Markus Juonala
Professor

professori, Sisätautioppi (Kliininen laitos)

mataju@utu.fiAsiantuntijuusalueet
Sisätaudit; endokrinologia; valtimotaudin riskitekijät

Biografia

Olen kliininen tutkija toimien sisätautiopin professorina Turun yliopistossa sekä ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen erikoistunut sisätauteihin sekä endokrinologiaan, kliinisenä työnäni pidän yhden päivän viikossa endokrinologian poliklinikkaa sekä päivystän ensiavussa 2-4 kertaa kuukaudessa. Tutkimusta olen tehnyt vuodesta 2001. Väitöskirjani tein Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)-tutkimuksessa. Sittemmin olen työskennellyt myös useiden muiden lapsuudessa aloitettujen valtimotautitutkimuksen parissa. Näistä keskeisimpinä ovat olleet Internal Childhood Cardiovascular Cohort (i3c)-konsortio, Sepelvaltimotaudin Riskitekioiden Interventioprojekti, Longitudinal Study of Australian Children ja Aboriginal Birth Cohort study. 

Olen ollut kirjoittajana noin 270 tutkimusartikkelissa, joista merkittävin on NEJMissä julkaistu i3c-konsortion aineistoon perustuva artikkeli lapsuuden lihavuuden ja valtimotaudin riskitekijöiden yhteyksistä. Artikkeleista 30 on julkaistu keskeisissä sydänalan julkaisuissa (Circulation 17 artikkelia, European Heart Journal 8 artikkelia, JACC 5 artikkelia). H-indeksini on 44. Tutkimus

Keskeinen tutkimuksalani on ollut selvittää lapsuuden riskitekijöiden merkitystä valtimotaudin kehittymisessä. Vuodesta 2008 alkaen johtamani tutkimusryhmä on pyrkinyt eri seurantakohorteissa tutkimaan erityisesti ylipainon ja siihen liittyvien metabolisten riskitekijöiden sekä sosioekonomisen aseman vaikutusta. Keskeisimpinä tutkimuslöydöksinä olemme havainneet, että jo 3 vuoden iästä alkaen erityisesti painoindeksi ennustaa aikuisiän varhaisia valtimomuutoksia, mutta suotuisat muutokset painoindeksissä voivat normalisoida tilanteen. Perheen sosioekonomisen aseman olemme havainneet vaikuttavan merkittävästi niin valtimotaudin riskitekijöihin kuin varhaisiin valtimomuutoksiin useissa eri kohorteissa. Tulevina vuosina erityisesti i3c-kohorteissa pyrimme selvittämään lapsuuden riskitekijoiden yhteyksiä kliinisiin valtimotautitapahtumiin.   Opetus

Opetusvastuut: 1) Sisätautien LL-opetus, 2) Sisätautien erikoistumiskoulutus

Erityiset kiinnostuksen kohteet: Päivystyssisätaudit, endokrinologia, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt
Julkaisut
null null 1/12 null null

Coronary heart disease risk factor levels in eastern and western Finland from 1980 to 2011 in the cardiovascular risk in Young Finns study (2019)
Atherosclerosis
Vähämurto L, Pahkala K, Magnussen CG, Hutri-Kähönen N, Kähönen M, Laitinen T, Taittonen L, Tossavainen P, Lehtimäki T, Jokinen E, Telama R, Rönnemaa T, Viikari J, Juonala M, Raitakari OT
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Cross-sectional associations between Ideal Cardiovascular Health scores and vascular phenotypes in 11- to 12-year-olds and their parents: The Longitudinal Study of Australian Children (2019)
International Journal of Cardiology
Richard S. Liu, Melissa Wake, Anneke Grobler, Michael Cheung, Kate Lycett, Sarath Ranganathan, Ben Edwards, Terence Dwyer, Peter Azzopardi, Markus Juonala, David P. Burgner
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Glycoprotein acetyls (GlycA) at 12 months are associated with high-sensitivity C-reactive protein and early life inflammatory immune measures (2019)
Pediatric Research
Collier F, Ellul S, Juonala M, Ponsonby AL, Vuillermin P, Saffery R, Burgner D, Carlin J, Ranganathan S, Sly P, Tang MM, Allen K, Harrison LC, Dwyer T
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

IDO activity forecasts obesity in females in 10-year follow-up study: the Cardiovascular Risk in Young Finns study (2019)
Thrombosis Research
P. Niinisalo, O.T.Raitakari, M. Kähonen, J. Viikari, M. Juonala, R. Kaaja
(
O2 Muu)

The effect of apolipoprotein E polymorphism on serum metabolome - a population-based 10-year follow-up study (2019)
Scientific Reports
Karjalainen J-P., Mononen N., Hutri-Kähönen N., Lehtimäki M., Juonala M., Ala-Korpela M., Kähönen M., Raitakari O., Lehtimäki T.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The great leap backward: changes in the jumping performance of Australian children aged 11−12-years between 1985 and 2015 (2019)
Journal of Sports Sciences
Brooklyn J. Fraser, Leigh Blizzard, Grant R. Tomkinson, Kate Lycett, Melissa Wake, David Burgner, Sarath Ranganathan, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison J. Venn, Tim Olds, Costan G. Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Utility of Different Blood Pressure Measurement Components in Childhood to Predict Adult Carotid Intima-Media Thickness (2019)
Hypertension
Juha Koskinen, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison Venn, Janina Petkeviciene, Indrė Čeponienė, Lydia Bazzano, Wei Chen, Matthew A. Sabin, Trudy L. Burns, Jorma S.A. Viikari, Jessica G. Woo, Elaine M. Urbina, Ronald Prineas, Nina Hutri-Kähönen, Alan Sinaiko, David R. Jacobs, Jr, Julia Steinberger, Stephen Daniels, Olli Raitakari, Costan G. Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome (2018)
New England Journal of Medicine
Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, Edelberg JM, Goodman SG, Hanotin C, Harrington RA, Jukema JW, Lecorps G, Mahaffey KW, Moryusef A, Pordy R, Quintero K, Roe MT, Sasiela WJ, Tamby JF, Tricoci P, White HD, Zeiher AM; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

