Susanna Itäkare
filosofian tohtori

University Lecturer, Kindergarten Teacher Education (Department of Teacher Education)

susanna.itakare@utu.fi
+358 29 450 3682
+358 50 467 0324Suojantie 2 Winnova
Office: B117
Thursday 13.30-14.30
Areas of expertise
varhaiskasvatus; sukupuolisensitiivinen kasvatus; katsomuskasvatus; sukupuolentutkimus; kirjallisuudentutkimus

Research

Aiemmin olen tehnyt lähinnä feminististä kirjallisuudentutkimusta (mm. väitöskirjani v. 2005), mutta nykyiset tutkimusintressini liittyvät varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen ja sukupuolisensitiiviseen (varhais)kasvatukseen. Työn alla on tutkimus paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien sukupuolisensitiivisistä diskursseista ja opas sukupuolisensitiivisestä kirjallisuuskasvatuksesta.Teaching

Olen opettanut kasvatustieteen perus- ja aineopintoja, mukaan lukien varhaiskasvatuksen perusharjoittelujen ohjaus päiväkodeissa. Toimin lisäksi pro gradu -tutkimusseminaarin opettajana. Jatkossa tulen opettamaan myös varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintojaksoja.
Last updated on 2019-26-08 at 02:20