Marjo Kaartinen
Professor

professori, Yleinen ja kulttuurihistoria (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

mkaartin@utu.fi
+358 29 450 3414
+358 50 329 0270

Kaivokatu 12
Turku

Asiantuntijuusalueet
historia; kulttuurihistoria; uuden ajan alku; reformaatio; sukupuoli; ruumiillisuus; sairaus; terveys; rasismi; ystävyys; tunteiden historia; esoteria; uskonto; koneoppiminen historiassa; tekijäntunnistus historiassa

Biografia

Väittelin kulttuurihistoriasta 1999. Tulin oppiaineeseen opetustehtäviin heti valmistuttuani filosofian kandidaatiksi, tammikuussa 1991, minkä jälkeen olen toiminut oppiaineen kaikissa opetustehtävissä. Ensin olin päätoiminen tuntiopettaja, sitten assistentti. Assistentin kausistani ison osan vietin tutkimusvapailla ensin Veikko Litzenin johtamissa kahdessa Akatemian rahoittamassa projektissa, sen jälkeen omissa Akatemian hankkeissani, ensin tutkijatohtorina, sitten akatemiatutkijana. Tässä välissä minut valittiin yliopistonlehtoriksi, mistä tehtävästä oli poissa akatemiatutkijana ja sitten professorin tehtävää hoitamassa. Professorin tehtävä tuli haettavaksi Keijo Virtasen jäätyä eläkkeelle ja tulin valituksi tehtävään. Sain nimityksen professuuriin vapusta 2015 lähtien.

Erityisen tärkeää minulle tutkijana ovat olleet eripituiset työskentelyjaksot ulkomailla, etenkin vuoden pituiset jaksot Yhdysvalloissa, UCLAssa ja Englannissa (Wellcome Insitute). Olin ollut Yhdysvalloissa puoli vuotta jo aiemmin. Lisäksi olen ollut muutaman kuukausien jaksoja useampaan ottaeeseen Britanniassa, niin Lontoossa kuin Liverpoolissa ja erityisen tärkeää jatkotutkimukseni kannalta oli opetusministeriön rahoittama vierailu Lontoon yliopistossa ja Groningenin yliopistossa, kun olin juuri astunut yliopistouralle.

Olen erityisen ylpeä saamastani  kahdesta palkinnosta. Tieteentekijät ry valitsi minut vuoden 2006 Tieteentekijäksi, jolloin sain neron leiman, ja Villa Karon ystävät ry puolestaan antoi minulle vuonna 2007 Pronssipantterin tunnustuksena siitä, että olin "merkittävällä tavalla edistänyt yhteisymmärrystä eri kulttuurien kesken sekä vähentänyt rotujen välisiä ennakkoluuloja."

Hienointa yliopistouralla on ollut nähdä nuorten nousevien kykyjen nousu omille siivilleen. Olen johtanut kaksi päättynyttä Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushanketta. Ensimmäinen hanke, Difference and Corporeality. Experiences of Bodily Otherness in Premodern English Culture vuosina 2004–2007. Jälkimmäinen  oli nimeltään Modus Vivendi. Religious Reform and the Laity in Late Medieval Europe. Johdan parhaillaan kahta muuta hanketta, joista lisää alla.


Tutkimus

Tutkimushankkeissani olen tehnyt monenlaista. Keskeisimmin olen fokusoitunut Henrik VIII:n reformaatioon ja sen aikaisiin poleemisiin teksteihin (Religious Life and English Culture in the Reformation, Palgrave 2002). Olen tarkastellut myös uuden ajan alun sukupuolihistoriaa (Arjesta ihmeisiin, Tammi 2005) ja ruumiillisuuden kulttuurihistoriaa (Breast Cancer in the Eighteenth Century, Pickerin and Chatto 2003). Olen kirjoittanut hivenen myös rasismin historiasta Suomessa (Neekerikammo, k&h 2004).

Parhaillaan olen tiiviisti mukana johtamassani, Suomen Akatemian rahoittamassa digihum-konsortiossa Profiling Premodern Authors (2016–2019), jossa tarkastelen Henrik VIII:n Assertio Septem Sacramentorum -teoksen tekijyyttä. Tämä huikean kiinnostava hanke hyödyntää koneoppimista löytääkseen vastauksia historioitsijoita jopa vuosituhansia askarruttaneisiin kysymyksiin tekijyydestä. Tämän lisäksi toinen käynnissä oleva tutkimusteemani liittyy suomalaiseen 1890-luvun spiritualismiin ja antispiritualismiin.

