Minna Kyttälä
PhD, Docent

University Lecturer, Department of Education (Department of Education)

minna.kyttala@utu.fi
+358 29 450 3657
+358 50 339 7810

Assistentinkatu 5
Turku
Areas of expertise
special education; learning difficulties; mathematical learning difficulties; working memory; mathematical anxiety; multiculturalism

Publications
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Working memory resources in children: stability and relation to subsequent academic skills (2019)
Educational Psychology
Minna Kyttälä, Kaisa Kanerva, Irene Munter, Piia Maria Björn
(
A1 Journal article – refereed)

Kuinka yhdenmukaisia ovat oppilaiden omat arviot ja opettajien arviot oppilaiden emotionaalisiin vaikeuksiin liittyvistä tuen tarpeista? (2018) Sinkkonen, Hanna-Maija, Kyttälä, Minna, Köiv, Kristi
(
D1 Article in a trade journal)

Dynamics between student vs. teacher perceptions of mathematics task-orientation and mathematics performance among adolescents (2017)
Learning and Individual Differences
Piia Maria Björn, Eija Räikkönen, Kaisa Aunola, Minna Kyttälä
(
A1 Journal article – refereed)

Maahanmuuttajataustaiset lapset varhaiskasvatuksessa: Kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta (2017)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Outi Arvola, Jyrki Reunamo, Minna Kyttälä
(
A1 Journal article – refereed)

Lukion erityisopettaja: opettaja, ohjaaja ja konsultti? (2016)
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Sinkkonen Hanna-Maija, Kyttälä Minna, Kiiskinen Sanni, Jäntti Saara
(
A1 Journal article – refereed)

Specific training of working memory and counting skills in kindergarten (2016)
CURSIV
Kaisa Kanerva, Minna Kyttälä
(
A1 Journal article – refereed)

Työmuisti ja työskentelytaidot – kuinka yhdenmukaisia ovat työmuistitestien tulokset ja opettajan havaintoihin perustuvat arviot? (2016)
NMI-Bulletin
Irene Munter, Minna Kyttälä, Kaisa Kanerva
(
A1 Journal article – refereed)

Supportive housing in foster care: the views of young people (2015)
Child Care in Practice
Sinkkonen Hanna-Maija, Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)

Training counting skills and working memory in preschool (2015)
Scandinavian Journal of Psychology
Kyttala M, Kanerva K, Kroesbergen E
(
A1 Journal article – refereed)

Experiences of Finnish teachers working with immigrant students (2014)
European Journal of Special Needs Education
Sinkkonen Hanna-Maija, Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)

The role of literacy skills in adolescents' mathematics word problem performance – Controlling for visuo-spatial ability and mathematics anxiety (2014)
Learning and Individual Differences
Minna Kyttälä, Piia M. Björn
(
A1 Journal article – refereed)

The role of the working memory and language skills in the prediction of word problem solving in 4- to 7-year-old children (2014)
Educational Psychology
Kyttälä Minna, Aunio Pirjo, Lepola Janne, Hautamäki Jarkko
(
A1 Journal article – refereed)

Diversity in Family Structure – Diversity in Communication Between Family Members? (2013)
Psychology
Björn Piia, Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupolut – oppilaiden kokemuksia koulunkäyntiin liittyneistä merkityksellisistä tekijöistä (2013)
NMI-Bulletin
Kyttälä Minna, Sinkkonen Hanna-Maija, Ylinampa Kati
(
A1 Journal article – refereed)

Varhaisten matemaattisten taitojen harjoittaminen: matematiikkaspesifiä vai yleistä kognitiivista harjoitusta? (2013)
NMI-Bulletin
Kanerva Kaisa, Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)

Kuka on poikkeavan heikko? Matemaattisten oppimisvaikeuksien määrittelyn ongelmat (2012)
Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Rajankäyntejä. Normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkintoja ja määrittelyjä Kyttälä Minna
(
A3 Book chapter)

Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät (2012)
Psykologia
Jaakkola Irma, Kanerva Kaisa, Kyttälä Minna
(
A2 Review article in a scientific journal)

Oppimispäiväkirja erityisopettajaopiskelijoiden oppimisen tukena kvantitatiivisella tutkimusmenetelmäkurssilla (2012)
Yliopistopedagogiikka
Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)

Pysyvä perherakenne mahdollista hyvän nuorten ja vanhempien välisen vuorovaikutussuhteen (2012)
Nuorisotutkimus
Björn Piia Maria, Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)

Family structure and academic skills among Finnish adolescents (2011)
European Journal of Psychology of Education
Björn Piia Maria, Kyttälä Minna
(
A1 Journal article – refereed)


Last updated on 2019-21-07 at 02:18