Jari Kärkkäinen
VTM

Filosofia (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
tohtorikoulutettava, Filosofia (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

jari.karkkainen@utu.fi


Publicum
Työhuone: 169Asiantuntijuusalueet
ympäristöfilosofia; arvo; etiikka

Biografia

Tieteelliset konferenssit ja seminaarit

28.3.-29.3.2019 Sosiologipäivät 2019, työryhmä Activist Research in Practice: Challenges and Strategies in Politically Engaged Research, esitelmä "An Activist and a Researcher – Academic Practice as a Justified Means for Action". http://sosiologipaivat.fi/tyoryhmat-2019-uusi/#1029.1.-30.1.2019 Science & activism - The role of environmental movements in transformations to sustainability, Joensuu. Esitelmä "Academic work as an extension to activism".
http://www.uef.fi/fi/web/lyy/events22.3.2018 The first national PhD-student meeting on environmental philosophy, Turku. Esitys "Some questions about Paul W. Taylor and Gary Varner".

26.10.—28.10.2017 The Fifth European Critical
Animal Studies Conference, Lund. Esitelmä
"Wrongful discrimination of animals" http://animalsconferencelund.wordpress.com/25.4.2017 YKES eläintutkimuspäivät: Arvokas eläin, Helsinki. Esitelmä "Arvottava eläin". https://elaintutkimus.wordpress.com/elaintutkimuspaivat-2017-arvokas-elain/

Muita tärkeitä tapahtumia7.5.2019 Turun akateeminen eläinoikeusseura, Akateemisuus, eläimet ja aktivismi -seminaari. Esitelmä "Akateemisuus aktivistin näkökulmasta".https://www.tyy.fi/fi/toiminta/tapahtumakalenteri/akateemisuus-elaimet-ja-aktivismi-seminaari28.2.2019 Totuus ja tolkku –filosofiakerho, Turku. Esitelmä
”Kasvava ymmärryksemme eläimistä"

24.11.2018 Turun akateeminen eläinoikeusseura, Ympäristö,
tutkimus ja eläimet
–tapahtuman toteutus.

http://www.turunseurakunnat.fi/tapahtumat/2018-11-24/ymparisto-tutkimus-ja-elaimet28.3.2018 Animalia Joensuu Voiko eläinrakkaaksi opettaa?,
Joensuu. Esitelmä ”Eläinten huomaamisen vaikeudesta”.25.1.2018 Totuus ja tolkku –filosofiakerho, Turku. Esitelmä
”Voiko Maata omistaa?”26.9.2017 Kolme esitelmää lukiolaisille tutkimusaiheestani,
Klassikon lukio, Turku.27.3.2017 Totuus ja tolkku – filosofiakerho, Turku. Esitelmä
”Ketä pitäisi uskoa?”


Tutkimus
Työskentelen luonnon kompleksien arvoa käsittelevän väitöskirjani parissa. Työni työotsikko on "Intentional Minds - A
Non-anthropocentric View on the Valuer and the Value of the Natural
Complexes". Pääasiallinen tavoitteeni on tarjota yksilölähtöinen ei-ihmiskeskeinen teoria luonnon kompleksien systeemien arvosta. Siis systeemien, jotka koostuvat useista toisiinsa liittyvistä olioista, joilla ei ole välttämätöntä riippuvuutta toisistaan. Esimerkkejä tällaisista komplekseista systeemeistä ovat ekosysteemit ja bioottiset yhteisöt, sekä myös eliölajit.

Teoria rakentuu arvottavan toimijan instrumentaaliselle kokemukselle arvosta. Teoria on vaihtoehto ihmiskeskeiselle luonnon arvotukselle. Teorian voi ymmärtää myös selityksenä luonnon itseisarvosta, itseisarvon merkityksissä: arvottavasta ihmisestä riippumaton tai itseisarvo, joka johtuu järjestelmän sisäisistä ominaisuuksista.


Opetus

Yliopistossa

FILY1020 Filosofian yleistajuistaminen ja viestintä 6 op (V1, K2/T2, K3/T3) 9.1.-20.2.2019

FILY1011-3001 Ympäristöfilosofian seminaarikurssi 4 op 5.9.2018-14.12.2018

Muu

Ympäristö ja
luonto – filosofinen keskustelu
. Auralan kansalaisopisto 23.9.2019 - 4.11.2019
Last updated on 2019-24-05 at 11:43