Tommi Kurki
PhD

Adjunct Professor, Department of Finnish and Finno-Ugric Languages (School of Languages and Translation Studies)
University Lecturer, Department of Finnish and Finno-Ugric Languages (School of Languages and Translation Studies)

tomkur@utu.fi
+358 29 450 3326
+358 50 328 8847

Hämeenkatu 1
Turku
Hämeenkatu 1

Areas of expertise
Language variation and change; sociolinguistics; dialectology; Finnish

Research
- language variation and change (LVC)
- sociolinguistics, dialectology
- methodology in sociolinguistics (especially LVC)
- academic writing
- prescriptive grammar (Finnish)


Teaching

Opetan perustutkinto-opiskelijoita ja ohjaan sekä pro gradu -tutkielman ja väitöskirjan tekijöitä. 

Kandidaatin tutkinnon perusopinnoissa pidän suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille Tekstityön kurssin ja aineopinnoissa Suomen kielen vaihtelun kurssin (suomalais-ugrilaisen linjan opiskelijoille Suomen alueellisen vaihtelun kurssin). Aineopintoissa otan vastaan valinnaisia Sosiolingvistiikan kirjatenttejä sekä Monikielisyyden ja kielipolitiikan kirjatenttejä.

Maisterivaiheen opinnoissa toimin vastaavana opettajana niissä harjoittelutehtävissä, jotka liittyvät omiin tutkimushankkeisiini. Pidän erikoistumiskielen opinnoissa (syventävissä opinnoissa) Suomen kielen diakronisen ja synkronisen vaihtelun kurssin yhdessä Heidi Salmen kanssa joka toisena lukuvuonna. Joka lukukautena otan vastaan Suomen kielen sosio- ja kansanlingvistisen tutkimuksen kirjatentin.

Jatko-opiskelijat, joita ohjaan, tarkastelevat tyypillisesti väitöstutkimuksissaan tavalla tai toisella kansanlingvistisia, dialektologia tai kansanlingvistisiä aiheita. 

Johdan Satakuntalaisuus puheessa -tutkimushanketta ja Suomen kielen prosodian alueellisen ja sosiaalisen variaation tutkimushanketta sekä Digilang-hanketta.Publications
Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page

Kielikäsitysten mosaiikki: havaintoja puhekielen näytteistä (2018)
Sananjalka
Kurki Tommi
(
A1 Journal article – refereed)

Tavallisuus puhekielessä. Keski- ja pohjoispohjalaisten puhekieltä koskevia kielikäsityksiä (2018) Kuinka mahottomasti nää tekkiit. Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi Kurki Tommi
(
A3 Book chapter)

Äidinkielen yo-kokeen pitäisi mitata valmiuksia korkeakouluopintoihin (2017)
Turun Sanomat
Kirsti Siitonen, Tommi Kurki, Päivi Laine
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Lounaiset välimurteet ja Porin murre (2017) Suuri suomalainen murrekirja Tommi Kurki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Lounaismurteet ja Rauman murre (2017) Suuri suomalainen murrekirja Tommi Kurki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Pelle Peloton: Ei sendä ain voi voittakka (2017) Suuri suomalainen murrekirja Tommi Kurki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Avainrakenneanalyysiä edistyneiden oppijoiden suomesta (2016)
Sananjalka
Kurki tommi
(
A1 Journal article – refereed)

Meripoikki meit varjelkko daevas (2015)
Aku Ankka
Tommi Kurki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Mukautuvaa suomea ja lomailusuomea (2015)
Turun Sanomat
Tommi Kurki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Prosovar-hankkeen väliraportti – Puheaineiston keruusta verkosta sekä havaintoja aineistosta (2015) XXIX Fonetiikan päivät, Espoo 20.- 21.3.2015 Julkaisut - Papers Nieminen Tommi, Kurki Tommi
(
B3 Article in conference proceedings)

2000-luvun hanke Satakunnan puhutusta kielestä - pronominit ja sananrajat nykysatakuntalaisten puheen ilmentäjinä (2014) Virtaa läpi vainioiden: Kokemäenjoki Satakunnan historiassa Tommi Kurki, Kirsti Siitonen
(
A3 Book chapter)

Dialect Levelling in Finnish: A Universal Speech Attribute Approach (2014)
Interspeech
15th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2014), Singapore, 2014 Hamid Behravan, Ville Hautamäki, Sabato Marco Siniscalchi, Elie Khoury, Tommi Kurki, Tomi Kinnunen, Chin-Hui Lee
(
A4 Article in conference proceedings)

Puhetta keräämässä (2014)
Turun Sanomat
Tommi Kurki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Tutkimushanke suomen prosodian variaatiosta (2014) XXVIII Fonetiikan päivät: Turku 25.–26. lokakuuta 2013: Konferenssijulkaisu. Tommi Nieminen, Tommi Kurki, Hamid Behravan, Heini Kallio
(
B3 Article in conference proceedings)

Uusi puhesuomen variaatiota tarkasteleva hanke – Katse kohti prosodisia ilmiöitä (2014)
Sananjalka
Tommi Kurki, Tommi Nieminen, Heini Kallio, Hamid Behravan
(
B1 Journal article)

Näennäisaikametodi ja muutosmallit (2013)
Sananjalka
Kurki Tommi
(
B1 Journal article)

Pätkimistä - Turust (2013)
Turun Sanomat
Kurki Tommi
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Puhutun kielen puhtaus (2013)
Turun Sanomat
Kurki Tommi
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Ja murteista kaunein on... (2012)
Turun Sanomat
Kurki, Tommi
(
E1 Popularised article, newspaper article)


Last updated on 2019-22-08 at 02:19