Maarit Leskelä-Kärki
PhD, Adjunct professor (Title of Docent), Senior Lecturer

dosentti
yliopistonlehtori, Yleinen ja kulttuurihistoria (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

maales@utu.fi
+358 29 450 3416
+358 50 328 8582

Kaivokatu 12
Turku

Asiantuntijuusalueet
kulttuurihistoria; kirjallisuuden ja kirjoittamisen historia; elämäkertatutkimus; sukupuolihistoria; uskontohistoria; esoteerisuus; omaelämäkertatutkimus

BiografiaTulin opiskelemaan Turkuun syksyllä 1992. Valmistuttuani suuntauduin jatko-opintoihin ja olen työskennellyt
kulttuurihistorian oppiaineessa erilaisissa tehtävissä (lehtorina, koordinaattorina,
tutkijana, yliopisto-opettajana ja yliopistolehtorina) vuodesta 1998 lähtien. Tein
väitöskirjaani Suomen Akatemian rahoittamassa naisten kirjoittamisen
kulttuurihistoriaa kartoittaneessa hankkeessa, ja väittelin syksyllä 2006
teoksella Kirjoittaen maailmassa. Krohnin
sisaret ja kirjallinen elämä
(SKS). Väitösaikana olin myös vierailevana
tutkijana Liverpoolin John Moores Universityssa kevään 2006. Vuosina 2009–2012 toimin Turun
yliopiston tutkijakollegiumissa (Turku Institute for Advanced Studies) post doc
-tutkijana. Vuodesta 2013 lähtien olen toiminut yliopistonlehtorin tehtävässä. Toimin myös varajohtajana tutkimuskeskus SELMAssa (Centre for the
Study of Storytelling, Experientiality and Memory) vuodesta 2015 lähtien.

Olen myös Suomen
historiallisen Seuran hallituksen jäsen (2016-2019) ja Kansallisbiografian
päätoimittaja (2017-2019). Lisäksi toimin tiedettä ja taidetta yhdistävän Turun yliopiston, Donner-Instituutin ja Åbo Akademin yhteisessä Aboagora-tapahtuman toimikunnassa kulttuurhistorian edustajana. Akateemisen maailman ulkopuolella toimin vuonna 2006 perustetun Aino Kallas seuran puheenjohtana.

TutkimusTutkimukseni keskittyy 1800-1900-lukujen
historiaan, sukupuolihistoriaan, kirjoittamisen historiaan ja elämäkertatutkimukseen sekä laajemmin life
writing -tutkimuskentälle. Tuoreimmat kirjani ovat Toisten elämät. Kirjoituksia elämäkerroista ja Biography, Gender and History: Nordic
perspectives
. Toinen keskeinen tutkimusalue on uskonnollisuuden
ja esoteerisuuden historian tutkimus. Vedän vuosina 2018–2020 Koneen säätiön
rahoittamaa hanketta Uuden etsijät.
Esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros modernisoituvassa Suomessa, 1880-1940
(https://uudenetsijat.com).Olen kiinnostunut
erilaisista omaelämäkerrallisista aineistoista (kirjeet, päiväkirjat,
omaelämäkerrat, elämäkerrat), (oma)elämäkertatutkimuksen metodologisista
haasteista, feministisestä historiantutkimuksesta, uskonnollisuuden historiasta
sekä kirjallisuuden ja erityisesti naisten kirjoittamisen historiasta. Olen myös kirjoittanut elokuvista ja musiikista, ja tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu myös populaarikulttuurin historiaan.Opetus
Opetan
kandivaiheesta tohtorintutkintoon asti. Tällä hetkellä vastaan maisteriopintojen
ohjauksesta, gradujen ohjaamisesta ja maisteriseminaarista yhdessä professori Marja Jalavan
kanssa. Lisäksi olen oppiaineen jatkokoulutustyöryhmän jäsen, koordinoin
oppiaineen tutkijaseminaaria sekä vedän yhdessä Kirsi Tuohelan kanssa
jatko-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattua tutkimusryhmää Sukupuoli,
tekstuaalisuus ja kirjoittaminen. SELMA-keskuksen ja Uuden etsijät-hankkeen puitteissa järjestän opetusta ja erilaisia seminaareja ja tapahtumia.

 


Julkaisut
null null 1/3 null null

Kirja muistamisesta ja toisten elämistä (2018)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Leskelä-Kärki M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The history of modern Western esotericism Individuals, ideas, practices (2018)
Approaching Religion
Mahlamäki Tiina, Leskelä-Kärki Maarit
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Unohdettu esoteerisuus (2018)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Leskelä-Kärki M
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Historiallinen Aikakauskirja, teemanumero Moderni länsimainen esoteria (2017) Antti Harmainen, Maarit Leskelä-Kärki
(
C2 Toimitettu teos)

Moderni länsimainen esoteria historiallisena ilmiönä ja tutkimuksen kohteena (2017)
Historiallinen Aikakauskirja
Antti Harmainen, Maarit Leskelä-Kärki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Toisten elämät. Kirjoituksia elämäkerroista (2017) Maarit Leskelä-Kärki
(
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)

Women in the Margins, or Not?: The Year in Finland (2017)
Biography
Maarit Leskelä-Kärki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Women in the Margins, or Not?: The Year in Finland (2017)
Biography
Maarit Leskelä-Kärki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Doing biography (2016) Biography, gender and history: Nordic Perspectives Erla Hulda Halldorsdottir, Tiina Kinnunen, Maarit Leskelä-Kärki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Ilmestyskirja. Vietnamin sodan kulttuurihistoriaa. (2016) Koivisto Hanne, Kärki Kimi, Leskelä-Kärki Maarit
(
C2 Toimitettu teos)

Johdanto: Sodan sirpaleita. (2016) Ilmestyskirja. Vietnamin sodan kulttuurihistoriaa. Koivisto Hanne, Kärki Kimi, Leskelä-Kärki Maarit
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Moderni rakkaus ja kuolema (2016) Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria Maarit Leskelä-Kärki, Anu Salmela
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Old traditions and new experiments : the year in Finland (2016)
Biography
Leskela-Karki M
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Remembering mother. Relations and memory in the biographical project on Minna Krohn (1841-1917) (2016) Biography, gender and history: Nordic Perspectives Maarit Leskelä-Kärki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Aili Somersalo (1887 - 1957) (2015)
Kansallisbiografia
Maarit Leskelä-Kärki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Cercanos y distantes. La relacionalidad en la investigación biográfica. (2015) La historia biográfica en Europa: Nuevas perspectivas Maarit Leskelä-Kärki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Raunioiden raivaajat ja jälleenrakentajat: uuden vuosituhannen historiallinen romaani. (2015) Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa Maarit Leskelä-Kärki, Kukku Melkas
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Histories of women, histories of nation – Biographical writing as women’s tradition in Finland, 1880s-1920s. (2014) Women telling nations Maarit Leskelä-Kärki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Jatkumoita ja uusia käänteitä – Sukupuolihistoria 2010-luvulla (2014)
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
Aalto Ilana, Leskelä-Kärki Maarit, Kaartinen Marjo, Lahtinen Anu, Salmela Anu, Tuohela Kirsi
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-23-07 at 02:22