, Burgner DP, Juonala M, Hammarberg K, Amor DJ, Doyle LW, Saffery R, Ranganathan S, Welsh L, Cheung M, McBain J, Hearps SJC, McLachlan R
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

IDO activity forecasts obesity in females in 10-year follow-up study: the Cardiovascular Risk in Young Finns study (2019)
Thrombosis Research
P. Niinisalo, O.T.Raitakari, M. Kähonen, J. Viikari, M. Juonala, R. Kaaja
(
O2 Muu)

Inflammatory diet and preclinical cardiovascular phenotypes in 11–12 year-olds and mid-life adults: A cross-sectional population-based study (2019)
Atherosclerosis
Addison Davis, Richard Liu, Jessica A.Kerr, Melissa Wake, Anneke Grobler, Markus Juonala, Mengjiao Liu, Louise Baur, David Burgner, Kate Lycett
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

In Memoriam for Gerald Berenson (2019)
Hypertension
Dwyer T, Viikari J, Sinaiko A, Burns T, Daniels S, Juonala M, Woo J, Urbina E, Steinberger J, Hu T, Raitakari O
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Physical activity from childhood to adulthood and cognitive performance in midlife (2019)
Medicine and Science in Sports and Exercise
Hakala J.O., Rovio S.P., Pahkala K., Nevalainen J., Juonala M., Hutri-Kähönen N., Heinonen O.J., Hirvensalo M., Telama R., Viikari J.S., Tammelin T.H., Raitakari O.T.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Relation of Blood Pressure in Childhood to Self-Reported Hypertension in Adulthood: The International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium (2019)
Hypertension
Urbina EM, Khoury PR, Bazzano L, Burns TL, Daniels S, Dwyer T, Hu T, Jacobs DR, Juonala M, Prineas R, Raitakari O, Steinberger J, Venn A, Woo JG, Sinaiko A
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Sex and puberty-related differences in metabolomic profiles associated with adiposity measures in youth with obesity (2019)
Metabolomics
Christoph Saner, Brooke E. Harcourt, Ahwan Pandey, Susan Ellul, Zoe McCallum, Kung-Ting Kao, Celia Twindyakirana, Anke Pons, Erin J. Alexander, Richard Saffery, David P. Burgner, Markus Juonala, Matthew A. Sabin
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The effect of apolipoprotein E polymorphism on serum metabolome - a population-based 10-year follow-up study (2019)
Scientific Reports
Karjalainen J-P., Mononen N., Hutri-Kähönen N., Lehtimäki M., Juonala M., Ala-Korpela M., Kähönen M., Raitakari O., Lehtimäki T.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The great leap backward: changes in the jumping performance of Australian children aged 11−12-years between 1985 and 2015 (2019)
Journal of Sports Sciences
Brooklyn J. Fraser, Leigh Blizzard, Grant R. Tomkinson, Kate Lycett, Melissa Wake, David Burgner, Sarath Ranganathan, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison J. Venn, Tim Olds, Costan G. Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Utility of Different Blood Pressure Measurement Components in Childhood to Predict Adult Carotid Intima-Media Thickness (2019)
Hypertension
Juha Koskinen, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison Venn, Janina Petkeviciene, Indrė Čeponienė, Lydia Bazzano, Wei Chen, Matthew A. Sabin, Trudy L. Burns, Jorma S.A. Viikari, Jessica G. Woo, Elaine M. Urbina, Ronald Prineas, Nina Hutri-Kähönen, Alan Sinaiko, David R. Jacobs, Jr, Julia Steinberger, Stephen Daniels, Olli Raitakari, Costan G. Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Whole blood microRNA levels associate with glycemic status and correlate with target mRNAs in pathways important to type 2 diabetes (2019)
Scientific Reports
Mononen N, Lyytikainen LP, Seppala I, Mishra PP, Juonala M, Waldenberger M, Klopp N, Illig T, Leiviska J, Loo BM, Laaksonen R, Oksala N, Kahonen M, Hutri-Kahonen N, Raitakari O, Lehtimaki T, Raitoharju E
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Youth and Long-Term Dietary Calcium Intake With Risk of Impaired Glucose Metabolism and Type 2 Diabetes in Adulthood (2019)
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Feitong Wu, Markus Juonala, Katja Pahkala, Marie-Jeanne Buscot, Matthew A Sabin, Niina Pitkänen, Tapani Rönnemaa, Antti Jula, Terho Lehtimäki, Nina Hutri-Kähönen, Mika Kähönen, Tomi Laitinen,Jorma S A Viikari, Olli T Raitakari, Costan G Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome (2018)
New England Journal of Medicine
Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, Edelberg JM, Goodman SG, Hanotin C, Harrington RA, Jukema JW, Lecorps G, Mahaffey KW, Moryusef A, Pordy R, Quintero K, Roe MT, Sasiela WJ, Tamby JF, Tricoci P, White HD, Zeiher AM; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-21-08 at 02:22