Toinen käynnissä oleva hankkeeni on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke Vihan pitkät jäljet. Rahoitusmuoto poikkeaa totutusta siinä, että se ei rahoita tutkimusta, vaan vuoropuhelua. Hankkeessa tutkijat tuovat esiin kiistanalaisia kysymyksiä ja esittävät kysymyksille ratkaisuja, joita tarjotaan myös muille yhteiskunnallisille toimijoille. Vihan pitkät jäljet tavoittelee kysymyksiä vihan juurista, vihattomuuden mahdollisuudesta ja tuo esiin antiikin, keskiajan ja varhaismodern kausilla olleita ratkaisuja toisten kanssa yhdessä olemiseen.

Opetus

Laitosjohtajan tehtävien vuoksi opetukseni fokusoituu jatkokoulutukseen.Julkaisut
null null 1/3 null null

"A Busy Day with Me, or at Least with My Feet & My Stockings": Walking for Health and the Female Pedestrian's Spaces in Eighteenth-Century British Towns. (2019) Gendering Spaces in European Towns, 1500-1914 Kaartinen Marjo
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Conceived, Constructed and Contested Spaces: Gender and European Towns - Introduction. (2019) Gendering Spaces in European Towns, 1500-1914 Chalus Elaine, Kaartinen Marjo
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Gendering Spaces in European Towns, 1500-1914 (2019) Chalus Elaine, Kaartinen Marjo
(
C2 Toimitettu teos)

Opinnäytteet: kulttuurihistoria (2019)
Kritiikki
Kaartinen Marjo
(
O2 Muu)

Reconsidering Authorship in the Ciceronian Corpus through Computational Authorship Attribution (2019) Raija Vainio, Reima Välimäki, Anni Hella, Marjo Kaartinen, Teemu Immonen, Aleksi Vesanto, Filip Ginter
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Esipuhe (2018) Vihan pitkät jäljet. Menneisyydestä, vainosta, vihasta ja siitä, mitä meidän olisi sille tehtävä Kaartinen Marjo
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Kulttuurihistorian 2010-luvun tutkimustrendejä (2018) Kritiikki 60 : Kritiikki ry:n 60-vuotisjuhlajulkaisu Kaartinen Marjo
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Kulttuurihistorian opinnäytteet (2018)
Kritiikki
Kaartinen Marjo
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Vera Hjelt and the calling of theosophical universal work, 1894–1904 (2018)
Approaching Religion
Kaartinen Marjo
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vihan pitkät jäljet (2018) Reima Välimäki, Niko Nikkilä, Sami Nyberg, Dita Tammivaara, Karoliina Sjö, Satu Lidman, Matti Peikola, Hanna Salmi, Mari-Liisa Varila, Marjo Kaartinen, Kurt Villads Jensen, Maijastina Kahlos, Jenni Kuuliala, Raisa Maria Toivo, Ikaros Ainasoja, Kari Karen, Mika Kurkilahti
(
I1 Audiovisuaalinen aineisto)

Framing Premodern Desires. Sexual Ideas, Attitudes and Practises in Europe (2017) Satu Lidman, Meri Heinonen, Tom Linkinen, Marjo Kaartinen
(
C2 Toimitettu teos)

Killing Time: Ennui in Eighteenth-Century English Culture (2017)
Journal of Early Modern Studies
Kaartinen Marjo
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Material Culture in Gendered Urban Settings. Introduction (2017) The Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience Kaartinen Marjo
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Modus vivendi: maallikkojen uskonnollisen elämän reformi 1350-1430 (2017)
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja
Välimäki Reima, Immonen Teemu, Heinonen Meri, Räsänen Marika, Kaartinen Marjo
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience (2017) Simonton Deborah, Montenach Anne, Chalus Elaine, Koefoed Nina Javette, Kaartinen Marjo, Barclay Katie, Worden Nigel
(
C2 Toimitettu teos)

Vera Hjeltin teosofinen maailmantyö (2017)
Historiallinen Aikakauskirja
Kaartinen Marjo
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Yksilöiden ja yhteisöjen reformaatiot (2017)
Synsygus
Kaartinen Marjo
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Kesäksi maalle (2016) Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoriaa Kaartinen Marjo
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-19-09 at 02:19