Janne Salminen
Prof, Dr

professori, Oikeustiede (Oikeustieteellinen tiedekunta)

jajasa@utu.fi
Caloniankuja 3
Turku

Asiantuntijuusalueet
valtiosääntöoikeus, julkisoikeus, EU-oikeus, perustuslaki, EMU, talous- ja rahaliitto,

Biografia

OTT Janne Salminen työskentelee Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisoikeuden professorina. Hän on lisäksi tiedekuntansa varadekaani. Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä etenkin Turun yliopistossa, muun muassa julkisoikeuden apulaisprofessorina ja eurooppaoikeuden professorina, yliopistonlehtorina ja tutkijana.
Hän on lisäksi valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden dosentti Åbo Akademissa ja valtiosääntöoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa. Salminen toimi vuosia Turun yliopiston kanslerinsihteerinä. Akateemisten tehtäviensä lisäksi Salminen toimi perustuslain tarkistuskomitean sihteerinä. Salminen on eduskunnan perustuslakivaliokunnan käyttämä valtiosääntöasiantuntija. Lisäksi Salminen on auskultoinut Raaseporin käräjäoikeudessa. Tällä hetkellä hän toimii Ahvenanmaata koskevissa asioissa esittelijänä korkeimmassa oikeudessa (2015-). Aikaisemmin hän toiminut esittelijän tehtävissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa (1999-2001) ja valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastossa (1997-1998) ja Valtion tilintarkastuslautakunnassa (2007-2015).Tutkimus

Janne Salmisen tutkimustoiminta on keskittynyt Suomen valtiosäännön ja Euroopan unionin konstituution välisiin suhteisiin. Laajasti ottaen Salmisen tutkimusten teemana on ollut julkisoikeuden eurooppalaistuminen. Salmisen julkaisut ovat käsitelleet myös Euroopan unionin talous- ja rahaliittoa (EMU) ja Suomen Pankkia sekä unionin niin sanotun kolmannen pilarin konstitutionalisoitumista.

Salmisen tutkimuksesta:

https://soundcloud.com/turun-yliopisto/janne-salminen-eurooppalainen-valtiosaantoOpetus

Salminen vastaa tiedekunnassaan perusopintojaksosta "Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat" sekä hallinto-oikeuden opetuksesta.Julkaisut
null null 1/4 null null

Eurooppalainen valtiosääntö (2019)
Lakimies
Janne Salminen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland (2018)
German Law Journal
Anna Jonsson Cornell, Janne Salminen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa: Valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta (2018) Johannes Heikkonen, Pauli Kataja, Juha Lavapuro, Janne Salminen, Mira Turpeinen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

A Multi-Level Playing Field for Economic Policy-Making: Does EU Economic Governance Have Impact? (2017) Constitutional Change Through Euro-Crisis Law Päivi Leino-Sandberg, Janne Salminen
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Uusia rakennuspuita Euroopan unionin kansalaisuuteen (Kirja-arvostelu) (2017)
Lakimies
Janne Salminen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kolmas näytös (2016)
Perustuslakiblogi
Janne Salminen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

National Report - Finland (2016) European Banking Union - Europäische Bankenunion - Union Bancaire Européenne. Congress Proceedings Vol. 1 Janne Salminen, Tomi Tuominen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

The EMU and the internal market during the economic crisis – building bridges over troubled waters? (2016) EU Economic Law in a Time of Crisis Janne Salminen
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Etevästi ja oppineesti konstitutionaalisesta pluralismista (2015)
Lakimies
Janne Salminen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Going ‘Belt and Braces’ – Domestic Effects of Euro-crisis Law (2015) EUI Working Paper Päivi Leino, Janne Salminen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kenelle kellot soivat – Kreikan mahdollisessa euroerossa ei ole kysymys vain Kreikasta (2015)
Perustuslakiblogi
Janne Salminen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Valtiosäännön transformaatio ja integraationormi (2015)
Lakimies
Janne Salminen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Valtiosääntö kypsynyt ilmentämään sitoutumista eurooppalaiseen integraatioon (2015)
Perustuslakiblogi
Janne Salminen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Beyond the Euro Crisis – European Constitutional Dilemmas and Treaty Amendments (2014) Päivi Leino, Janne Salminen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Constitutional Change through Euro Crisis Law: Finland – Country Reports on the impact of crisis instruments on the legal structures of the EU Member States (2014) Päivi Leino-Sandberg, Janne Salminen
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Den konstitutionella identiteten, förändringen och Finland (2014)
Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Janne Salminen
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-26-05 at 02:21