Kaj Borg
Lehtori, FL

lehtori yp, Pohjoismaiset kielet (Kieli- ja käännöstieteiden laitos)
tohtorikoulutettava, Pohjoismaiset kielet (Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

kborg@utu.fi
+358 29 450 3307
+358 50 328 9073

Kaivokatu 12
Turku

Asiantuntijuusalueet
Kielitiede; ruotsin kieli; nimistöntutkimus; henkilönnimitutkimus

Biografia

Olen toiminut ruotsin kielen yp. lehtorina kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa, pohjoismaisten kielten oppiaineessa vuodesta 1999. Ennen lehtoriksi nimittämistä toimin germaanisen filologian assistenttina, Suomen Akatemian tutkimusassistenttina, pohjoismaisen filologian assistenttina ja ruotsin kielen lehtorin sijaisena.Tutkimus

Tutkimukseni liittyy onomastiikkaan eli nimistöntutkimukseen. Ennen kaikkea olen kiinnostunut antroponomastiikasta eli henkilönnimitutkimuksesta. Tutkimuskohteenani on ristimänimenanto kaksikielisessä (ruotsi-suomi) kieliyhteisössä. Tutkin ristimänimien ja nimenannon muodostaman kielellisen ja merkityksiä välittävän järjestelmän muuttumista 1600-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuvuosikymmenille.Opetus

Opetan ruotsin normatiivista kielioppia, modernia ruotsalaista kirjallisuutta, ruotsin kirjallista tuottamista sekä pidän proseminaareja ja ohjaan kandidaatintutkielmia. Otan vastaan myös kirjallisuusanalyysiä ja tyylioppia sekä ruotsin kielen kääntämistä käsetteleviä kirjatenttejä.Julkaisut

Identitet i ljuset av interpersonella metafunktioner i ett historiskt
dopnamnsmaterial
(2017) Namn och identitet Borg Kaj
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Kielitietoisuuden kautta kohti ihmiskunnan suuria kysymyksiä (2017)
Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
Luodonpää-Manni Milla, Borg Kaj, Nikanne Urpo, Raitaniemi Mia, Taivalkoski-Shilov Kristiina
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)


Last updated on 2019-17-09 at 02:22