Riikka Eronen
Master of Health Care

tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos Turku (Opettajakoulutus laitos)

riikka.m.eronen@utu.fiAsiantuntijuusalueet
Ammatillinen opetus, hoitotyö, aseptiikka

Tutkimus

Tarkoituksena on tutkia lähoitajien infektioiden torjunnan oppimista ja työelämän aseptisten työtapojen toteuttamista.
Last updated on 2019-23-08 at 02:21