Maija Mäki
FM

Doctoral Student, Study of Cultures (School of History, Culture and Arts Studies)

maija.j.maki@utu.fi
+358 29 450 3408
+358 50 328 9013

Kaivokatu 12
Turku

Areas of expertise
European ethnology; heritage; tourism; museology; futures research; participatory methodologies; university pedagogy

Biography

Toimin parhaillaan kansatieteen yliopisto-opettajana. Olen valmistunut Turun yliopistosta vuonna 2005, pääaineena arkeologia, vahvoja sivuaineita olivat museologia ja matkailututkimus. Viimeistelen väitöskirjaa matkailun tulevaisuuksista arkeologisilla muinaisjäännöksillä. Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, minkä takia olen tehnyt 25 op yliopistopedagogiikan opintoja. Olen työskennellyt myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, ja hyödynnän tulevaisuuksientutkimuksen näkökulmia opetuksessa ja tutkimuksessa. Toimin Turun Matkailuakatemiassa ja olen ollut useita vuosia myös Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n hallituksessa. Olen myös mukana Varsinais-Suomen matkailualan koulutuksen ennakoinnin asiantuntijaryhmässä sekä Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksessa.

Olen työskennellyt museoissa pääasiassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sekä esimerkiksi freelance-tutkijana Helsingin energialla dokumentoiden Hanasaari A -voimalaitoksen teollista perintöä. Museologiaa olen opettanut pitkään sivutoimisesti. Toimin osa-aikaisesti myös Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehenä.Research

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu laajasti kulttuuriperintöön ja matkailuun ilmiönä, usein tulevaisuusorientaation kautta. Osallistavat menetelmät ja soveltavan kulttuurintutkimuksen tarjoamat näkökulmat koen mielekkäiksi tavoiksi toteuttaa tutkimusta.

Kansatieteen oppiaineen projekteista olen ollut mukana koordinoimassa esimerkiksi Lempiäisten sukututkimusprojektia, jossa tallennettiin suvun jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Innostun yhteiskunnallisesti vaikuttavista hankkeista ja siitä, miten tutkimustuloksia jaetaan "takaisin kentälle". Koordinoin esimerkiksi kansatieteen Arjen teknologiat - 100 vuotta mennyttä ja tulevaa -hanketta, jossa välitettiin tietoa arkielämämme tutuista teknologioista. Olen ollut mukana toteuttamassa useita hankkeita opiskelijoiden kanssa, tunnetuimpana niistä matkailun teemaseminaarissa toteutettu Culture Walk -reitistö Visit Turulle.

Lisäksi olen kiinnostunut oppihistoriasta. Tutkin IT 100 -hankkeessa Turun yliopiston kansatieteen ensimmäisen professorin Ilmar Talven uraa yliopistolla.Publications
Go to first page Go to previous page 1 of 4 Go to next page Go to last page

Esipuhe. Förord. (2019) Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan. Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen, Ann-Helen Sund
(
A3 Book chapter)

Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan. (2019) Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen, Ann-Helen Sund
(
C2 Edited book)

"Siinä se suku on paras!" - Muisteltu lapsuus vuorovaikutuksessa kansatieteellisessä sukututkimushankkeessa (2019) Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan. Maija Mäki, Eija Schwartz
(
A3 Book chapter)

Vallan, vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen kentät (2019) Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan. Maija Mäki, Päivi Roivainen
(
A3 Book chapter)

"Mä elän niitä paikkoja edelleen". Elämistilat kulttuuriperintönä yhden suvun muistelukerronnassa. (2018)
Sananjalka
Maija Mäki, Eija Schwartz
(
A1 Journal article – refereed)

Matkailua ajassa – matkailualan opintoja kulttuurintutkijoille! (2018) Maija Mäki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Opiskelijat muistetun tiedekunnan jäljille (2018) Tuomas Hovi, Maija Mäki
(
O2 Other)

Tähtitieteilijöiden jäljillä Tuorlassa: muistitietohankkeessa tallennettiin observatorion arkea ja vanhaa tutkimusvälineistöä (2018)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Maija Mäki, Jaana Saarikoski
(
D1 Article in a trade journal)

Tuorlan aarteita esille (2018) Jaana Saarikoski, Maija Mäki
(
E1 Popularised article, newspaper article)

Tutkimuksen ja kulttuuriperinnön jännitteitä - Teollisuusarkeologian historia Suomessa (2018)
Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden
Visa Immonen, Maija Mäki, J.-P. Taavitsainen
(
A1 Journal article – refereed)

Aapiskukosta iPadeihin. (2017) Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Toim. Niina Koskihaara, Maija Mäki Niina Koskihaara, Maija Mäki
(
B2 Book chapter)

Aina on aikaa leikille! (2017) Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Toim. Niina Koskihaara, Maija Mäki Maija Mäki
(
B2 Book chapter)

Alkusanat (2017) Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Toim. Niina Koskihaara, Maija Mäki Niina Koskihaara, Maija Mäki
(
B2 Book chapter)

Arjen teknologiat -sivusto juhlistaa Suomi 100 -vuotta (2017)
Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Maija Mäki
(
D1 Article in a trade journal)

Autoilevan kansan vaiheita (2017) Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Toim. Niina Koskihaara, Maija Mäki Niina Koskihaara, Maija Mäki
(
B2 Book chapter)


Last updated on 2019-19-07 at 02:20