Tiina Tuijula
KT

University Lecturer, Department of Education (Department of Education)

tiitui@utu.fi
+358 29 450 3678
+358 50 339 5913

Assistentinkatu 5
Turku

Areas of expertise
Teaching

Research
Self-regulation and orientation in senior upper secondary education, student teachers, teaching-learning environment in university

Teaching
Kasvatustieteiden perus- ja aineopintojen opetussisällöt kasvatustieteiden laitoksella ja avoimessa yliopistossa.

Publications

Lautasen tuolta puolen: alakoululaisten kouluruokailudiskurssit ja kouluruokailun kehittämiseen heijastuvat jännitteet (2018) Eriarvoistuva maailma : tasa-arvoistava koulu? Sanna Talvia, Tiina Tuijula
(
A3 Book chapter)

Tieteellinen kirjoittaminen haltuun yhteistoiminnallisesti – Case-kuvaus uudistetusta esseekirjoittamisen ohjausprosessista (2016) Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista Eija Siltari, Tiina Tuijula
(
B3 Article in conference proceedings)

Tue, ohjaa, opasta, lisäkurssilla tehosta - Ohjaajien kokemuksia lukion opinto-ohjauksesta (2015)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Tuijula Tiina
(
B1 Journal article)

Aikuisopettajaopiskelijoiden portfoliokertomusten identiteettipuhe (2014)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Tuijula Tiina, Nieminen Marjo
(
B1 Journal article)

Opettajaopiskelijoiden reflektioita opetusharjoittelusta - haasteena opetustyön yhteiskunnalliset reunaehdot (2014)
Aikuiskasvatus
Laiho Anne, Nieminen Marjo, Tuijula Tiina
(
A1 Journal article – refereed)

The developmental trajectory of perceived self-regulation, personal interest, and general achievement throughout high school: A longitudinal study (2013)
British Journal of Educational Psychology
Helle L, Laakkonen E, Tuijula T, Vermunt JD
(
A1 Journal article – refereed)

Lukiolaisten itsesäätelyn kehittyminen ja yhteys opintojen kulkuun. (2011)
Nuorisotutkimus
Tuijula Tiina
(
B1 Journal article)

Nykylukiolaiselta vaaditaan kykyä oppimisen itsesäätelyyn (2011) Tuijula Tiina
(
E1 Popularised article, newspaper article)

”Sen tulee olla palveleva ’yritys’”. Opiskelijoiden käsitykset yliopistosta oppimisympäristönä (2011)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Nieminen M, Tuijula T
(
A1 Journal article – refereed)

Scholastic achievement in high school explained? Validation of a longitudinal structural equations model. (2009) Helle Laura, Tuijula Tiina & Laakkonen Eero
(
B3 Article in conference proceedings)

Opintojen ohjaus opiskelijoiden kokemana (2007) Lukio nuorten opiskelutienä. Turkulainen lukio opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien silmin 2000-luvun alussa Tuijula Tiina
(
A3 Book chapter)

Kansankoulunkäynti Mietoisissa 1910–1923 vanhempien yhteiskunnallisen aseman perusteella tarkasteltuna (1989) Tuijula (o.s. Virtanen) Tiina
(
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis)


Last updated on 2019-23-07 at 02:19