Helena Leino-Kilpi
Professor, PhD, MEd, RN, Nurse director, Turku University Hospital

professori, Hoitotieteen laitos (Hoitotieteen laitos)

helena.leino-kilpi@utu.fi
+358 29 450 2455
+358 50 342 4384

Joukahaisenkatu 3-5
Turku
ICT-building
Työhuone: A5049
Contacts preferably by email.

Asiantuntijuusalueet
Terveydenhuollon ja hoitotyön etiikka, kliininen hoitotyö, terveydenhuollon ja sen koulutuksen pedagogiikka

Biografia

Olen ammatilliselta peruskoulutukseltani erikoissairaanhoitaja (kirurginen tehohoito), kasvatustieteiden maisteri ja terveydenhuollon tohtori pääaineena hoitotiede. Vuodesta 1998 alkaen olen ollut hoitotieteen professori Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella. Olen myös hoitotieteen laitoksen johtaja. Minulla on lukuisia tieteellisiä asiantuntijatehtäviä sekä omassa yliopistossa, kansallisesti että kansainvälisesti.

Vuodesta 2002 alkaen olen ollut sivutoimisena ylihoitajan Turun yliopistollisessa sairaalssa (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), jossa tehtävääni kuuluu mm tutkimustoiminnan koordinointi. Tämä sivutoiminen tehtävä mahdollistaa läheisen kontaktin hoitotyön käytännössä toimiviin hoitotyöntekijöihin sekä useisiin työryhmiin.

Tutkimus

Olen tehnyt hoitotieteellistä tutkimusta systemaattisesti suoritettuani terveydenhuollon tohtorin tutkinnon. Olen hoitotieteen dosentti ja olen julkaissut yli 500 tieteellistä julkaisua, tutkimukseni tapahtuu kansainvälisissä ryhmissä, ryhmissä on monitieteistä yhteistyötä ja olen osallisena useissa EU-rahoitteisissa ryhmissä. Teen myös runsaasti hoitotieteen alueen tutkimusarvioita eri maissa.

Tutkimusalueeni ovat seuraavilla alueilla:

* Terveydenhuollon ja hoitotyön arvoperusta ja etiikka. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteei on kliininen empiirinen etiikka, sisältäen hoitotyön johtamisen ja organisaatioetiikan. Teen yhteistyötä omassa yliopistossa professori Riitta Suhosen kanssa ja olen myös jäsen EU-rahoitteisessa COST Rancare-hankkeessa, jossa tarkastellaan toteutumattoman hoidon etiikkaa.

* Potilaan voimavaroja tukeva ohjaus. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteeni on kliinisillä alueilla, kuten ortopedisten ja syöpäpotilaiden ohjauksessa sekä potilasohjauksen teoriaperustan kehittämisessä. Olen kehittänyt ja käyttänyt useita potilasohjaukseen tarkoitettuja instrumentteja ja eurooppalaisessa yhteistyössä suorittanut potilasohjauskäytänteiden vertailua. Tällä alueella teen yhteistyötä esimerkiksi professori Sanna Salanterän kanssa sekä osallistun voimavaraistumista tukevan ohjauskeskustelun kehittämiseen TtT Heli Virtasen kanssa. 

Kliinisellä alueella teen tutkimusyhteistyötä myös syöpähoidon moniammatillisen hoidon kehittämiseksi. Tutkimusyhteistyö kohdistuu Läntisen Syöpäkeskuksen alueelle, sitä johtaa TtT Virpi Sulosaari ja rahoittaa Työsuojelurahasto. Turun yliopiston osana ko hankkeessa on erityisesti tutkimustiedon keruu ja raportointi.

* Hoitotyöntekijöiden ja hoitoalan opiskelijoiden kompetenssi, osaaminen. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteeni on kompetenssin arviointi ja mittaaminen, jolla alueella olen ollut mukana kehittämässä erilaisia instrumentteja. Tällä alueella teen yhteistyötä erityisesti, dosentti, professori Riitta Meretojan kanssa.

* Terveysalan koulutuksen tuloksellisuus. Tällä alueella erityismielenkiinnonkohteeni ovat erilaiset koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnit, samoin opettajien työn arviointi. Teen yhteistyötä dosentti Mikko Saarikosken kanssa oppimisympäristöjen laadun arvioinnissa, johon arviointiin kehitetyn mittarin (Clinical Enviroment Scale CLES) kehittämistyön olen ohjannut. Olen ollut mukana kehittämässä myös kompetenssimittareita mm tehohoidon laadun, rokotusosaamisen, lääkehoidon sekä eri kliinisille alueille. 

* Parhaillaan johdan Suomen Akatemian rahoittamaa Professional Nursing Competence (ProComp)- hanketta, joka on kansainvälinen kuuden Euroopan maan tutkimushanke, jossa arvioidaan koulutuksesta valmistuvien ammatillista kompetenssia ja seurataan sen kehittymistä ensimmäisen työvuoden aikana. Tässä hankkeessa teen yhteistyötä erityisesti professori (ma) Leena Salmisen kanssa.

Olen myös Suomen vastuullinen tutkija Erasmus+- ohjelmassa Nurse Leadership. Tässä ohjelmassa olemme kehittäneet kompetenssikriteerit tohtorikoulutuksen ja post doctoral-tutkijoiden kompetenssin evaluointiin.

