Mari Mäkilä
MA

tohtorikoulutettava, Pohjoismaiset kielet (Kieli- ja käännöstieteiden laitos)

mkmaki@utu.fiAsiantuntijuusalueet
Kielen oppiminen; L2-ruotsi; L2-englanti; suullinen oppijankieli; kirjoitettu oppijankieli

Biografia2016 – Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

2017 – Tohtorikoulutettava, Utuling, Turun yliopisto
TutkimusVäitöstutkimuksessani selvitän, miten suomenkieliset yliopisto-opiskelijat tuottavat syntaktisesti komplekseja rakenteita kirjallisessa ja suullisessa L2-ruotsissa. Tarkastelen sekä lopullista tuotosta että tuotosprosessia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kehittää syntaktisen kompleksisuuden mittaamisessa käytettyjä segmentointiyksiköitä.
OpetusKevät 2017 Opettaja projektikurssilla Suullisen oppijankielen analysointi

Syksy 2017 Opettaja projektikurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen
Julkaisut

Ajatusten tie mielestä tekstiksi: näppäilyntallennusohjelmat opettajien ja tutkijoiden apuna. (2018)
Hiiskuttua: Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen verkkolehti
Maarit Mutta, Mari Mäkilä
(
D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Measuring Syntactic Complexity in Spoken and Written Learner Language: Comparing the Incomparable? (2015)Pekka Lintunen, Mari Mäkilä
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2017-18-12 at 12:26