Kaisa Joki


tutkijatohtori, Sovellettu matematiikka (Matematiikan ja tilastotieteen laitos)

kjjoki@utu.fiJulkaisut

Bundle-based descent method for nonsmooth multiobjective DC optimization with inequality constraints (2018)
Journal of Global Optimization
Outi Montonen, Kaisa Joki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Bundle methods in nonsmooth DC optimization (2018) Joki. Kaisa
(
G5 Artikkeliväitöskirja)

Double Bundle Method for finding Clarke Stationary Points in Nonsmooth DC Programming (2018)
SIAM Journal on Optimization
Joki K, Bagirov AM, Karmitsa N, Makela MM, Taheri S
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

A proximal bundle method for nonsmooth DC optimization utilizing nonconvex cutting planes (2017)
Journal of Global Optimization
Kaisa Joki, Adil M. Bagirov, Napsu Karmitsa, Marko M. Mäkelä
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Diagonal Bundle Method with Convex and Concave Updates for Large-Scale Nonconvex and Nonsmooth Optimization (2017)
Optimization Methods and Software
Karmitsa N., Gaudioso M., Joki K.
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Double Bundle Method for Nonsmooth DC Optimization (2017)
TUCS Publication Series
Kaisa Joki, Adil M. Bagirov, Napsu Karmitsa, Marko M. Mäkelä, Sona Taheri
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Multiobjective Double Bundle Method for Nonsmooth Constrained Multiobjective DC Optimization (2017)
TUCS Publication Series
Outi Montonen, Kaisa Joki
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

New bundle method for clusterwise linear regression utilizing support vector machines (2017)
TUCS Publication Series
Kaisa Joki, Adil M. Bagirov, Napsu Karmitsa, Marko M. Mäkelä, Sona Taheri
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Splitting Metrics Diagonal Bundle Method for Large-Scale Nonconvex and Nonsmooth Optimization (2017) Napsu Karmitsa, Manlio Gaudioso, Kaisa Joki
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

New Proximal Bundle Method for Nonsmooth DC Optimization (2015)
TUCS Publication Series
Kaisa Joki, Adil M. Bagirov, Napsu Karmitsa, Marko M. Mäkelä
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Proksimaaliset kimppumenetelmät rajoittamattomassa epäsileässä
konveksissa optimoinnissa
(2013) Joki Kaisa
(
G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö)

Minimum Spanning Tree Problem with Fuzzy Intervals (2012)
TUCS Publication Series
Hokuni S, Joki K, Yli-Sipilä S, Mäkelä MM, Nikulin Y
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)


Last updated on 2018-20-10 at 02:18