Opetus

Opetan sekä hoitotieteen perus- että tohtorikoulutuksessa omassa yliopistossani. Maisterivaiheessa olen vastuussa hoidon ja hoitotieteen filosofia-opintojaksojen opetuksesta. Tohtorikoulutuksessa opetan tieteenfilosofiaa, erilaisia etiikan opintojaksoja samoin kuin tutkimusmetodiikkaa.

Olen ohjannut lähes 60 valmistunutta tohtoria, joista kaikista olen hyvin ylpeä. He ovat sijoittuneet erittäin hyvin yhteiskunnassa terveydenhuoltoon ja sen koulutukseen. Ohjaan parhaillaan useita uusia tohtoriopiskelijoita sekä myös hoitotieteen post doc-vaiheen tutkijoita.

Julkaisut
null null 1/21 null null

Advancing the science of unfinished nursing care: Exploring the benefits of cross-disciplinary knowledge exchange, knowledge integration and transdisciplinarity (2019)
Journal of Advanced Nursing
Terry Jones, Eileen Willis, Mário Amorim‐Lopes, Anat Drach‐Zahavy; On behalf of the RANCARE Consortium COST – CA 15208
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

A process evaluation of a mobile cooperation intervention: A mixed methods study (2019)
Nurse Education Today
Camilla Strandell-Laine, Helena Leino-Kilpi, Eliisa Löyttyniemi, Leena Salminen, Minna Stolt, Reima Suomi, Mikko Saarikoski
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Dignity realization of patients with stroke in hospital care: A grounded theory (2019)
Nursing Ethics
Rannikko Sunna, Stolt Minna, Suhonen Riitta, Leino-Kilpi Helena
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Ethical issues in the care of patients with stroke: A scoping review (2019)
Journal of Clinical Nursing
Rannikko S., Stolt M., Suhonen R., Leino-Kilpi H.
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Healthcare professionals' ethical competence: A scoping review (2019)
Nursing Open
Koskenvuori Janika, Stolt Minna, Suhonen Riitta, Leino-Kilpi Helena
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Instruments measuring interprofessional collaboration in healthcare – a scoping review (2019)
Journal of Interprofessional Care
Peltonen J, Leino-Kilpi H, Heikkilä H, Rautava P, Tuomela K, Siekkinen M, Sulosaari V, Stolt M
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Nursing Education and Nurse Education Research in Finland (2019) Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries Leena Salminen, Sanna Koskinen, Asta Heikkilä, Camilla Strandell-Laine, Elina Haavisto, Helena Leino-Kilpi
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Perceived quality of nursing care and patient education: a cross-sectional study of hospitalised surgical patients in Finland (2019)
BMJ Open
Gröndahl W, Muurinen H, Katajisto J, Suhonen R, Leino-Kilpi H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Whistle-blowing process in healthcare: From suspicion to action (2019)
Nursing Ethics
Pohjanoksa Johanna, Stolt Minna, Suhonen Riitta, Löyttyniemi Eliisa, Leino-Kilpi Helena
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Wrongdoing and whistleblowing in health care (2019)
Journal of Advanced Nursing
Pohjanoksa J, Stolt M, Suhonen R, Leino-Kilpi H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajien tieto raskaana olevan naisen ja neuvolaikäisen lapsen suun terveydestä (2018)
Hoitotiede
Numanovic Vanesa, Vahlberg Tero, Koskenniemi Jaana, Leino-Kilpi Helena
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Asiakkaan arvokkuuden tukemisessa huomioidaan ihminen kokonaisuutena (2018)
Podoprintti
Rannikko Sunna, Suhonen Riitta, Leino-Kilpi Helena
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Behavioural interventions that have the potential to improve self-care in adults with periodontitis: a systematic review (2018)
Acta Odontologica Scandinavica
Mirkka Järvinen, Minna Stolt, Eino Honkala, Helena Leino-Kilpi, Marja Pöllänen
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Being respected by nurses: Measuring older patients' perceptions (2018)
International Journal of Older People Nursing
Koskenniemi J, Leino-Kilpi H, Puukka P, Stolt M, Suhonen R
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Children's Perceptions About the Quality of Pediatric Nursing Care: A Large Multicenter Cross‐Sectional Study (2018)
Journal of Nursing Scholarship
Comparcini D, Simonetti V, Tomietto M, Leino-Kilpi H, Pelander T, Cicolini G
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Content of Orthopedic Patient Education Provided by Nurses in Seven European Countries (2018)
Clinical Nursing Research
Charalambous A, Papastavrou E, Valkeapaa K, Zabalegui A, Ingadottir B, Lemonidou C, Fatkulina N, Jouko K, Leino-Kilpi H
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Costs of Care of Agitation Associated With Dementia in 8 European Countries: Results From the RightTimePlaceCare Study (2018)
Journal of the American Medical Directors Association
Costa N, Wubker A, De Mauleon A, Zwakhalen SMG, Challis D, Leino-Kilpi H, Hallberg IR, Stephan A, Zabalegui A, Saks K, Molinier L, Wimo A, Vellas B, Sauerland D, Binot I, Soto ME; on behalf of the RightTimePlaceCare consortium
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Development and validation of Nurses' Moral Courage Scale (2018)
Nursing Ethics
Numminen Olivia, Katajisto Jouko, Leino-Kilpi Helena
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Eettiset kysymykset opettajan työssä (2018) Terveysalan opettajan käsikirja Leino-Kilpi Helena
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Eettiset kysymykset opiskelijan arvioinnissa (2018) Terveysalan opettajan käsikirja Helena Leino-Kilpi
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)


Last updated on 2019-17-08 at 02:19