Hannu Nurmi
PhD

Valtio-oppi (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

hnurmi@utu.fi


Asiantuntijuusalueet
äänestysmenettelyt, vaalijärjestelmät,sosiaalisen valinnan teoria,sovellettu peliteoria,preferensien mallintaminen, päätösteoria

Biografia

Hannu Nurmi sai valtiotieteen tohtorin arvon Turun yliopistossa 1974. Hän toimi yhteiskuntatieteiden metodologian apulaisprofessorina vuodesta 1974 vuoteen 1995. Sen jälkeen hänestä tuli yleisen valtio-opin professorin oppituolin haltija vuoteen 2012 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Akateemisen vuoden 1972-73 Nurmi oli Fulbright-Hayes tutkijana Johns Hopkins-yliopistossa. Vuonna 1978  hän toimi British Academyn Wolfson tutkijana Essexin ylopistossa. Vuodesta 1991 vuoteen 1996 Nurmi oli Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani. Vuonna 1998 Nurmi toimi vierailevana professorina Minnesotan yliopistossa. Suomen Akatemia nimitti hänet akatemiaprofessoriksi kaudeksi 2003-2008. Hänen on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 1982 lähtien. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 hän toimi Suomen Akatemian julkisen valinnan huippuyksikön johtajana Turun yliopistossa. Vuodesta 2012 lähtien Nurmi on Turun yliopiston professori emeritus. Hän on julkaissut 11 kirjaa ja yli 200 tieteellistä artikkelia. 

Tutkimus

äänestäminen ja sosiaalinen valinta, peliteorian sovellutukset, preferenssien mallinnus, ei-kokeellinen kausaalianalyysiOpetus

äänestysmenettelyjen teoria, preferenssien mallinnus, ei-kokeellinen kausaalianalyysi, sovellettu peliteoriaJulkaisut
null null 1/4 null null

Monotonicity violations by Borda's elimination and Nanson's rules: A comparison (2018)
Group Decision and Negotiation
Dan S. Felsenthal, Hannu Nurmi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Optimaalinen edustus käsitteellisenä ongelmana (2018) Valta ja politiikka - Ilkka Ruostetsaaren juhlakirja Nurmi Hannu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Reflections on two old Condorcet extensions (2018) Transactions on Computational Collective Intelligence XXXI Hannu Nurmi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Voting Procedures for Electing a Single Candidate. Proving Their (In)Vulnerability to Various Voting Paradoxes (2018) Dan S. Felsenthal, Hannu Nurmi
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Voting theory: cui bono? (2018) Hannu Nurmi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

An Overview and Re-interpretation of Paradoxes of Responsiveness (2017) Soft Computing Applications for Group Decision-making and Consensus Modeling Nurmi Hannu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Choosing a Voting Procedure for the GDSS GRUS. (2017) Group Decision and Negotiation Palha R.P., Zarate P., de Almeida A.T., Nurmi H.
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Monotonicity Failures Afflicting Procedures for Electing a Single Candidate (2017) Dan S. Felsenthal, Hannu Nurmi
(
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos)

Reason vs. rationality: From rankings to tournaments in individual choice (2017) Transactions in Computational Collective Intelligence XXVII Janusz Kacprzyk, Hannu Nurmi, Slawomir Zadrozny
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Reforming democracy: Comment on "Proposals for a Democracy of the Future"by Bruno Frey (2017)
Homo Oeconomicus
Hannu Nurmi
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

The introduction and development of fuzzy sets theory and applications in Finland (2017) Christer Carlsson, Vesa A. Niskanen, Hannu Nurmi
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Using Similarity and Dissimilarity Measures of Binary Patterns for the Comparison of Voting Procedures (2017) Granular, Soft and Fuzzy Approaches for Intelligent Systems. Janusz Kacprzyk, Hannu Nurmi, Slawomir Zadrozny
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Vaalimenettely ja äänestämisen hyöty äänestäjälle (2017) Poliittinen osallistuminen. Vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä Hannu Nurmi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Mitähän professori Riker sanoisi tänään? – Politiikan teorian ja sosiaalisen valinnan jälleennäkeminen (2016) E pluribus unum. Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis Hannu Nurmi
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Mitä vikaa Granger-kausaliteetissa? (2016) De natura rerum. Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis Hannu Nurmi
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

On types of responsiveness in the theory of voting (2016)
Operations Research and Decisions
Manfred J. Holler, Hannu Nurmi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Reflections on the siginificance of misrepresenting preferences (2016) Transaction on Computational Collective Intelligence XXIII Hannu Nurmi
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Reflections on the Significance of Misrepresenting Preferences (2016)
Lecture Notes in Computer Science
Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII Hannu Nurmi
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Two types of participation failure under nine voting methods in variable electorates (2016)
Public Choice
Dan S. Felsenthal, Hannu Nurmi
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


Last updated on 2019-14-08 at 11:57