Mikko-Ville Apiola


tutkijatohtori, Vuorovaikutusmuotoilu (Tulevaisuuden teknologioiden laitos)

mikko.apiola@utu.fiJulkaisut

Challenges facing sub-Saharan small-scale farmers in accessing farming information through mobile phones: A systematic literature review (2018)
Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries
Ezra Misaki, Mikko Apiola, Silvia Gaiani, Matti Tedre
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Community climate services for small-scale farmers in Tanzania (2018) 2018 IST-Africa Week Conference (IST-Africa) Helminen J., Myllynpää V., Apiola M., Dayoub M., Westerlund T., Sutinen E.
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Prospects for Climate Services for Sustainable Agriculture in Tanzania (2018) Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research: International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2018 Moammar Dayoub,Jaakko Helminen,Ville Myllynpää, Nicolas Pope, Mikko Apiola, Tomi Westerlund, Erkki Sutinen
(
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)


Last updated on 2019-01-02 at 01:20

Share link