A network approach to the analysis of psychosocial risk factors and their association with health (2018)
Journal of Health Psychology
Marko Elovainio, Christian Hakulinen, Laura Pulkki-Råback, Markus Juonala, Olli Raitakari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Aortic sinus diameter in middle age is associated with body size in young adulthood (2018)
Heart
Hernesniemi JA, Heiskanen J, Ruohonen S, Kartiosuo N, Hutri-Kähönen N, Kähönen M, Jokinen E, Tossavainen P, Kallio M, Laitinen T, Lehtimäki T, Viikari JSA, Juonala M, Raitakari OT
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Association of Youth Triponderal Mass Index vs Body Mass Index with Obesity-Related Outcomes in Adulthood (2018)
JAMA Pediatrics
Feitong Wu, Marie-Jeanne Buscot, Markus Juonala, Nina Hutri-Kähönen, Jorma S. A. Viikari, Olli T. Raitakari, Costan G. Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

BMI Trajectories Associated With Resolution of Elevated Youth BMI and Incident Adult Obesity (2018)
Pediatrics
Buscot MJ, Thomson RJ, Juonala M, Sabin MA, Burgner DP, Lehtimäki T, Hutri-Kähönen N, Viikari JSA, Jokinen E, Tossavainen P, Laitinen T, Raitakari OT, Magnussen CG
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Both youth and long-term vitamin D status is associated with risk of type 2 diabetes mellitus in adulthood: a cohort study (2018)
Annals of Medicine
Feitong Wu, Markus Juonala, Niina Pitkänen, Antti Jula, Terho Lehtimäki, Matthew A. Sabin, Katja Pahkala, Nina Hutri-Kähönen, Mika Kähönen, Tomi Laitinen, Jorma S. A. Viikari, Costan G. Magnussen, Olli T. Raitakari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Cardiometabolic Health Among Adult Offspring of Hypertensive Pregnancies: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (2018)
Journal of the American Heart Association
Robyn J. Tapp, Alun D. Hughes, Mika Kähönen, Tien Yin Wong, Nicholas Witt, Terho Lehtimäki, Nina Hutri‐Kähönen, Pinki Sahota, Markus Juonala, Olli T. Raitakari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Childhood adiposity, adult adiposity, and the ACE gene insertion/deletion polymorphism: evidence of gene-environment interaction effects on adult blood pressure and hypertension status in adulthood (2018)
Journal of Hypertension
Cong Sun, Anne-Louise Ponsonby, John B. Carlin, Minh Bui, Costan G. Magnussen, Trudy L. Burns, Terho Lehtimaki, Nicole H. Wardrop, Markus Juonala, Jorma S.A. Viikari, Alison J. Venn, Olli T. Raitakari, Terence Dwyer
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Childhood cardiorespiratory fitness, muscular fitness and adult measures of glucose homeostasis (2018)
Journal of Science and Medicine in Sport
Brooklyn J. Fraser, Leigh Blizzard, Michael D. Schmidt, Markus Juonala, Terence Dwyer, Alison J. Venn, Costan G. Magnussen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Childhood socioeconomic status and lifetime health behaviors: The Young Finns Study (2018)
International Journal of Cardiology
Elina Puolakka, Katja Pahkala, Tomi T. Laitinen, Costan G. Magnussen, Nina Hutri-Kähönen, Satu Männistö, Kristiina S. Pälve, Tuija Tammelin, Päivi Tossavainen, Eero Jokinen, Kylie J. Smith, Tomi Laitinen, Marko Elovainio, Laura Pulkki-Råback, Jorma S.A. Viikari, Olli T. Raitakari, Markus Juonala
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Distinct child-to-adult body mass index trajectories are associated with different levels of adult cardiometabolic risk (2018)
European Heart Journal
Buscot MJ, Thomson RJ, Juonala M, Sabin MA, Burgner DP, Lehtimaki T, Hutri-Kahonen N, Viikari JSA, Raitakari OT, Magnussen CG
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Early life determinants of cardiovascular health in adulthood. The Australian Aboriginal Birth Cohort study (2018)
International Journal of Cardiology
Pauline Sjöholm, Katja Pahkala, Belinda Davison, Markus Juonala, Gurmeet R. Singh
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Education as a moderator of genetic risk for higher body mass index: prospective cohort study from childhood to adulthood (2018)
International Journal of Obesity
Komulainen K, Pulkki-Raback L, Jokela M, Lyytikainen LP, Pitkanen N, Laitinen T, Hintsanen M, Elovainio M, Hintsa T, Jula A, Juonala M, Pahkala K, Viikari J, Lehtimaki T, Raitakari O, Keltikangas-Jarvinen L
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-22-05 at 02:18