Minna Santaoja
Dr (Admin.Sc.)

tutkijatohtori
Finland Futures Research Centre (FFRC)
minna.santaoja@utu.fi
+358 29 450 3934
+358 50 433 8627

Åkerlundinkatu 2

Åkerlundinkatu 2 Tampere

Asiantuntijuusalueet
Tieteen ja teknologian tutkimus; kansalaistiede ja kansalaisosallistuminen; luontotiedon hallinta; monitasoinen ympäristöhallinta; laadulliset tutkimusmenetelmät; ruoka ja kestävyys; kestävä kaupunkikehitys; opiskelijoiden ohjaus

Biografia

Minna
Santaoja aloitti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistokollegiumin
tutkijatohtorina (TIAS) lokakuussa 2017. Minna on väitellyt hallintotieteiden
tohtoriksi ympäristöpolitiikasta Tampereen yliopistossa. Tutkimushankkeessaan
”Envisioning the role of new technologies in shaping human-nature
relationships” Minna tarkastelee erilaisten teknologisten ratkaisujen
vaikutusta luontotiedon hallinnan käytännöissä. Minna toimii
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sihteerinä ja
tutkijatohtoreiden edustajana Turun yliopiston Ihmistieteiden
tutkijakollegiumin johtokunnassa.TutkimusUudet teknologiat
luontosuhteen muovaajinaLuontotiedon hallinta nojaa keskitettyihin
tietojärjestelmiin, ja kansalaistietoa koetetaan saada liikkeelle myös
mobiilisovelluksin. Lajitiedon kokoava Suomen lajitietokeskus on
käynnistynyt. Luontoharrastajien motivointiin havaintojen tuottamiseksi liittyy
ongelmia ja luontotiedon hallintaa on arvosteltu liiasta
teknologiavetoisuudesta. Luontotiedolla on eri toimijoille erilaisia
merkityksiä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia mahdollisuuksia
uudet teknologiat tarjoavat ympäristötoimijuuden vahvistumiselle ja erilaisten
merkitysten huomioimiselle tiedonhallinnassa. Tutkimus hyödyntää monipuolisesti
laadullisia tutkimusaineistoja. Tutkimustapaukset pureutuvat tietokantoihin,
mobiilisovelluksiin ja sosiaaliseen mediaan luontotiedon keruun ja hallinnan
välineinä. Tutkimus pyrkii paitsi tuottamaan tutkimustietoa ajankohtaisesta
aiheesta, myös saamaan aikaan monitieteistä yhteistyötä ja yhteiskunnallista keskustelua
koskien luonnon tuntemusta ja tiedonhallintaa.


Opetus

FUTUJ10
International futures research conference presentation

FUTUS7 Global challenges and sustainable futures (spring 2019)

Minna on vieraillut Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan kursseilla kertomassa tutkimusaiheistaan. Hän on ohjannut lukuisia pro gradu -tutkielmia sekä vetänyt kolmena vuonna kirjoitustyöpajaa maisteriopiskelijoille. Minna on opettanut laadullisia tutkimusmenetelmiä ja järjestänyt kansalaisosallistumiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä kursseja.

Minna on myös opettanut vierailevana luennoitsijana visuaalisia analyysimenetelmiä väitöskirjantekijöille Lapin yliopistossa.

Minna on osallistunut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa verkko-oppimisalustojen kehittämiseen ja koordinoinut useita kertoja Ympäristön ja alueiden politiikan verkkopohjaista peruskurssia, mukaan lukien opiskelijoiden esseiden ja tenttien arviointi.

Minna on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikan kursseja sekä opinto-ohjaajan erillisopinnot.Julkaisut
null null 1/4 null null

Futures studies - discipline of hope? (2019) Minna Santaoja
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Signaaleja tulevaisuuden eläinsuhteista (2019) Minna Santaoja
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Allergioista uusia näkökulmia ihmisen ja muun luonnon keskinäisriippuvuuteen. Epifyytti. (2018)
Alue ja Ympäristö -lehti
Minna Santaoja
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Building Citizens’ Trust in Urban Infill: A Dynamic Approach (2018)
Journal of Planning Education and Research
Markus Laine, Helena Leino, Minna Santaoja
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Hyönteissyönnin etiikka, ekologia ja estetiikka (2018)
niin & näin
Minna Santaoja, Mari Niva
(
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Imagining city futures across disciplines. Notes from a symposium (2018) Minna Santaoja
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Luonnonhoitajuutta lapio kädessä (2018)
Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Minna Santaoja
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Minä väitän: Miesten maailman luoma ympäristökriisi kaipaa feminististä korjausliikettä (2018) Santaoja Minna
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Normipaikka, normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden tutkijoiden lounasvalinnat muodostuvat? (2018)
Alue ja Ympäristö -lehti
Santaoja Minna, Tampereen yliopiston liepeiden lounaskollektiivi
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Tarmokkaina kohti vedenpaisumusta. Ärjän festivaali kutsuu pohtimaan tulevaisuuksia (2018) Minna Santaoja
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Teknologiat luonnon tuntemuksessa - uhka vai mahdollisuus? (2018)
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Santaoja Minna
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Tieteellisen kirjoittamisen saatanallisuudesta (2018) Minna Santaoja
(
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Kokeillen kohti tuntematonta: dialogi Versuksen tulevaisuudesta (2017)
Versus
Hyvärinen Pieta, Ponto Heli, Santaoja Minna, Alatalo Elina
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Researchers as knowledge brokers: translating knowledge or co-producing legitimacy? An urban infill case from Finland. (2017)
International Planning Studies
Leino Helena, Santaoja Minna, Laine Markus
(
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Sapiensin onneton voittokulku (2017)
Agricolan kirja-arvostelut
Minna Santaoja
(
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Visualizing environmental change. Writing texts for a travelling exhibition. (2017) Minna Santaoja
(
F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus)


Last updated on 2019-21-07 at 02:22

Share link