Reima Välimäki
PhD / FT, University Teacher

yliopisto-opettaja, Yleinen ja kulttuurihistoria (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

rsmval@utu.fi
+358 29 450 2296
+358 50 590 4538

Kaivokatu 12
Turku
Historicum Sirkkala
Työhuone: 324
Asiantuntijuusalueet
Keskiajan historia; harhaoppisuuden ja inkvisition historia; vihapuheen historia; digitaaliset ihmistieteet; tekijäntunnistus; medievalismi

BiografiaOlen kulttuurihistorian määräaikainen yliopisto-opettaja. Väittelin
kulttuurihistoriasta vuonna 2016, ja väitöskirjani käsitteli
myöhäiskeskiaikaista harhaoppisuutta ja saksalaista inkvisiittoria Petrus
Zwickeriä. Tein väitöskirjani tohtorikoulutettavana historiatieteiden
valtakunnallisessa tohtoriohjelmassa ja Suomen Akatemian hankkeessa Modus vivendi: Religious Reform and the Laity in Late
Medieval Europe.
Tohtoriopintojeni aikana olin vuoden vierailevana tutkijana Bergische
Universität Wuppertalissa, ja vietin useita pidempiä tutkimusjaksoja Suomen
Rooman-instituutissa. Vuosina 2016–2018 olin myös instituuttia
ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae osa-aikainen asiamies.
Olen aktiivinen tiedeviestijä ja asiantuntija. Vuodesta 2015 lähtien olen ollut
Turun Keskiaikaisten markkinoiden historiallinen asiantuntija. Viime aikoina olen ollut mukana kahdessa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen hankkessa: Vihan
pitkät jäljet
käsitteli vihapuheen ja vainon pitkää historiaa (2017–2018)
ja Vammaisuuden vaiettu historia tuo esiin unohdettua vammaishistoriaa
ja vammaisten toimijuutta (2017–2019).TutkimusKeskeiset kiinnostuksen kohteeni ovat harhaoppisuuden ja
inkvisition historia sekä poleemisen kirjallisuuden ja sitä kautta vihapuheen
historia. Väitöskirjaani perustuva monografia Heresy in Late Medieval Germany: The Inquisitor Petrus Zwicker and the
Waldensians
on julkaistu keväällä 2019 (York Medieval Press). Viime vuosina
olen alkanut yhdistää tietokoneavusteista tyylin tutkimusta historian ja
käsikirjoitustutkimuksen menetelmiin. Olen mukana digitaalisten ihmistieteiden konsortiossa Profiling Premodern Authors, jossa esimodernia tekijyyttä tutkitaan tietokoneavusteisella tekijäntunnistuksella. Tuleva, kolmivuotinen hankkeeni
käsittelee lainauksia, vaikutteita, kompilaatiota, imitaatiota ja
omaperäisyyttä myöhäiskeskiajan poleemisessa kirjallisuudessa. Aloitan tämän
hankkeen Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumissa TIASissa
tammikuussa 2020. Vuosina 2019-2021 johdan Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa PSEUDOHISTORIA-hanketta, joka tutkii medievalismia, historiakulttuuria ja -politiikkaa suomalaisissa ja venäläisissä internetaineistoissa. Tällä hetkellä viimeistelen myös pienempää hanketta, joka
käsittelee Turun kirkkoherra Thomas Laurentiin vierailua Tübingenin yliopistossa
vuonna 1585.OpetusYliopisto-opettajana vastaan Kulttuurihistorian peruskurssista syksyllä 2019. Lisäksi opetan kurssia "Keskiajan ja uuden ajan alun lähteiden äärelle."
Ohjaan kulttuurihistoriassa vanhemman historian
tutkijaseminaaria. Olen opettanut johdatusta digitaalisiin ihmistieteisiin sekä
yksittäisillä luennoilla että kokonaisilla johdantokursseilla. Syksyllä 2017
pidin verkkokurssin Johdatus esimodernin
digitaaliseen tutkimukseen
Turun yliopistossa. Syksyllä 2018 opetan luento-
ja verkko-opetuksen yhdistelmänä kurssia Introduktion
till digital humaniora
Åbo Akademissa. Keväällä 2018 koordinoin kurssin
kärsimyksen esimodernista historiasta. Opetan säännöllisesti
Zotero-viitteidenhallintajärjestelmän työpajoja opiskelijoille ja tutkijoille.Julkaisut
null null 1/2 null null

Heresy in Late Medieval Germany: The Inquisitor Petrus Zwicker and the Waldensians (2019) Reima Välimäki
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Reconsidering Authorship in the Ciceronian Corpus through Computational Authorship Attribution (2019) Raija Vainio, Reima Välimäki, Anni Hella, Marjo Kaartinen, Teemu Immonen, Aleksi Vesanto, Filip Ginter
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Bishops and the inquisition of heresy in late medieval Germany (2018) Dominus episcopus. Medieval Bishops between Diocese and Court Reima Välimäki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Transfers of anti-Waldensian material from a polemical treatise to a didactic text (2018)
Medieval Worlds
Reima Välimäki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vihan pitkät jäljet (2018) Reima Välimäki, Niko Nikkilä, Sami Nyberg, Dita Tammivaara, Karoliina Sjö, Satu Lidman, Matti Peikola, Hanna Salmi, Mari-Liisa Varila, Marjo Kaartinen, Kurt Villads Jensen, Maijastina Kahlos, Jenni Kuuliala, Raisa Maria Toivo, Ikaros Ainasoja, Kari Karen, Mika Kurkilahti
(
I1 Audiovisuaalinen aineisto)

Vihan pitkät jäljet ja historian pelillistäminen (2018)
Historiallinen Aikakauskirja
Reima Välimäki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vihan väistämättömyys? : keskusteluja Argumenta-hankkeesta "Vihan pitkät jäljet" (2018)
Tiede & Edistys
Välimäki R
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Inkvisiittorit, sorron tutkimus ja empatian mahdollisuus (2017) Historiantutkimuksen etiikka Reima Välimäki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Keskiajantutkijan vita activa (2017)
niin & näin
Reima Välimäki
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Modus vivendi: maallikkojen uskonnollisen elämän reformi 1350-1430 (2017)
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja
Välimäki Reima, Immonen Teemu, Heinonen Meri, Räsänen Marika, Kaartinen Marjo
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Väitöskirjatutkimusta aineistojen saatavuuden murroskohdassa (2017)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Välimäki R
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Hallintoreformista pyhään sotaan. Prahan reformiliikkeet myöhäiskeskiajalla (2016) Pohjoinen reformaatio Reima Välimäki
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Kirja-arvio: Kirsi Kanerva ja Marko Lamberg (toim.), Hyvä elämä keskiajalla (2016)
Historiallinen Aikakauskirja
Reima Välimäki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Propagandasotaa kerettiläisiä vastaan (2016)
Historiallinen Aikakauskirja
Reima Välimäki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Bookreview: Chris Sparks: Heresy, Inquisition and Life-Cycle in Medieval Languedoc. ISBN: 9781903153529 (2015)
Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies
Reima Välimäki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Imagery of disease, poison and healing in the late fourteenth-century polemics against Waldensian heresy (2015) Infirmity in antiquity and the middle ages: social and cultural approaches to health, weakness and care Reima Välimäki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Maallikoiden ääni ja kirkkotila myöhäiskeskiajalla (2015) Hiljaisuuden kulttuurihistoria Marika Räsänen, Reima Välimäki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-20-09 at 02:21