Anna Hurmerinta-Haanpää
Doctoral Candidate

tohtorikoulutettava, Oikeustiede (Oikeustieteellinen tiedekunta)
tohtorikoulutettava, Oikeustiede (Oikeustieteellinen tiedekunta)

alhurm@utu.fi
+358 40 773 3322

Caloniankuja 3
Turku
Calonia
Työhuone: 3111

Asiantuntijuusalueet
Sopimusoikeus; Vahingonkorvausoikeus; Prosessioikeus; Oikeussosiologia; Empiirinen tutkimus; Laadullinen tutkimus

Biografia
Valmistelen väitöskirjaani sopimuksen funktioista. Osallistun tiedekuntamme kehitystyöhön aktiivisesti mun muassa peruskoulutustoimikunnan jäsenenä sekä opettajatuutorina. Työskentelen myös prosessioikeuden oppiaineessa erilaisissa tehtävissä. Yliopiston ulkopuolella otan osaa tieteelliseen keskusteluun Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajan ominaisuudessa.


Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani yritysten välisten sopimusten funktioita sekä funktioiden oikeudellista merkitystä. Olen kiinnostunut siitä, miten sopimuksia käytetään yritysten välisen yhteistyön hallinnassa, mitä erilaisia käyttötarkoituksia sopimuksilla on ja millaisia oikeudellisia vaikutuksia näillä käyttötarkoituksilla voi olla. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat proaktiivinen sopimusoikeus, relationaalinen sopimusoikeus sekä funktionaalinen sopiminen. Tutkin ilmiötä empiirisesti erityisesti kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.Opetus

Prosessioikeuden perusteet

Oikeudenkäynti -erikoistumisjaksoJulkaisut

Funktionaalinen sopiminen, osa 1: kohti uudenlaista sopimusajattelua (2018)
Oikeus
Mika Viljanen, Jaakko Salminen, Anna Hurmerinta-Haanpää
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Funktionaalinen sopiminen, osa 2: sopimisen muutokset käytännössä (2018)
Oikeus
Mika Viljanen, Jaakko Salminen, Anna Hurmerinta-Haanpää
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Functional Contracting for Network Creation and Governance (2017) Practices for Network Management. In Search of Collaborative Advantage Mika Viljanen, Anna Hurmerinta, Johanna Liinamaa, Maria Ivanova-Gongne, Hanna Luotola, Magnus Gustafsson
(
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

REBUS – Towards Relational Business Practices (2017) REBUS - Towards Relational Business Practices Harri Kulmala, Katri Valkokari, Antti Kämi, Jukka Vesalainen, Kim Wikström, Raymond levitt, Magnus Hellström, Sari Mäenpää, Magnus Gustafsson, Anastasia Tsvetkova, Víctor Sifontes Herrera, Anu Keltaniemi, Matti Seppälä, Anu Suominen, Rainer Breite, Annika Hanstén, Joni Lehtonen, Taru Hakanen, Nina Helander, Mika Kuusela, Kai Häkkinen, Outi Kettunen, Mika Oinas, Sakari Aulanko, Ville Vierula, Susanna Kunttu, Maarit Halttunen, Katariina Palomäki, Tiina Valjakka, Timo Huttunen, Sami Kuntola, Juho Ylimäki, Mika Viljanen, Anna Hurmerinta, Hanna Luotola, Johanna Liinamaa, Johnny Långstedt, Annika Hanstén, Pekka Pakkanen, Leo Lagström, Jari Lehtineva, Tero-Jussi Teppo, Tommi Mäki, Rainer Breite, Mikko Jaskari, Seppo Virta, Jutta Seppänen, Jouni Hartikainen, Esa Viitamo, Mervi Vuori, Esa Viitamo, Mervi Vuori, Mikko Mattila, Antti Saurama, Peter Zettinig, Tommi Keskilohko, Henri Paukku, Seppo Luoto
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Sopimus yhteistyömekanismina – kyselytutkimuksen aineistoraportti (2017) Anna Hurmerinta, Sampo Viding
(
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Performance-based and functional contracting in value-based solution selling (2016)
Industrial Marketing Management
Johanna Liinamaa, Mika Viljanen, Anna Hurmerinta, Maria Ivanova-Gongne, Hanna Luotola, Magnus Gustafsson
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Hyvä perintätapa ja perintäkulujen kohtuullisuus kuluttajasaatavien perinnässä (2015)
Oikeustieto
Anna Hurmerinta
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Monitieteisyyden etuja (2015)
Oikeustieto
Ari Saarnilehto, Anna Hurmerinta
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vakioehtojen soveltaminen sopimussuhteeseen (2015)
Oikeustieto
Anna Hurmerinta
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Joustava sopiminen verkostossa (2014) Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja Anna Hurmerinta, Aleksandra Kiskonen, Jaakko Salminen, Ari Saarnilehto, Matti Urho, Mika Viljanen
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Moduulisopimus (2014)
Oikeustieto
Anna Hurmerinta, Jyri Heinonen, Aleksandra Kiskonen, Ari Saarnilehto, Jaakko Salminen, Matti Urho, Mika Viljanen
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Sopiminen verkostossa (2014) Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja Anna Hurmerinta, Aleksandra Kiskonen, Ari Saarnilehto, Jaakko Salminen, Matti Urho, Mika Viljanen
(
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)


Last updated on 2019-19-06 at 02:25