Eija Yli-Panula
Docent (Adj.prof), PhD

University Research Fellow, Dep. of Teacher Education Turku (Department of Teacher Education)
Adjunct Professor, Department of Biology (Department of Biology)

eijyli@utu.fi
+358 29 450 3648
+358 50 339 1216

Assistentinkatu 5
Turku

Areas of expertise
Biology and geography pedagogy; environmental education; pre-service teacher education; primary school teacher education; subject student teachers education; science-education; sustainable development education

Biography

Research
Main current research interests are in the field of Sustainable Development Education and Subject Didactics of Biology and Geography.


Teaching

About 30 year experience in educating
student teachers in Biology and Geography Didactics at the University of Turku

Publications
Go to first page Go to previous page 1 of 3 Go to next page Go to last page

Collaborative Science Lessons— Learning and Argumentation in an Interdisciplinary Virtual Laboratory (2019) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin Telenius Marko, Yli-Panula Eija, Ahtineva Aija, Vauras Marja
(
A3 Book chapter)

Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa (2019) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin Yli-Panula Eija, Jeronen Eila, Inkinen Jasmin, Sohlman Samuel
(
A3 Book chapter)

Landscape as Experienced Place and Worth Conserving in the Drawings of Finnish and Swedish Students (2019)
Education Sciences
Eija Yli-Panula, Christel Persson, Eila Jeronen, Varpu Eloranta, Heini-Marja Pakula
(
A1 Journal article – refereed)

Nordic Student Teachers’ Views on the Importance of Species and Species Identification (2018)
Journal of Science Teacher Education
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Christel Persson, Eija Yli-Panula
(
A1 Journal article – refereed)

Teaching Methods in Biology Promoting Biodiversity Education (2018)
Sustainability
Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Piia Lemmetty, Anna Pauna
(
A1 Journal article – refereed)

Important Biological Issues for Elementary Pupils – A Study of Elementary Pre-service Teachers’
Conceptions
(2017)
NorDiNa
Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Heidi Seiko-Ahlstrom, Elsa Ruotsalainen
(
A1 Journal article – refereed)

Kestävä kehitys ja aineenopettajaksi opiskelevien pedagogiset opinnot
Subject student teachers’ perceptions of sustainable development in the pedagogical studies
(2017) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa Eija Yli-Panula, Irmeli Palmberg, Eila Jeronen
(
A3 Book chapter)

Primary School Student Teachers’ Perceived and Actual Knowledge in Biology (2017)
CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal
Yli-Panula Eija, Jeronen Eila, Pongsakdi Nonmanut
(
A1 Journal article – refereed)

Professional Competence of Student Teachers to Implement Species Identification in Schools – A Case Study from Germany (2017)
CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal
Petra Lindemann-Matthies, Martin Remmele, Eija Yli-Panula
(
A1 Journal article – refereed)

Systems Thinking for Understanding Sustainability? Nordic Student Teachers’ Views on the Relationship between Species Identification, Biodiversity and Sustainable Development (2017)
Education Sciences
Irmeli Palmberg, Maria Hofman-Bergholm, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula
(
A1 Journal article – refereed)

Teaching Methods in Biology Education and Sustainability Education Including Outdoor Education for Promoting Sustainability—A Literature Review (2017)
Education Sciences
Eila Jeronen, Irmeli Palmberg, Eija Yli-Panula
(
A2 Review article in a scientific journal)

Virtuaalinen tutkimusmatka luonnontieteelliseen osaamiseen (2017) Oppimisen tulevaisuus Marja Vauras, Marko Telenius, Tuike Iiskala, Eija Yli-Panula, Tarja Pietarinen, Riitta Kinnunen
(
A3 Book chapter)

Yhdeksäsluokkalaisten asennoituminen science-aineisiin aineittain ja aineryhmittäin tarkasteltuna
Attitudes of 9th graders towards different science subjects
(2017) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa Harry Silfverberg, Eila Matikainen, Eija Yli-Panula
(
A3 Book chapter)

Blivande lärares uppfattningar och förståelse av baskunskap i ekologi i Danmark, Finland och Sverige (2016)
NorDiNa
Irmeli Palmberg, Gunnar Jonsson, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula
(
A1 Journal article – refereed)

Higher Education Students’ Perceptions of Environmental Issues and Media Coverage (2016)
Discourse and Communication for Sustainable Education
Tuula Keinonen, Irmeli Palmberg, Jari Kukkonen, Eija Yli-Panula, Christel Persson, Rytis Vilkonis
(
A1 Journal article – refereed)

History, Social Studies and Geography Education in Finnish Schools and Teacher Education (2016) Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools Virta Arja, Yli-Panula Eija
(
A3 Book chapter)

Opettajaopiskelijoiden biologian ja maantiedon perustiedon hallinta ja käsitykset perustiedosta (2016)
Ainedidaktisia Tutkimuksia
Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Irmeli Palmberg
(
A3 Book chapter)

Sustainable development, biodiversity and species identification – “all are various concepts, I can´t connect them to each other in my mind” (2016) AARE Conference Papers Eija Yli-Panula, Christel Persson
(
A4 Article in conference proceedings)

Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka (2016) Heini-Marja Pakula, Elina Kouki, Harry Silfverberg, Eija Yli-Panula
(
C2 Edited book)


Last updated on 2019-20-07 at 02:22