Anu Laukkanen
FT

tutkijatohtori, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, yhteiset (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)
Research Center for Culture and Health
anu.laukkanen@utu.fi
+358 29 450 2959
+358 50 469 8224

Kaivokatu 12
Turku
Minerva
Työhuone: E311
Asiantuntijuusalueet
taide ja hyvinvointi; tanssi kulttuurina; tunteiden ja affektien tutkimus; etnografia; kulttuurintutkimus; sukupuolentutkimus; feministinen pedagogiikka

Biografia

Työskentelen Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tutkijatohtorina. Olen valmistunut filosofian tohtoriksi sukupuolentutkimuksesta Turun yliopistossa vuonna 2013. Maisterintutkinnot minulla on folkloristiikasta (Turun yliopisto 1999) sekä etnokoreologiasta (Limerickin yliopisto 2001).Tutkimus

Tutkin taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta osana sosiaali- ja terveyspalveluja ArtsEqual: Taide julkisena palveluna hankkeessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Olen kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saavat taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä toteutta​​massa taiteellisessa työskentelyssä erilaisten osallistujien kanssa. Kenelle taidetta, taidekasvatusta tai yhteisötaidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjotaan? Kenelle siitä ajatellaan olevan hyötyä ja miksi? Keitä taide sote-palveluissa tosiasiallisesti tavoittaa? Tutkin muun muassa neuvoloissa järjestettävää vauvasirkusta ja yhteisötaidetta asukkaiden kotona. Palvelut tuotetaan kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä, ja tarkastelenkin palveluiden saavutettavuuden lisäksi palveluita osana kolmen suomalaisen kunnan hyvinvoinnin edistämisen toimia.​ 

 

Olen tutkinut Turussa vuosina 2011-2015 toteutetun EVIVA – Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika -ohjelman tavoitteiden, kuten kuntalaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten, muun aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen sekä hyvinvointierojen kaventamisen toteutumista kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen rahoitti Turun kaupunki.

 

Vuonna 2012 valmistuneessa sukupuolentutkimuksen väitöskirjassani ”Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa” (2012) tarkastelin itämaista tanssia Suomessa sosiaalisten erojen, kuten sukupuolen, tuottamisen näyttämönä. Tanssillisissa ja musiikillisissa käytännöissä valtasuhteet ja kulttuuriset normit kietoutuvat kokemukseen ja tunteisiin. Tutkimukseni kysyikin, miten itämaisen tanssin harjoittajat Suomessa käsittelevät, kokevat, tuottavat ja purkavat sellaisia identiteettikategorioihin perustuvia eroja kuten sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys ja kulttuuri. Tein väitöskirjani osana Suomen Akatemian rahoittamaa projektia Häiritsevät erot. Identiteetin, paikan ja vallan feministiset luennat sekä Turun Yliopistosäätiön, Oskar Öflundin ja Alfred Kordelinin säätiöiden tukemana.

 

Juuri nyt teoreettinen ja metodologinen kiinnostukseni kohdistuu tiedon, kokemuksen, affektien ja ruumiillisuuden suhteisiin. Millaista tietoa ympäristöön kietoutunut kehomielemme mahdollistaa? Mikä on affektien merkitys tiedon tuottamisessa, eriarvoisuuden torjumisessa tai tutkimustiedon popularisoimisessa? Opetus

Opetuskokemukseni on karttunut erityisesti Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksessa, sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen verkoston Hilman verkkokurssien opettajana sekä feministisen yliopistopedagogiikan koulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana. Olen opettanut myös laadullista tutkimusmetodologiaa tohtorikoulutettaville. Opetan myös tanssintutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen alalta. Väitöskirjaohjattavani ovat folkloristiikan ja kirjoittamisen tohtorikoulutettavia. Tällä hetkellä ohjaan Kulttuurin ja terveyden tutkimusseminaaria Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä, opetan monitieteisessä kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus Asklepioksessa taiteen ja hyvinvoinnin teemoista sekä toimin vierailevana opettajana Taideyliopistossa Feministisen pedagogiikan kurssilla. Julkaisut
null null 1/2 null null

Ableismi (2018) Feministisen pedagogiikan ABC: Opas ohjaajille ja opettajille. Laukkanen Anu
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Feministisen pedagogiikan ABC - opas ohjaajille ja opettajille (2018) Anu Laukkanen, Sari Miettinen, Aino-Maija Elonheimo, Hanna Ojala, Tuija Saresma
(
D6 Toimitettu ammatillinen teos)

Flight of Fantasy - Dance as affective labor (2018) Sielu, ruumis & liha. Näkökulmia Sanna Kekäläisen työhön Laukkanen Anu
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Prosenttitaiteesta hyvinvointia (2018)
Turun yliopiston blogi
Anu Laukkanen
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Tarvitseva, ulkopuolella, vailla. Kulttuurin saavutettavuuden tulkintoja kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön puheessa (2018)
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja
Anu Laukkanen, Marjukka Colliander, Anne Teikari
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Tietoisuustaidot ja syrjintää vastustava pedagogiikka (2018) Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija Laukkanen Anu
(
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Esipuhe: Vaikuttavaa/ Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua (2017) Vaikuttavaa/ Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua Laukkanen Anu
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

EVIVA - ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika: arviointitutkimus (2017) Anu Laukkanen, Ira Ahokas, Katariina Heikkilä, Tuire And,
Salla Mistola

(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (2016) Heidi Westerlund, Kai Lehikoinen, Anttila Eeva, Pia Houni, Sari Karttunen, Lauri Väkevä, Patrick Furu, Marja Heimonen, Satu-Mari Jansson, Marja-Leena Juntunen, Tuulikki Laes, Liisa Laitinen, Anu Laukkanen, Anne Pässilä
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Taiteilijan työ ja sukupuoli hoivaympäristöissä. (2016) Laukkanen Anu, Ansio Heli
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Osallisuus ja yhteisöllisyys hyvinvointia edistämässä – Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden arviointi EU-hankkeissa (2015) Honkasalo Marja-Liisa, Laukkanen Anu
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Miten sukupuolta tanssissa tutkitaan? – Tanssi ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa. (2014) Tanssiva tutkimus. Tanssintutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja. Anu Laukkanen
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Onko tanssi ensisijaisesti liikettä? – Kirja-arvio: André Lepecki, Tanssitaide ja liikkeen politiikka. (2014)
Kulttuurintutkimus
Anu Laukkanen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Itämainen tanssi erojen liikuttamisen näyttämönä Suomessa (2013)
Naistutkimus - kvinnoforskning/sukupuolentutkimus - genusforskning
Laukkanen A
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Tieto ja tietäminen itämaisessa tanssissa (2012)
Kulttuurintutkimus
Laukkanen A
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Fanikäytännöt leikkinä ja tyttöystekoina (2011)
Elore
Laukkanen Anu
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Feminine possibilities (2011)
Ethnologia Scandinavica
Laukkanen Anu
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Queer sexuality as spatial orientation in Essi Henriksson's novel Revelation (2011) Spacing Dance(s) - Dancing Space(s): Proceedings 10th international NOFOD Conference Laukkanen Anu
(
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa)

Hips don’t lie? Affective and Kinesthetic Dance Ethnography (2010) Working with Affect in Feminist Readings. Disturbing Differences. Laukkanen Anu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Egyptiläinen tunne – ääni ja liike affektiivisena kohtaamisen paikkana egyptiläisessä tanssityylissä (2007) Taidel ja liike. Keho - tila - ääni - kuva - kieli. Laukkanen Anu
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-21-08 at 02:23