Matti Välimäki
Väitöskirjatutkija

tohtorikoulutettava, Poliittinen historia (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)

mtaval@utu.fi
+358 29 450 3121
+358 50 326 4193

Assistentinkatu 7
Turku
PublicumAsiantuntijuusalueet
- Maahanmuuttokeskustelun, -politiikan ja -lainsäädännön historiallinen muutos

- Siirtolaisuus ja poliittinen keskustelu Suomessa ja Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana

- Populistinen poliittinen viestintä

- Käsitteet ja valta julkisuudessa ja politiikassa


Tutkimus
  • Väitöstutkimus: Politiikkaa ideologisten, yhteiskunnallisten ja strategisten reunaehtojen puitteissa: Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973-2015. (2014-2019)


  • Post doc -tutkimus: Viranomaisten turvallistamisen puhetavat ja käytännöt: Pakolaisten vastaanotto Suomessa 1986–1995. (2019-2020, Kone Foundation).

(Osana TY:n poliittisen historian Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa (VAME) -hanketta. Lisätietoa: https://blogit.utu.fi/poliittinenhistoria/2018/06/12/200-vuotta-uhkia-ja-niihin-vastaamista-vame-hanke-tuottaa-uutta-tietoa-sisaisen-turvallisuuden-historiasta/ )Julkaisut

'Completely New Challenges’?: Continuity and revision in Finnish political parties’ objectives on immigration, 1986–1991 (2019)
Nordic Journal of Migration Research
Matti Välimäki
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kylmän sodan ajasta eurooppalaiseen päätöksentekoon: kansainvälistä suojelua hakevia ihmisiä koskeva politiikka ja lainsäädäntö 1973–2015 (2019) Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa Matti Välimäki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Eurooppalaisen muuttoliikepolitiikan viisi haastetta (2018)
Tähdistö : Eurooppanuorten julkaisu
Matti Välimäki
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kielteinen maakuvatyö – Maahanmuuton ”vetovoimatekijöiden” vähentäminen (2018)
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
Matti Välimäki
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Kuinka harjata populismia: Askelmerkkejä toimittajille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun (2018) Media ja populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin Niemi Mari. K, Houni Topi, Hatakka Niko, Herkman Juha, Välimäki Matti, Perälä Annu, Suonpää Mika, Kokko Jani, Noppari Elina, Hautakangas Mikko, Ahva Laura
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

"Perussuomalaiset ei ole rasistinen puolue": Näin populistipuolue vastaa rasismisyytöksiin mediassa (2018) Media & populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin Niko Hatakka, Mari K. Niemi, Matti Välimäki
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Suomi ja pakolaiset: Ensimmäinen vuosisata 1917–2017. (2018)
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja
Matti Välimäki
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Confrontational yet submissive: Calculated ambivalence and populist parties’ strategies of responding to racism accusations in the media (2017)
Discourse and Society
Hatakka Niko, Niemi Mari K., Välimäki Matti
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Kansainvälisten muutosten puristuksessa. Keskustan, kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien pakolaispolitiikka 1973-2015 (2017)
Historiallinen Aikakauskirja
Välimäki Matti
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Politiikan julkisuuden kestoaiheen synty? Havaintoja vuoden 2011 eduskuntavaalien maahanmuuttojulkisuudesta. (2017)
Siirtolaisuus - Migration
Välimäki Matti
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Turvapaikkajärjestelmän kolme pullonkaulaa (ALIO) (2016)
Turun Sanomat
Matti Välimäki
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Yhteiskuntahistorioitsijoiden kokoontuminen: European Social Science History Conference 30.3.-2.4.2016, Valencia. (2016)
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
Matti Välimäki
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Maahanmuuttopolitiikkaa perussuomalaisittain (2015)
Politiikasta.fi
Matti Välimäki
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kamppailu julkisuuden hallinnasta. (2012) Jytky - Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora Railo Erkka, Välimäki Matti
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Maahanmuutto – politiikan arka aihe (2012) Jytky - Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus Välimäki Matti
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Median vaaliagenda ja jytky (2012) Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Pernaa Ville, Hatakka Niko, Niemi Mari, Pitkänen Ville, Railo Erkka, Välimäki Matti
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Vaalikevään media-agenda (2012) Jytky - Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora Railo Erkka, Välimäki Matti
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Yhteinen julkisuutemme (2012) Jytky - Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus Railo Erkka, Välimäki Matti
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-15-09 at 02:22